e
sv
porno izle

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Personeli Alımı Kasım 2009

707 Okunma — 03 Kasım 2009 23:55
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

saglik-memuru-alimiCUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine 5620 sayılı Kanun ve 06/06/1978
tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin
Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam
edilmek üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN
ÜNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER

Diyetisyen 1 Beslenme ve Diyetetik lisans programındam mezun olmak.
Sağlık Teknikeri 2 Fizik Tedavi önlisans programından mezun olmak.
Diğer Sağlık Personeli 4 Radyoloji önlisans programından mezun olmak.
Tekniker 1(*) Bilgisayar Programcılığı önlisans programından mezun olmak.
(*) Sun Solaris sistem yöneticisi sertifikasına sahip olmak.
1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen
aşağıdaki genel şartlar aranır.
Genel Şartlar ;
a) Türk Vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya
karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkum olmamak.
d) Erkek adayların, muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf
askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.
e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına
engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
2- 2008 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.(önlisans mezunları için KPSSP93, lisans mezunları için
KPSSP3 puanları esas alınacaktır)
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Personel Dairesi
Başkanlığından temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte(noter tasdikli veya aslı görülmek
üzere Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanmış) Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri
gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
İstenilen Belgeler
a) Öğrenim Belgesi
b) 2008 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
c) Fotoğraf (1 adet)
4- KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle
en geç 3 (üç) gün içerisinde www.cumhuriyet.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde
olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

SON BAŞVURU TARİHİ:16 Kasım 2009

Cumhuriyet Üniversitesi

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort izmir escort eporner
akyazı escort sakarya escort ferizli escort sakarya escort geyve escort sakarya escort hendek escort sakarya escort karasu escort sakarya escort sapanca escort serdivan escort webmaster forum ankara travesti