e
sv
porno izle

Adalet Bakanlığı 300 İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı Alımı 2013

942 Okunma — 16 Temmuz 2013 01:00
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

icra müdürüAdalet Bakanlığı’na 300 icra müdür ve icra müdür yardımcısı alımı yapılacaktır. Sınav ÖSYM tarafından 22 Eylül 2013 pazar günü Ankara’da yapılacak ve 09.30 da başlayacak. Başvurular ise 1 Ağustos 16 Ağustos 2013 tarihleri arasında bulunduğunuz il / ilçedeki ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapılacak. Başvuru için öncelikle sınav ücretini yatırıp aday başvuru formunu doldurarak ösym merkezine gitmelisiniz. Ayrıca başvuracak adayların Hukuk fakültesi yada Adalet bölümlerinden mezun olması gerekiyor. Başvuruda yaş sınırı ise 35, başvuracak adayların otuz beş yaşını bitirmemiş olması şart. (31/01/1978 ve daha sonra doğanlar başvurabilecek). İlanın orjinal metnini ve diğer detaylarını aşağıda görebilirsiniz. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar dileriz. Merak ettiğiniz diğer hususları konu altından sorabilirsiniz.

– ADALET BAKANLIĞI 300 İCRA MÜDÜR VE YARDIMCISI ALIMI İLANI –

1-Bakanlığımızca, yazılı ve sözlü sınavlar ile 9-5’inci dereceli kadrolara 300 adet icra müdür ve icra müdür yardımcısı açıktan ve naklen alınacaktır.

2-Yazılı sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 22 Eylül 2013 Pazar günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav saat 09.30’da başlayacak ve 2 saat sürecektir.

3-Başvuranların icra müdür veya yardımcısı olarak atanabilmeleri için İcra Müdür ve Yardımcılarının Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 3’üncü maddesinde belirtilen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının son günü itibariyle otuz beş yaşını bitirmemiş olmak, (Doğum tarihi 31.01.1978 ve daha sonra olanlar)

c) Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksek Okulu, Meslek Yüksek Okullarının Adalet Bölümüveya Adalet Meslek Eğitimi Ön Lisans Programı mezunu olmak, öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,

d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

f) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak
şartı aranır.

4-Başvurular, 1-16 Ağustos 2013 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri (Tüm il/ilçe ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri) aracılığıyla alınacaktır. ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinin
adresi ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer almaktadır. Sınav ücretini yatıran adaylar,ÖSYM’nin internet adresinden edinecekleri Aday Başvuru Formunu doldurmuş olarak ÖSYM Başvuru Merkezlerine şahsen başvuracaklardır. Adayların başvurularını yaparken, doldurulmuş Aday Başvuru Formunu, mezuniyet belgelerinin aslını veya onaylı bir örneğini, nüfus cüzdanı/süresi geçerli pasaportlarını yanlarında bulundurmaları zorunludur. Başvuru merkezi görevlisi tarafından adayın Aday Başvuru Formundaki bilgileri ile birlikte web kamerayla alınacak fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır. Fotoğraf, adayın fiziksel olarak tanınmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır. Başvuru merkezi görevlisi adayın bilgilerini ve fotoğrafını elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri formunu kontrol etmesi için adaya verecektir. Aday belgeyi kontrol edecek ve bilgiler doğru ise imzalayıp görevliye onaylaması için geriverecektir. Adaylar, başvuru merkezine Başvuru Hizmeti Ücreti olarak 3,00 TL ücret ödeyeceklerdir. Adaylar, sınava başvuru işlemini tamamladıktan sonra, başvuru bilgilerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden kontrol etmelidir.

5-Başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan
veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler geri verilmeyecektir.

6-Adayların Aday Başvuru Formuna yazdıkları bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Aday Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday
sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

7-Sınav ücretini yatıran ve başvurusunu yapan her aday için ÖSYM tarafından, adayların hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi
düzenlenecektir.

8-Sınavın organizasyonu ve sınavın uygulanması tamamen ÖSYM’nin sorumluluğunda gerçekleştirilecektir.

9-Adaylar sınava, 16 Eylül 2013 günü saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin
https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri
Sınava Giriş Belgesi ve nüfus cüzdanı/süresi geçerli pasaportu ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı
veya pasaport dışında, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî
kimlik belgesi de kabul edilecek olup (Bu özel durum, muvazzaf askerler için geçerli değildir.), bunların
dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli
belgeler olarak kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın güncel birfotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk
damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik
süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde SınavKoordinatörlerinin, ÖSYM Temsilcilerinin, bina veya salon görevlilerinin kararıyla herhangi birsalonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine erişim için şifresini unutan adaylar, başvuru merkezlerine
nüfus cüzdanı/süresi geçerli pasaportları ile şahsen başvurarak 2,00 TL ücreti karşılığında yeni şifrelerini
edinebileceklerdir. Şifrenin edinilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgi ÖSYM’nin İnternet sayfasında
bulunmaktadır.

10-Sınav için gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş, peçete ve şeker her bir adayiçin ÖSYM tarafından temin edilecektir. Tüm adaylar ÖSYM’nin İnternet sayfasında yayımlanan
“Sınav Uygulamalarına İlişkin Güvenlik Tedbirleri” duyurusu ile bu tedbirlere yönelik mevzuathükümlerine uymak zorundadır. Sınav bina/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları
ile izlenebilecektir.

11-Sınavda adaylara, 50 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 50 sorudan
oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: a) Türkçe (10), b) Matematik (10), c) Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi (10), d) Türkiye Coğrafyası (10), e) Temel Yurttaşlık Bilgisi (10) ile ilgili çoktan
seçmeli sorulardan,

Alan Bilgisi Testi: a) Türk Ticaret Kanununun Kıymetli Evrakı Düzenleyen üçüncü Kitabı
(10), b) İcra ve İflas Kanunu, İcra ve İflas Kanunu Nizamnamesi, İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği
(10), c) Harçlar Kanunu ve Damga Vergisi Kanunu (10), d) Tebligat Kanunu, Tebligat Kanunu’nun
Uygulanmasına Dair Yönetmelik (10), e) Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Hukuk Muhakemeleri
Kanunu Yönetmeliği (10) konuları ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

12-Adaylar testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler,
cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.
Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate
alınmayacaktır. Testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle ÖSYM
tarafından “geçersiz” sayıldığı takdirde bu soru, ilgili testte en az bir işareti bulunan tüm adaylar için
doğru cevaplanmış kabul edilecektir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi yirmi (20) tam puan üzerinden; Alan Bilgisi Testi seksen

(80) tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecektir. Bu değerlendirme yapılırken Genel Yetenek
ve Genel Kültür Testi konuları ile Alan Bilgisi Testi konuları kendi aralarında eşit olarak puanlandırılacaktır.
Buna göre;

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nde bulunan 5 konu (Türkçe, Matematik, Atatürk İlkeleri
ve İnkılap Tarihi, Türkiye Coğrafyası, Temel Yurttaşlık Bilgisi) ile Alan Bilgisi Testi’nde bulunan 5
konu (a-Türk Ticaret Kanununun Kıymetli Evrakı Düzenleyen üçüncü Kitabı, b-İcra ve İflas
Kanunu, İcra ve İflas Kanunu Nizamnamesi, İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği, c-Harçlar Kanunu ve
Damga Vergisi Kanunu, d-Tebligat Kanunu, Tebligat Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik,
e-Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği) ayrı birer alt test
olarak değerlendirilecektir. Bu 10 alt test için adayların ham puanları ayrı ayrı hesaplanacaktır. Her

alt test için sınava giren adayların ham puanları kullanılarak ortalama ve standart sapma değerleri
bulunacaktır. Bulunan ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak her alt test için adayların
ham puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nde bulunan 5 alt test için hesaplanan standart puanların
her biri 0,2 ağırlıklandırma katsayısı ile çarpılarak toplanacak ve Genel Yetenek ve Genel Kültür
Testi Ağırlıklı Puanı bulunacaktır.

Alan Bilgisi Testi’nde bulunan 5 alt test için hesaplanan standart puanların her biri 0,2
ağırlıklandırma katsayısı ile çarpılarak toplanacak ve Alan Bilgisi Testi Ağırlıklı Puanı bulunacaktır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Ağırlıklı Puanı, en büyüğü 20, en küçüğü Genel Yetenek
ve Genel Kültür Testi’nin bütününde hesaplanan en düşük ham puan değerinin 0,4 ile çarpılması
sonucu bulunacak değer olacak şekilde puanlara dönüştürülecek ve bu puan Genel Yetenek ve Genel
Kültür Testi Başarı puanı olarak adlandırılacaktır.

Alan Bilgisi Testi Ağırlıklı Puanı, en büyüğü 80, en küçüğü Alan Bilgisi Testi’nin bütününde
hesaplanan en düşük ham puan değerinin 1,6 ile çarpılması sonucu bulunacak değer olacak şekilde
puanlara dönüştürülecek ve bu puan Alan Bilgisi Testi Başarı puanı olarak adlandırılacaktır. Genel
Yetenek ve Genel Kültür Testi Başarı Puanı ile Alan Bilgisi Testi Başarı Puanı’nın toplanması ile
Genel Başarı Puanı hesaplanacaktır.

Genel Başarı Puanı 70 ve üzeri olan adaylar en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına
konacaktır. Bu şekilde yapılan sıralamaya göre, ilan edilen kadronun (300) bir kat fazlası olan 600
aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. 600’üncü aday ile aynı puanı alan diğer adaylar da
sözlü sınava katılmaya hak kazanacaklar ve Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınava çağrılacaklardır.
Ancak başarı oranı ilan edilen kadronun bir katı fazlasının altında olursa, sadece 70 ve
üzeri puan alanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanacaklar ve sözlü sınava çağrılacaklardır.

13-Sınav sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca
sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin
https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir.
İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Kontenjana giren adayların sınav sonuç bilgisinde “Sözlü sınava katılmaya hak kazandınız.
Sözlü sınav tarihlerini Adalet Bakanlığı’nın internet sayfasından takip ediniz.”, 70 ve üzeri puan alan
ancak kontenjana giremeyen adayların sınav sonuç bilgisinde “Kontenjan nedeniyle sözlü sınava
katılmaya hak kazanamadınız.”, 70 puanın altında puan alan adayların sınav sonuç bilgisinde ise
“Kazanamadınız.” ibaresi yer alacaktır.

Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik
ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde, ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan
“Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçeörneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise, sınav tarihinden
itibaren 3 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılmalıdır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı,
ÖSYM’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesi 6028011-5013 numaralı hesabına (IBAN
NO : TR 070001000830060280115013) 5,00 TL yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerineeklemeleri gerekir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06538 Bilkent/Ankara adresine
ulaştırılmalıdır. ÖSYM süresi içinde yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara ve
gerektiğinde ilgili kuruma 10 gün içerisinde posta ile bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar
ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılıolmayan, imzalanmamış dilekçeler işleme alınmayacaktır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına
giriş tarihi esas alınacaktır. ÖSYM aday dilekçelerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet
adresinden alabilecek ve/veya adayların vermiş olduğu dilekçeleri https://ais.osym.gov.tr internet
adresinden cevaplayabilecektir.

14-ÖSYM’de bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya sureti, yargı organlarının aksi kararları
olmadıkça, aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez.

15-Sınava girecek adaylar 1-16 Ağustos 2013 tarihleri arasında, Akbank, Denizbank, T. Halk
Bankası, T. Vakıflar Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankası, T.C. Ziraat
Bankasının tüm şubeleri ve internet bankacılığı aracılığıyla ve PTT İş Yerlerinden sınav ücreti olarakÖSYM adına 80,00 TL yatıracaklardır. Sınav ücreti ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan

“ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir. Adaylar ÖSYM’ye
başvurularını yapmadan önce sınav ücretini yatırmış olmalıdır.

16-Yazılı sınav sonrasında sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların, sınav sonuçlarınınÖSYM ve Bakanlık internet sitesinde ilanından itibaren 5 gün içerisinde aşağıdaki belgeleri Adalet
Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü İcra ve İflas Hizmetleri Daire Başkanlığına getirmeleri veya
masrafını ödemek şartıyla mahalli Cumhuriyet başsavcılıkları aracılığıyla Acele Posta Servisi (APS)
yoluyla göndermeleri gerekmektedir:

a) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin (ön lisans mezunu olup bu mezuniyetleri dışında
lisans mezunu olanların da ayrıca bu mezuniyetlerine ilişkin öğrenim belgesinin) aslı veya kurumca
(müracaat mercilerince) onaylı örneği,

b) 6×9 ebadında iki adet fotoğraf,

c) Mal bildirim belgesi,

d) Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sayfasından
(http://www.pgm.adalet.gov.tr) temin edilecek olan ve ilgililer tarafından bilgisayar veya daktilo ile
doldurularak imzalanan fotoğraflı “İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavı Başvuru Formu”
ile iki adet “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu”,

e) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair
yazılı beyan.

17-Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı olan adayların atanmaları, nihaî başarı listesindeki
sıraya göre kur’a ile yapılacaktır.

Kur’a günü ve yeri Adalet Bakanlığı internet sitesinden ayrıca duyurulacaktır.

D U Y U R U L U R

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort izmir escort eporner
akyazı escort sakarya escort ferizli escort sakarya escort geyve escort sakarya escort hendek escort sakarya escort karasu escort sakarya escort sapanca escort serdivan escort webmaster forum ankara travesti