e
sv
sakarya escort sakarya escort bayan sakarya escort serdivan escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
karasu escort akyazı escort serdivan escort akyazı escort ferizli escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort sakarya escort izmit escort arifiye escort erenler escort hendek escort kocaali escort pamukova escort taraklı escort geyve escort

Mübaşir ve Şöför Alımı İlanı Adalet Bakanlığı 2010

846 Okunma — 01 Ocak 2010 14:04
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

mubasir

Adalet Bakanlığı Personel Alımı İlanı Verildi İlana Ulaşmak İçin Tıklayın.

11 Ekim 2010 Yeni İlana Ulaşmak İçin Tıklayın

1) Adlî ve idarî yargıda çalıştırılmak üzere;

a- EK-1 listede yeri, sayısı belirtilen ve yardımcı hizmetler sınıfında bulunan 7-12 dereceli toplam 220 adet mübaşir kadrosuna,

b- EK-2 listede yeri, sayısı belirtilen ve genel idare hizmetleri sınıfında bulunan 7-12 dereceli toplam 80 adet şoför kadrosuna,

Adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesi uyarınca açıktan atama yapılacaktır.

2) Adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınava, 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS-2008), lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

3) Sözlü sınava, merkezî sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen kadro sayısının 5 katı kadar aday çağrılacaktır. Sıralama sonucunda, ilân edilen kadro sayısının 5 katı içerisine giremeyenler sözlü sınava alınmayacaktır.

4) Başvuruda bulunacakların aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.

I) Genel şartlar:

a- Türk vatandaşı olmak,

b- İlk defa atanacaklar için, başvurunun son günü olan 22/02/2010 tarihinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınav tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,

c- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d- 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

e- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f- Kamu haklarından mahrum olmamak,

g- Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

II) Özel şartlar:

1) Mübaşir kadrosuna atanabilmek için;

En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

2) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

a- En az ilköğretim okulu (ortaokul) mezunu olmak,

b- Hizmetin özelliğine göre en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

5) Başvuru yeri ve şekli:

Başvuruların sözlü sınavı yapacak adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılması gerekmektedir. Mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Sınav başvuruları adalet komisyonu bazında yapılacaktır. Ancak, atanmaya hak kazanan adaylar adalet komisyonlarınca Ek-1 ve Ek-2 listede gösterilen merkez ya da mülhakat adliyelerinden birinde görevlendirilebileceklerdir.)

Adaylar her bir unvan (mübaşir ve şoför) için yalnızca bir adalet komisyonunun yapacağı sınava müracaat edebileceklerdir. Bu nedenle; aynı unvan için birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

6) Başvuru tarihi: Başvurular 09 Şubat 2010 Salı günü başlayıp, 22 Şubat 2010 Pazartesi günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

7) Sınav yeri:

a- Mübaşir kadrolarına atanacaklar için; EK-1 listede belirtilen sınavı yapacak adalet komisyonları,

b- Şoför kadrolarına atanacaklar için; EK-2 listede belirtilen sınavı yapacak adalet komisyonları,

8) Sözlü sınav tarihi ve saati:

a- Mübaşir kadroları için; 06 Mart 2010 Cumartesi günü saat 09:00’da,

b- Şoför kadroları için; 08 Mart 2010 Pazartesi günü saat 09:00’da,

Adaylar sözlü sınava alınacaklardır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

9) Başvuru için gerekli belgeler:

a- Başvuru formu (Adalet komisyonlarından temin edilecektir),

b- Nüfus cüzdan fotokopisi,

c- Öğrenim belgesi,

d- KPSS-2008 sınav sonuç belgesi,

e- Son üç ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,

f- Adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan,

g- Şoför unvanındaki kadrolara başvuracak adaylar için sürücü belgesi fotokopisi,

h- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak eksiksiz doldurulacak Arşiv Araştırması Formu (Adalet komisyonlarından temin edilecektir).

10) Atama yapılacak yerlere ilişkin kadroları gösteren EK-1 (mübaşir kadroları) ve EK-2 (şoför kadroları) listeler aşağıda gösterilmiştir.

Duyurulur.

NOT:

1) Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce personel alımına ilişkin 26/12/2009 tarihli ilânda belirtilen unvanlardan herhangi birisi için sınava müracaat eden adaylar şartları taşımaları halinde bu ilânda belirtilen sınavlara da müracaat edebileceklerdir.

2) Mübaşirlik ve şoförlük kadroları için açılan sınavlara başvuracak adaylar şartları taşımaları halinde sözleşmeli zabıt kâtipliği sınavına da başvurabileceklerdir.

Ek-1) Mübaşir unvanında izin verilen mahaller

Ek-2) Şoför unvanında izin verilen mahaller

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort bayan sakarya escort serdivan escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
karasu escort akyazı escort serdivan escort akyazı escort ferizli escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort sakarya escort izmit escort arifiye escort erenler escort hendek escort kocaali escort pamukova escort taraklı escort geyve escort