e
sv
porno izle

Adalet Bakanlığı 160 Adalet Uzmanı Yardımcısı Alımı Sınav İlanı 2013

334 Okunma — 19 Ocak 2013 17:52
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Adalet Bakanlığında görev yapmak üzere 160 Adalet Uzmanı kadrosuna personel alımı yapılacaktır. Başvuru yapacak adayların 2011 veya 2012 KPSS A grubundan en az 70 puan almış olması gerekiyor. Hangi bölüm mezunlarından kaç personel alınacağını aşağıdaki ek 1 tablosundan görebilirsiniz. Mülakata alınacak personel sayısının 4 katı yani 640 aday çağrılacak. Adalet uzmanlığı başvuru şartları, başvuru için istenilen belgeler, başvuru tarihleri ve diğer detayları aşağıda görebilirsiniz.

I- BAŞVURU ŞARTLARI
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2- Ek-1 tabloda belirtilen bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
3- Sözlü sınavın yapıldığı tarihte otuz beş yaşını doldurmamış (18 Mart 1978 tarihinde veya
sonrasında doğmuş) olmak,
4- 2011 veya 2012 yılı KPSS’den (A Grubu) asgari (70) puan almış olmak.

II-BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
Başvurular, 04 Şubat 2013 Pazartesi günü başlayıp 18 Şubat 2013 Pazartesi günü mesai saati
bitimine kadar devam edecek olup, Adlî ve İdarî Yargı Adalet Komisyonu Başkanlıklarına
T.C. kimlik numarası içeren nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport ile şahsen yapılacaktır.
Başvuru esnasında evrak alınmayacak ve posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul
edilmeyecektir.
Adaylar Ek-1 tabloda belirtilen gruplardan yalnız birine müracaat edebileceklerdir.

III-SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ
Sözlü sınav 18 Mart 2013 tarihinde yapılacak olup sınav yeri Bakanlığımız internet
sayfasında (www.adalet.gov.tr) ilan edilecektir.

IV- SÖZLÜ GİRİŞ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARDAN
İSTENECEK BELGELER
1- Başvuru Formu (Başvuru formu için tıklayınız),
2- KPSS Sonuç Belgesi,
3- Öğrenim durumu belgesinin aslı veya ilgili öğretim kurumunca onaylanmış örneği,
öğrenim durumu belgesi yurtdışından alınmış ise denkliği ile birlikte aslı veya ilgili öğretim
kurumunca onaylanmış örneği (Belgenin aslının ibraz edilmesi hâlinde sureti Bakanlığımızca
onaylanacaktır.),
4- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Form için tıklayınız),
5- Fotoğraflı özgeçmiş.
Başvuru koşullarını taşımadığı veya ibraz edilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda
bulunduğu tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi
iptal edilecektir.

V- SÖZLÜ GİRİŞ SINAVI KONULARI
Sözlü giriş sınavı, adayların;
a-Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b-Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c-Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç-Öz güveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d-Genel yetenek ve genel kültürü,
e-Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden yapılacak değerlendirmeyle gerçekleştirilir.
Adaylar, kurul tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle (a) bendi için 50 puan, (b) ilâ (e)
bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10’ar puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü
giriş sınavında başarılı sayılabilmek için en az 70 puan alınması şarttır.

VI- NİHAİ BAŞARI LİSTESİ VE SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
Nihai başarı sıralaması adayın merkezi sınav puanı ile sözlü sınavda aldığı puanın aritmetik
ortalamasına göre yapılacak olup, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle
ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asıl aday atanmaya hak kazanacaktır.
Sınav sonuçları ve atanmaya hak kazananlar Bakanlığımız internet sayfasında
(www.adalet.gov.tr) ilan edilecektir.
Ek-1 Tablo için tıklayınız.

EK İLAN 01/02/2013

T.C. ADALET BAKANLIĞINDAN
ADALET UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI EK İLANI
Adalet Uzmanlığı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi uyarınca Bakanlığımız merkez teşkilâtında istihdam edilmek üzere, genel idare hizmetleri sınıfından 9 uncu dereceli 160 adet Adalet uzman yardımcılığı kadrosuna sözlü sınav ile personel alımının yapılacağı daha önce Bakanlığımız internet sayfasında ilân edilmişti. Söz konusu ilânın ekindeki Ek 1 tabloda belirtilen 7 nci grupta yer alan “inşaat mühendisliği” kadro sayısı 6’ya , 8 inci grupta yer alan “mimarlık” kadro sayısı 8’e çıkarılmış ve 5 adet “iletişim fakültesi” mezunlarından alınacak Adalet uzman yardımcılığı kadrosu 9 uncu grup olarak eklenmiş olup, 15 ilâve kadro ile birlikte toplam sayı 175 olarak değiştirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort izmir escort eporner
akyazı escort sakarya escort ferizli escort sakarya escort geyve escort sakarya escort hendek escort sakarya escort karasu escort sakarya escort sapanca escort serdivan escort webmaster forum ankara travesti