e
sv
sakarya escort sakarya escort sakarya escort

ODTÜ Öğretim Üyesi Alımı

324 Okunma — 29 Eylül 2010 17:02
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

odtu2Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı 29 Eylül 2010

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 2010 2011 Dönemi öğretim üyesi alımı ilanı:

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır.

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

– Profesör ve Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir.

– Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların işlemleri Fakülte ve Enstitülerce yürütüleceğinden, aşağıda içeriği belirtilen dosya ile ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

– Adayların, bilimsel çalışmalarını, atıflarını ve yayınlarını (Profesör adayları dilekçelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir) kapsayan dosyada ayrıca aşağıdaki belgeler de yer alacaktır:

– Özgeçmiş ve yayın listeleri,

– Onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik vb. asılları ile birlikte gelindiğinde diploma onayları yapılabilecektir),

– Onaylı dil belgesi,

– Profesör adayları 6 takım, Doçent ve Yardımcı Doçent adayları 4 takım dosya teslim edeceklerdir.

– Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1- Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları ve Üniversitemiz Senatosunun 15.7.2008 tarih ve 2008/11-2 sayılı kararı ile kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlamaları gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgiye http:/www.pdb.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)

2- Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekli olup, halen Üniversitemizde öğretim üyesi olarak görev yapanlar ile İngilizce koşulunu daha önce sağlamış öğretim görevlileri dışında diğer adayların:

a) Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör olarak başvuracak adayların: Üniversite Senatosunun 22.12.2009 tarih ve 2009/11-2 sayılı kararı ile kabul edilen ve aşağıda belirtilen sınavlardan gerekli asgari puanlardan birine sahip olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.SINAV    MİNİMUM PUAN
KPDS/ÜDS    85
TOEFL-IBT    102
TOEFL-PBT VE TWE    610 ve 5
IELTS    7.5
ODTÜ YDYO-İYS    80

İngilizce sınavlarının sonuçlarının süresi üç yıldır. Bu sınavların dışındaki sınav sonuçları kabul edilmez.

Başvuru aşamasında KPDS/ÜDS sınav sonucu getirmiş olan adaylara, ayrıca İngilizce yazma becerilerini ölçen bir sınav yapılır.

b) İstenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olan Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör adayları Üniversitemizde İngilizce mülakata alınırlar. (Yardımcı Doçent adaylarının, 2547 sayılı kanunun 23/b maddesinde belirtilen yabancı dil sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir.)

– Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ    Alan:    Prof.    Doç.    Y. Doç.
İnşaat Mühendisliği Bölümü    Yapım Yönetimi, Risk Analizi, Mühendislik Ekonomisi    1    –    –
Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü    Havacılık ve Uzay Yapıları    1    –    –
Maden Mühendisliği Bölümü    Maden İşletme ve Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri    1    –    –
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü    Çoklu Ortam Veri Tabanı Sistemleri    1    –    –
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü    Modelleme ve Simülasyon ve Dağıtık Veri Tabanları    –    2    –
Endüstri Mühendisliği Bölümü    Rassal Süreçler, Markov Karar Süreçleri, Envanter Teorisi ve Gelir Yönetimi    –    2    –
Petrol ve Doğal Gaz Müh. Bölümü    Rezervuar-Üretim Mühendisliği    –    –    1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İşletme Bölümü    Sosyal Psikoloji ve Örgüt    –    1    –
İktisat Bölümü    Gelişme ve Uluslararası İktisat    –    1    –
İktisat Bölümü    İktisat Politikası    –    1    –
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İstatistik Bölümü    İstatistik Teorisi, Çok Değişkenli Dağılımlarda Uyum İyiliği Testleri    –    1    –
İstatistik Bölümü    Uygulamalı İstatistik, Erken Uyarı Sistemlerinde Veri Madenciliği ve Uygulamaları    –    1    –
Tarih Bölümü    Yakınçağ Tarihi, Siyasal ve Toplumsal Kurumlar, Tarih Metodolojisi    –    1    –
Matematik Bölümü    Cebir ve Sayılar Teorisi, Cebrik Gruplar ve Model Teorisi    –    1    –
Matematik Bölümü    Cebir ve Sayılar Teorisi, Eliptik Eğriler    –    –    1
Fizik Bölümü    Deneysel Yüksek Enerji Fiziği    –    –    1
Biyoloji Bölümü    Moleküler İmmünoloji    –    –    1

Mimarlık Bölümü    Mimarlık Kuramı ve Felsefesi, Sayısal Tasarım Kuramı    1    –    –
Mimarlık Bölümü    Mimarlık Tasarım ve Eleştirisi, Mimari Çevre Değerlendirmesi    1    –    –
Mimarlık Bölümü    Mimari Tasarım, Mimarlık Kuramı ve Eleştirisi, Enerji Uyumlu Yapılar    –    1    –
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü    Kentsel Tasarım, Fiziksel Planlama, Kampus Planlaması    1    –    –
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü    Planlama Kuramları, Katılımcı Planlama    –    1    –
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Eğitim Bilimleri Bölümü    Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık    –    1    –
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü    Kimya Eğitimi    –    2    –
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü    Matematik Eğitimi    –    1    –
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü    Beden Eğitimi ve Spor    –    1    –
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü    Bilgisayar ve Teknolojileri Eğitimi    1
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ    Mikro ve Nano Teknoloji

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort