e
sv
porno izle

2010 Yeni Avukatlık Ücretleri

697 Okunma — 03 Ocak 2010 13:08
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

paraTürkiye Barolar Birliğinin konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile belirlenen yeni tarife şöyle:

-Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 140 TL, takip eden her saat için 70 TL

-Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 275 TL

takip eden her saat için 140 TL
-Yazılı danışma için 275 TL

-Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde 175 TL

-Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması

-Kira sözleşmesi ve benzeri 275 TL

-Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması 825 TL

-Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmeler 825 TL.

-İŞ TAKİBİ ÜCRETİ-

Tebliğe göre, iş takibi konusundaki hukuki yardımlarda ödenecek ücretler şöyle belirlendi:

-Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için 200 TL

-Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için 350 TL

-Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için 1.500 TL

-Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için 650 TL

-Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde duruşmasız ise 3.000 TL, duruşmalı ise 5.000 TL.

-SÖZLEŞMELİ AVUKATLAR-

Avukatlık Kanununun 35. maddesi gereğince bulundurulması zorunlu sözleşmeli avukatlara, yapı kooperatiflerinde 500 TL, anonim şirketlerde 850 TL aylık ücret ödenecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel kişi ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri aylık avukatlık ücreti 850 TL olacak. Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak vekalet ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenecek.

Yargı yerlerinde, icra ve iflas dairelerinde yapılan ve konusu para olsa veya para ile değerlendirilebilse bile maktu ücrete bağlı hukuki yardımlara ödenecek ücretler de şöyle oldu:

-Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için, duruşmasız ise 175 TL, duruşmalı ise 250 TL,

-Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi için 350 TL

-Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için 750 TL

-Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için duruşmasız ise 500 TL, duruşmalı ise 750 TL.

-İCRA İFLAS KONULARI-

Yargı yerleri ile icra ve iflas dairelerinde yapılan ve konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen hukuki yardımlara ödenecek ücretler şöyle:

-İcra Dairelerinde yapılan takipler için 160 TL

-İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için 175 TL

-İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için 330 TL

-İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için 175 TL

-Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için 300 TL

-Sulh Mahkemelerinde takip edilen davalar için 500 TL

-Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.000 TL

-Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için 500 TL

-Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.500 TL

-Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 2.000 TL

-Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için 750 TL

-Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 2.000 TL

-Askeri Mahkemelerde takip edilen davalar için 750 TL

-İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için duruşmasız ise 500 TL, duruşmalı ise 1.000 TL

-Bölge Adliye Mahkemelerinde takip edilen istinaf yolu ile görülen işlerin takipleri için, bir duruşması olan işler için 500 TL, birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için 1.000 TL

-Yargıtay’da ilk derecede görülen davalar için 2.000 TL

-Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede görülen davalar için duruşmasız ise 1.000 TL, duruşmalı ise 2.000 TL

-Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay’da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için 750 TL

-Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için 750 TL

-Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar 2.500 TL, diğer dava ve işler 2.000 TL

-KONUSU PARA OLAN HUKUKİ YARDIMLARDA ÜCRET-

Yargı yerleri ile icra ve iflas dairelerinde yapılan ve konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki yardımlara ödenecek ücretler şöyle olacak:

-İlk 20.000 TL için yüzde 12

-Sonra gelen 30.000 TL için yüzde 11

-Sonra gelen 50.000 TL için yüzde 8

-Sonra gelen 150.000 TL için yüzde 6

-Sonra gelen 400.000 TL için yüzde 4

-Sonra gelen 600.000 TL için yüzde 3

-Sonra gelen 1.000.000 TL için yüzde 1,5

-2.250.000 TL’den yukarısı için yüzde 0,1.

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.