e
sv
sakarya escort sakarya escort bayan sakarya escort serdivan escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
karasu escort akyazı escort serdivan escort akyazı escort ferizli escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort sakarya escort izmit escort arifiye escort erenler escort hendek escort kocaali escort pamukova escort taraklı escort geyve escort

Başpolislik Nedir Nasıl Başvurulur ?

384 Okunma — 28 Ekim 2010 16:31
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Başpolislik nedir, kimler başpolis olabilir, başpolislik başvurusu gibi soruların cevapları. 1-10 YIL GÖREV YAPMIŞ VEYA 35 YAŞINDAN GÜN ALMIŞLARIN BAŞPOLİSLİĞE BAŞVURUSU

* En az 10 yıl fiilen hizmet veya 35 yaşından gün almış olma şartı yönetmeliğin 7. maddesi gereğince son başvuru tarihi itibariyle aranacaktır. Hizmetin hesabında, mesleğe girmeden önce yapmış olunan askerlik hizmeti süresi dikkate alınacaktır. (Yaş düzeltmesi yaptıranlar için düzeltmeden sonraki yaşı dikkate alınır),
Aranacak şartlar şu şekildedir:
a) Mesleğe girmeden önce yapmış olduğu askerlik hizmeti süresi de dahil olmak üzere, en az 10 yıl fiilen görev yapmış olmak veya 35 yaşından gün almış olmak (yaş düzeltmesi yaptıranlar için düzeltmeden sonraki yaşı dikkate alınır),
b) Son üç sicil notu ortalaması Çok İyi derecede olmak,
c) Son üç yıl içerisinde; kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla aylık kesimi cezası almamış olmak,
ç) Son üç yıl içerisinde; taksirli suçlar hariç, adli para cezasına çevrilse veya ertelenmiş olsa dahi kesinleşmiş hapis cezası almamış olmak,
d) Yöneticilik özelliğine ilişkin amirin değerlendirmesinin, 10 uncu madde hükümlerince olumlu olmak,

* Yazılı sınava çağrılacakların sayısı, polis memurlarının toplam sayısının % 15’ini geçemez. Başvuru yapan aday sayısı bu oranı geçtiği takdirde adaylar son başvuru tarihi itibariyle;
a) Meslek kıdemi puanının % 30’u,
b) Eğitim düzeyi puanının % 30’u,
c) Son üç sicil notu ortalamasının % 40’ı,
toplanarak oluşturulacak puandan son 5 yılda aldığı her bir disiplin cezası için tespit edilen puanın düşürülmesi esas alınarak sıralanırlar. Mesleki kıdem, eğitim düzeyi puanı ve idari ceza puanı yönetmelik ekinde yer almaktadır. (Tıklayınız.)

* Yazılı sınav, çoktan seçmeli ve yazılı test sınavı şeklinde olup, MEB, ÖSYM veya veya Eğitim Dairesi Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile oluşturulan komisyonlara yaptırılır. Yazılı sınava, sınavın yapılacağı il dışından katılacak personel, sınavdan bir önceki gün, sınav günü ve sınavdan bir sonraki gün; sınava aynı ilden katılacak personel ise sınav günü izinli sayılır.

* Yazılı sınavda sorulacak sorular

Yazılı sınavda sorulacak soruların konularına göre oranı aşağıda gösterilmiştir;
a) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi % 10,
b) Genel Yetenek ve Genel Kültür % 20,
c) Polisi İlgilendiren Mevzuat ve Uygulamaları % 70

* Tercihlerin alınması

Sınava giren personelin, son başvuru tarihi itibariyle; son üç sicil notu ortalamasının %10’u, Ek-1’de gösterilen eğitim düzeyi puanının %10’u, mesleki kıdem puanının %10’u ile yazılı sınav notunun %70’inin toplamıyla elde edilen puandan son 5 yılda aldığı her bir idari ceza için tespit edilen puan düşürülerek yerleştirme puanı hesaplanır. Yerleştirme sırası, yerleştirme puanı en yüksek olandan başlamak üzere oluşturulur.

2- 24 YIL VE ÜZERİ HİZMETİ BULUNANLARIN BAŞPOLİSLİĞE BAŞVURMASI

* 24 yıl ve üzeri fiili hizmet süresi, son başvuru tarihi itibariyle aranacaktır. Aranacak diğer şartlar şu şekildedir:

a) Başpolis memurluğu için; mesleğe girmeden önce yapmış olduğu askerlik hizmeti süresi de dahil olmak üzere, son başvuru tarihi itibariyle 24 yıl ve üzeri fiili hizmeti bulunmak,
b) Son üç sicil notu ortalaması Çok İyi derecede olmak,
c) Son üç yıl içerisinde; kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla aylık kesimi cezası almamış olmak,
ç) Son üç yıl içerisinde; taksirli suçlar hariç, adli para cezasına çevrilse veya ertelenmiş olsa dahi kesinleşmiş hapis cezası almamış olmak,
d) Yöneticilik özelliğine ilişkin amirin değerlendirmesinin, 10 uncu madde hükümlerince olumlu olmak,

* Başpolis memurluğuna başvurusu kabul edilen 24 yıl ve üzeri fiili hizmet süresi bulunan polis memurlarının tümü yazılı sınava alınır.

* Yazılı sınavın şekli ve içeriği, en az 10 yıl fiilen hizmet veya 35 yaşından gün almış olma şartını taşıyanlarla aynıdır.

* Tercihlerin alınması

Sınava giren personelin, son başvuru tarihi itibariyle; son üç sicil notu ortalamasının %50’si, Ek – 1’de gösterilen eğitim düzeyi puanının %10’u, mesleki kıdem puanının %20’si ile yazılı sınav notunun %20’sinin toplamıyla elde edilen puandan son 5 yılda aldığı her bir idari ceza için tespit edilen puan düşürülerek yerleştirme puanı hesaplanır. Yerleştirme sırası, yerleştirme puanı en yüksek olandan başlamak üzere oluşturulur.

3- KIDEMLİ BAŞPOLİSLİĞE BAŞVURU

* Son başvuru tarihi itibariyle aranacak şartlar şu şekildedir:

a) Kıdemli başpolis memurluğu için; başpolis memuru rütbesinde 23 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süreler düşürüldükten sonra en az 6 yıl fiilen çalışmış olmak,
b) Son üç sicil notu ortalaması Çok İyi derecede olmak,
c) Son üç yıl içerisinde; kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla aylık kesimi cezası almamış olmak,
ç) Son üç yıl içerisinde; taksirli suçlar hariç, adli para cezasına çevrilse veya ertelenmiş olsa dahi kesinleşmiş hapis cezası almamış olmak,
d) Yöneticilik özelliğine ilişkin amirin değerlendirmesinin, 10 uncu madde hükümlerince olumlu olmak

* Yöneticilik özelliğine ilişkin amirlerinin değerlendirmesi

Başvuru aşamasında birinci amir ve birim amirinin, adayın yöneticilik özelliğine ilişkin değerlendirmesi alınır. Yöneticilik özelliğine ilişkin amirlerinin değerlendirmesinin olumsuz kabul edilebilmesi için adayın birinci amiri ile birim amirinin her ikisinin de olumsuz görüş bildirmesi gerekir. Birinci amir veya birim amirinden birisinin olumlu değerlendirmesi halinde ise adayın yöneticilik özelliğine ilişkin değerlendirme olumlu kabul edilir. Bu süreç aşağıda belirtilen şekilde yapılır;

a) Birinci amir, adayla ilgili inisiyatif alabilme, problem çözebilme, planlama ve organize edebilme, motive edebilme, çatışmaları çözebilme, sağlıklı iletişim kurabilme, gözlemleme ve ifade edebilme yetenekleri gibi yöneticilik özelliklerine ilişkin genel değerlendirmesini olumlu veya olumsuz şekilde belirtir.

b) Bu değerlendirmenin olumsuz olması halinde bu durum birinci amir tarafından raporlaştırılarak başvuru formu ile birlikte eğitim işlemlerini yürüten şube müdürlüğüne/büro amirliğine gönderilir.

c) Birinci amirin, adayın yöneticilik özelliğine ilişkin değerlendirmesinin olumsuz olması durumunda düzenlenen raporu birim amiri inceleyerek personelin yöneticilik özelliğine ilişkin değerlendirmeyi olumlu veya olumsuz olarak nihai karara bağlar

* Kıdemli başpolis memurluğuna başvurusu kabul edilen başpolis memurlarının tümü yazılı sınava alınır.

* Yazılı sınavın şekli ve içeriği, en az 10 yıl fiilen hizmet veya 35 yaşından gün almış olma şartını taşıyanlarla aynıdır.

* Tercihlerin alınması

Sınava giren personelin, son başvuru tarihi itibariyle; son üç sicil notu ortalamasının %10’u, Ek – 1’de gösterilen eğitim düzeyi puanının %10’u, mesleki kıdem puanının %10’u ile yazılı sınav notunun %70’inin toplamıyla elde edilen puandan son 5 yılda aldığı her bir idari ceza için tespit edilen puan düşürülerek yerleştirme puanı hesaplanır.

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort bayan sakarya escort serdivan escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
karasu escort akyazı escort serdivan escort akyazı escort ferizli escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort sakarya escort izmit escort arifiye escort erenler escort hendek escort kocaali escort pamukova escort taraklı escort geyve escort