e
sv
porno izle

İşsizlik Sigortası Hakkında Herşey

284 Okunma — 05 Haziran 2010 16:47
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

işsizKimler, işsizlik sigortası kapsamındadır?

01 Ekim 2008 tarihine kadar;

·          506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2 nci maddesinde belirtilen sigortalılar,
·          506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalılar,
·          Mütekabiliyet esasına dayalı olarak yapılan anlaşmalara göre çalışan yabancı işçiler.
01 Ekim 2008 tarihinden sonra;
·          5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası kapsamında olanlardan bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar.
·          506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalılar.
·          Ülkemizde çalışma vizesi ile çalışan yabancı işçiler.

İşsizlik sigortası hizmetlerinden yararlanabilme koşulları nelerdir?

Hangi belgeler ile nereye başvuru yapılabilir?

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre, işsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken; çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler; hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak koşulu ile, son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak ve hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurarak iş almaya hazır olduğunu bildirmek koşulu ile işsizlik sigortası hizmetlerinden yararlandırılmaktadır.

İşsizlik sigortası hizmetlerinden faydalanmak için sigortalı işsizlerin, işveren tarafından düzenlenen İşten Ayrılma Bildirgesi ile birlikte (İşveren İşten Ayrılma Bildirgesi düzenlememişse, sigortalı işsizler İŞKUR yerel birimlerinde bir örneği bulunan talep dilekçesi ile birlikte şahsen veya elektronik ortamda başvuruda bulunabilirler.) işten çıkış tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Türkiye İş Kurumunun en yakın birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurması gerekmektedir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

Hangi kazanç üzerinden ve hangi oranda işsizlik sigortası prim kesintisi yapılacaktır?

İşsizlik sigortası primi, sigortalının 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80 ve 82 nci maddelerinde belirtilen prime esas aylık brüt kazançlarından % 1 sigortalı, % 2 işveren ve %1 Devlet payından oluşmaktadır.

Yersiz alınan ve iadesi istenen İşsizlik sigortası primleri hangi Kurumdan talep edilecektir?

İşsizlik sigortası primlerinin toplanmasından Sosyal Sigortalar Kurumu, diğer her türlü hizmet ve işlemlerin yapılmasından Türkiye İş Kurumu görevli, yetkili ve sorumludur.

İşsizlik sigortası primlerinin toplanmasından, sigortalı ve işyeri bazında kayıtların tutulmasından, toplanan primler ile uygulanacak gecikme zammı, faiz ve cezaların Fona aktarılmasından, teminat ve hak edişlerin prim borcuna karşılık tutulmasından, yersiz olarak alınan primlerin iadesinden Sosyal Sigortalar Kurumu görevli, yetkili ve sorumludur.
Yersiz olarak alınan primlerin iadesi ile ilgili olarak Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.

Sigortalı işsizlere hangi hizmetler sunulacaktır?

Sigortalı işsizlere verilecek hizmetler;

* İşsizlik ödeneği verilmesi,
* 5510 sayılı Kanun gereği ödenecek sigorta primleri,
* Yeni bir iş bulma,
* Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi verilmesidir.

Ne kadar süre ile işsizlik ödeneği ödenecektir?

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

a) 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere  180  gün,

b) 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

c) 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere  300 gün,
süre ile işsizlik ödeneği verilir.

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.