e
sv
porno izle

Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Diş Tabibi ve Eczacı Alımı

359 Okunma — 18 Aralık 2009 15:17
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

eczacilarSağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere, noter tarafından yapılacak kura ile (476) Diş Tabibi ve (310) Eczacı alımı yapılacaktır: ARALIK 2009 – 2010

a) Ücretleri merkezi yönetim bütçesinden karşılanmak üzere, (387) adet sözleşmeli personel pozisyonuna Diş Tabibi, (194) adet sözleşmeli personel pozisyonuna Eczacı,

b) Ücretleri görev yapacakları kurumların döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere, (89) adet sözleşmeli personel pozisyonuna Diş Tabibi, (116) adet sözleşmeli personel pozisyonuna ise Eczacı alınacaktır.

c) Alım yapılacak sözleşmeli personel pozisyonlarının bütçe türü, ili, kurum adı, unvanı/branşı ve sayısı http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilmiştir.

(1)

BAŞVURU VE KURA TAKVİMİ

1. Kura başvuruları; internet ortamında www.yenipbs.saglik.gov.tr (PBS) internet adresinden yapılacaktır.

2. Başvurular, 21 Aralık 2009 Pazartesi günü başlayıp, 25 Aralık 2009 Cuma günü saat 18.00’da sona erecektir.

3. Kuraya başvuran adayların, PBS’den başvuru yaptıktan sonra, başvuru formlarını imzalayıp notere onaylatarak, en geç 31/12/2009 Perşembe günü saat 18.00’e kadar, Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğü’nde olacak şekilde APS veya kargo ile göndermeleri gerekmektedir. Başvuru sahibinin imzası bulunmayan veya notere onaylatılmayan formlar kabul edilmeyecek, elden evrak teslim alınmayacaktır.

4. APS veya kargo ile gönderilen başvuru formlarının Sağlık Bakanlığı’na vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk, başvuruda bulunana aittir.

5. Kura, 08 Ocak 2010 Cuma günü (yer ve saati daha sonra duyurulacaktır) noter tarafından yapılacak olup kura sonucu aynı gün http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

(2)

BAŞVURU ŞARTLARI

1. Bu kuraya başvuran adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48’inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7’nci bentlerinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

2. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekli aylığı alanlar ile başvuru tarihi itibariyle 65 yaşını doldurmuş olanlar, bu kuraya başvuramayacaktır.

3. Sağlık Bakanlığı hizmet birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken, 28/03/2009 tarihinden sonra hizmet sözleşmelerini kendi istekleriyle feshedenler, bu kuraya başvuramayacak; başvuru yapıp yerleştirilseler bile atamaları yapılmayacaktır.

4. Unvan değişikliği suretiyle atanabilecek durumda olanlar hariç olmak üzere, halen Sağlık Bakanlığı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar, bu kuraya başvuramayacak; başvuru yapıp yerleştirilseler bile atamaları yapılmayacaktır.

5. Diş Tabibi pozisyonlarına başvuruda bulunacak adayların, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 30 ve 31’inci maddelerinde belirtilen şartları; Eczacı pozisyonlarını tercih edecek adayların ise 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 2 ve 3’üncü maddelerinde belirtilen şartları da taşımaları gerekmektedir.

6. Diş Tabibi (Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi), Diş Tabibi (Diş Protezi), Diş Tabibi (Endodontik Diş Tedavisi), Diş Tabibi (Konservatif Diş Tedavisi), Diş Tabibi (Ortodonti), Diş Tabibi (Pedodonti), Diş Tabibi (Periodontoloji) pozisyonlarına başvuruda bulunacak adayların, ilgili alanda doktora veya uzmanlık eğitimi; Eczacı (Farmakoloji) veya Eczacı (Klinik Eczacılık) pozisyonlarına başvuruda bulunacak adayların, ilgili alanda en az lisansüstü eğitim almış olmaları gerekmektedir.

(3)

AÇIKLAMALAR VE UYARILAR

1. Kura sonucu yerleşenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak istihdam edileceklerdir.

2. Kura sonucu yerleşenler ile yerleştirme sonucu göreve başlayanlar, Sağlık Bakanlığı 4/B Sözleşmeli Personelinin Yeniden Hizmete Alınması ve Kurum İçi Yer Değişikliğine Dair Yönerge’de belirtilen şekilde karşılıklı yer değişikliği, eş durumu ve sağlık mazereti hariç olmak üzere, pozisyonunun tahsis edildiği birim dışında görev yapma talebinde bulunamayacaktır.

3. Yerleştirme sonucu göreve başlayanlar, dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamayacaktır.

4. Adayların, yerleştirildikleri hizmet birimlerinde göreve başlamak üzere başvuruda bulunacakları tarihler, sunmaları gereken belgeler ve diğer açıklayıcı bilgiler kura sonucunun açıklanmasını müteakip, Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sayfasından (http://personel.saglik.gov.tr) ilanen duyurulacaktır.

5. Diş Tabibi ve Eczacı pozisyonlarına yerleşenlerin göreve başlayabilmeleri için diplomalarının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olması zorunlu olup diplomaları henüz tescil edilmemiş olanların, tescil işlemlerini en kısa sürede yaptırmaları gerekmektedir.

6. Kura sonucu yerleşenlere, Sağlık Bakanlığı tarafından atama için herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

7. Yerleştirilenlerden, başvuru şartlarını taşımayan, şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde getirmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

8. Yerleştirilenlere, göreve başlamadan önce karşılıklı yer değiştirme imkânı tanınmayacaktır.

İlanen duyurulur.

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.