e
sv
porno izle

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 4/B Sözleşmeli Memur Alımı İlanı

781 Okunma — 06 Kasım 2009 16:14
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

T.C.

ADALET BAKANLIĞINDAN

adalet_personel_ilani2

Bakanlığımız merkez teşkilatı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2’nci maddesinin 1/c bendi doğrultusunda 2008-KPSS (B) Grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun dört (4) katı aday arasından Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile sözleşmeli personel pozisyonunda 9 adet çözümleyici, 1 adet programcı olmak üzere toplam 10 pozisyon için sözleşmeli personel istihdam edilecektir. (Çözümleyici pozisyonları için ilan edilen boş pozisyonu aşmamak kaydı ile özel şartların her biri için birden fazla sözleşmeli personel alınabilecektir.)

Başvuru formu için tıklayın

I-BAŞVURU ŞARTLARI;

A-GENEL ŞARTLAR;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) İngilizce hazırlık sınıfı olan ya da İngilizce eğitim veren fakültelerden mezun olmak veya ingilizce dilinde KPDS sınavından en az D düzeyinde veya TOEFL sınavından 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) ya da IELTS sınavından en az 6 puan aldığını belgelemek,

c) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş yada yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) Takım çalışmasına yatkın, araştırmacı ve gelişime açık olmak.

Çözümleyici pozisyonu için;

a) Çözümleyici olarak Bilgi İşlem Merkezlerinde (BİM) çalıştırılacaklarda en az bir yıl BİM’de programcı olarak çalışmış olmak,

b) 2008-KPSS (B) Grubu sınavına girmiş olmak ve KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

c) 4 yıl süreli eğitim veren mühendislik fakültelerinin Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği ve Fizik Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak,

(*) Mesleki tecrübenin belirlenmesinde çözümleyici, sistem programcısı ve programcı olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile 506 sayılı SSK’na tabi özel kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.

Programcı pozisyonu için;

a) 2008-KPSS (B) Grubu sınavına girmiş olmak, lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden, önlisans mezunları için 2008-KPSSP93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

b) 4 yıl süreli eğitim veren mühendislik fakültelerinin Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği ve Fizik Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak, veya iki yıl süreli eğitim veren yüksek okulların Bilgisayar Programcılığı veya Elektronik Bölümlerinden mezun olmak.

(*) Mesleki tecrübenin belirlenmesinde bilişim personeli (programcı) olarak  657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile 506 sayılı SSK’na tabi özel kesimde bilişim personeli (programcı) olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.

B-ÖZEL ŞARTLAR ;

a) Çözümleyici Pozisyonu İçin:

1-UNIX/LINUX İşletim Sistemi Uzmanı

UNIX/LINUX işletim sistemleri konusunda uzman, en az 2 yıl deneyimli veya en az 120 saat AIX Administration kursuna katılmış ve mevcut yapıyı yönetebilecek donanıma sahip olmak,

Gerekli Belgeler; UNIX/LINUX sistemler yöneticisi olarak görev aldığı belirtilen referans mektubu veya 120 saat UNIX/LINUX kursu aldığına dair sertifika gerekmektedir.

2-ORACLE Veritabanı Uzmanı

OCA/OCP sertifikasına sahip olmak veya ORACLE veritabanı konusunda uzman, en az 3 yıl deneyimli olmak,

Gerekli Belgeler; OCA veya OCP sertifikası veya ORACLE veritabanı konusunda uzman olduğuna dair referans mektubu gerekmektedir.

3-Websphere Application Server-WAS  Uzmanı

Websphere Application Server-WAS konusunda uzman, en az 3 yıl deneyimli olmak, ya da en az 30 saat WAS Administration kursuna katılmış olmak,

Gerekli Belgeler; Websphere Application Server-WAS yöneticisi olarak görev aldığı belirtilen referans mektubu veya 30 saat WAS Administration kursuna katıldığına dair kurs katılım belgesi veya sertifikası gerekmektedir.

4-IBM DB2 Uzmanı

DB2 konusunda uzman, en az 3 yıl deneyimli ya da en az 80 saat DB2 Administration kursuna katılmış olmak,

Gerekli Belgeler; DB2 konusunda veritabanı yöneticisi olarak görev aldığı belirtilen referans mektubu veya en az 80 saat DB2 Administration kursu aldığına dair kurs katılım belgesi veya sertifikası gerekmektedir.

5-IBM CM Uzmanı

IBM CM konusunda uzman, en az 2 yıl deneyimli ya da en az 48 saat Content Manager Administration kursuna katılmış olmak,

Gerekli Belgeler; İçerik yönetimi veya doküman yönetimi sunucuları yöneticisi olarak görev aldığı belirtilen referans mektubu veya en az 48 saat Content Manager Administration kursu aldığına dair kurs katılım belgesi gerekmektedir.

6-Disk Sistemleri ve SAN Uzmanı

a-Disk Sistemleri ve SAN konusunda uzman, en az 5 sunucu içeren yüksek devamlılık (kümeleme) yapısında çalışan sunucuların bulunduğu harici disk ve type kütüphanesi içeren SAN data iletişim ağı kullanılan sistem odasının yönetiminde en az 1 yıl çalışmış olmak şartıyla en az 2 yıl deneyimli ya da en az 22 saat Storage Management kursuna katılmış olmak,

b-Sistem yönetimleri yazılımları konusunda deneyimli olmak,

Gerekli belgeler;Disk sistemleri (Storage) veya UNIX sistemler yöneticisi olarak görev aldığı ve sistem yönetim yazılımları konusunda deneyimli olduğu belirtilen referans mektubu veya en az 22 saat Storage Management kursu aldığına dair kurs katılım belgesi veya sertifikası gerekmektedir.

7-Web tabanlı Java ile yazılım geliştirme uzmanı

a-Tercihan SCJA, SCJP sertifikalarından birine sahip olmak,

b- Java programlama dilini kullanarak en az 3 yıl uygulama geliştirmiş olmak,

c-Web tabanlı uygulama geliştirme projelerinde çalışmış olmak,

d-Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında uzman olmak,

e-Veritabanı uygulamaları geliştirmiş, SQL, tercihan PLSQL bilgisine sahip olmak,

Gerekli Belgeler; Java Programlama dili ile 3 yıl uygulama geliştirildiği ve çalışılan projede kullanılan mimariler belirtilen referans mektubu ve varsa SCLA, SCJP sertifikaları gerekmektedir.

8-Güvenlik uzmanı;

a-Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standartları hakkında bilgi sahibi ve bu konuda en az 2 yıl deneyimli olmak,

b-Sistem güvenlik mekanizmaları, erişim kontrol sistem ve metodolojileri, güvenlik yazılım ve donanımları (Firewall, IDS/IPS, İçerik Denetleme, Anti-Virüs Yazılımları) hakkında bilgi sahibi olmak,

c-IDS, IPS, IDP atak algılama/tespit/önleme sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

d-UNIX, Linux ve Windows güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,

e-Veritabanı güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,

f-TCP/IP ve IP tabanlı Network Mimarileri (LAN/WAN) konusunda bilgi sahibi olmak,

g-Oracle, C, Java ve Internet uygulamaları konusunda kavramsal bilgiye sahip olmak.

Gerekli Belgeler; Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standartları hakkında bilgi sahibi olunduğuna ilişkin sertifika ve fiilen bu konuda çalışıldığına ilişkin referans mektubu, diğer konularda bilgi sahibi olunduğuna ilişkin daha önce bu konularda çalışıldığına ilişkin referans mektubu/mektupları gerekmektedir.

b) Programcı Pozisyonu İçin:

1-Web tabanlı Java ile yazılım geliştirme uzmanı;

a-Java programlama dilini kullanarak en az 3 yıl uygulama geliştirmiş olmak,

b-Web tabanlı uygulama geliştirme projelerinde çalışmış olmak,

c-Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında uzman olmak,

d-Veritabanı uygulamaları geliştirmiş, SQL, tercihan PLSQL bilgisine sahip olmak,

Gerekli Belgeler; Java Programlama dili ile 3 yıl uygulama geliştirildiği ve çalışılan projede kullanılan mimarilerin belirtildiği referans mektubu gerekmektedir.

II-İSTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ;

1) 2008 Kamu Personeli Seçme Sınavında, (B grubu) lisans mezunları için  KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93 puan türünde puan aldığına dair belge,

2) Başvuru formu, (Başvuru formu için tıklayınız. )

3) Bitirdiği okul diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti, (Aslı ile birlikte ibraz edildiği takdirde kurumumuzca onaylanabilecektir.)

4) Her bir pozisyon için gerekli niteliklere dair belgeler.

Bakanlığımızın www.adalet.gov.tr sitesinde bulunan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde klavye ile doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalandıktan sonra, formda belirtilen belgelerle beraber başvuruların en geç 25/11/2009 tarihi mesai saati bitimine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilât Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

III- BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI;

2008-KPSS (B) Grubu puan sırasına göre başvuru listesi www.adalet.gov.tr

sitesinde 26/11/2009 tarihinde ilân edilecektir.

IV- SÖZLÜ SINAVIN YERİ VE TARİHİ;

Sözlü sınav 10/12/2009 tarihinde, Bakanlığımız Konya Devlet Karayolu Üzeri No:70 Hipodrom/ANKARA adresinde bulunan Gazi Ek Binası Toplantı Salonunda saat 10.00’da yapılacaktır. Sözlü sınav sonuçları www.adalet.gov.tr sitesinde ilan edilecektir.

V- SÖZLÜ SINAVIN KONULARI;

1. UNIX/LINUX işletim sistemleri,

2. ORACLE ve IBM DB2 veritabanları,

3. IBM Websphere Application Server-WAS İşletim Sistemi,

4. IBM CM İçerik Sunucusu,

5. Disk Sistemleri ve SAN,

6. Java ile web tabanlı yazılım geliştirme,

7. Cisco, McAfee, Check Point ürünleri,

Kamuoyuna Duyurulur

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.