e
sv
porno izle

Uzlaştırmacı Siciline Kayıt Başvurularına İlişkin İlan Yayınlandı 2021

902 Okunma — 23 Eylül 2021 00:49
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Bilindiği üzere 30 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2021 Adalet Bakanlığı
Uzlaştırmacı Sınavı ve 31 Temmuz 2021 tarihinde yapılan Uzlaştırmacı Ek Sınavı sonuçlarına
göre, başarı sonuçları, 20 Ağustos 2021 tarihinde, Daire Başkanlığımızın resmî internet
sitesinde açıklanmıştır.

Yazılı sınavda başarılı olan adayların; 09/09/2021-23/09/2021 tarihleri arasında,
Yönetmeliğin 48 inci maddesine göre uzlaştırmacı siciline kayıt başvuruları alınacaktır.
(Uzlaştırmacı sicil başvuru kılavuzuna;
http://uzlastirmaci.uyap.gov.tr/main/destek/uzlastirmaci_sicil_basvuru_kilavuzu.pdf linki
üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.)
Sicile kayıt; adayın Daire Başkanlığımıza elektronik ortamda başvurması ve şartları
taşıdığının anlaşılması halinde yapılacaktır.
Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinin, “Uzlaştırmacı siciline kayıt olma
şartları” kenar başlıklı 48 inci maddesinde;
“(1) Sicile kayıt başvurusu, Daire Başkanlığına elektronik ortamda başvurmak suretiyle
yapılır.
(2) İlgilinin, uzlaştırmacı olarak görev yapmak istediği ağır ceza mahkemesi
Cumhuriyet başsavcılığı ile iletişim bilgilerini içerir başvuru dilekçesine;
a) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası,
b) Mezuniyet belgesi ile hukuk fakültesi mezunları dışındakiler için not dökümüne
ilişkin belgenin onaylı örneği,
c) Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf,
ç) Varsa kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluşun isimleri,
d) Uzlaştırmacı eğitiminin tamamlandığını gösterir katılım belgesinin aslı veya onaylı
örneği,
eklenir.
(3) Uzlaştırmacı siciline kaydedilebilmek için;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Tam ehliyetli olmak,
c) Avukatlar yönünden baroya kayıtlı olmak,
ç) Hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden üniversitelerin hukuk fakültelerinden
mezun olmak veya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal
bilgiler, idari bilimler, iktisat, maliye alanlarında veya polis akademisinde en az dört yıllık
yüksek öğrenim yapmış olmak,
d) Kasten işlenmiş bir suçtan mahkûm olmamak,
e) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak,
f) Uzlaştırmacı eğitimini tamamlamak ve yazılı sınavda başarılı olmak,
g) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da geçici olarak
yasaklanmamış olmak,
gerekir.
(4) Sicile kayıt için başvuruda bulunacak kişinin fiilen yürütmekte olduğu asıl
mesleğinin ilgili mevzuatında, uzlaştırma faaliyetini yürütmesine engel bir hüküm
bulunmamalıdır.
(5) Üçüncü fıkrada sayılan sicile kayıt şartlarını taşıdığı anlaşılan ve belgelerinde
eksiklik bulunmayan başvuru sahipleri uzlaştırmacı siciline kaydedilir. İlgililerden, şartları
taşımadığı anlaşılan veya verilen bir aylık süreye rağmen eksik belgelerini sunmayan başvuru
sahiplerinin sicile kaydı yapılmaz.
(6) Başvurular hakkında geliş tarihinden veya eksik belgenin ikmalinden itibaren iki ay
içinde karar verilerek ilgilisine de tebliğ edilir.
(7) Belge eksikliği nedeniyle sicile kayıt talebi reddedilen kişiler eksik belgeleri ikmal
ederek yeniden sicile kayıt için başvuruda bulunabilirler.
(8) Uzlaştırmacı, üçüncü fıkrada sayılan şartlarla ilgili olarak, kendisine ait bilgilerde
meydana gelen her türlü değişikliği bir ay içinde, varsa belgesi ile birlikte Daire Başkanlığına
bildirmek zorundadır.
(9) Sınavda başarılı olanların sınav sonuçları, yenileme eğitimlerini de tamamlamak
şartıyla, sicile kayıt yaptırıncaya kadar geçerliliğini korur.”
Hükmü yer almaktadır.
Bu itibarla;
Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinin, uzlaştırmacı siciline kayıt olma
şartlarını düzenleyen 48 inci maddesindeki şartları taşıyan ve Uzlaştırmacı Siciline kayıt
olmak isteyen ilgililerin; e-devlet şifresi, e-imza veya mobil imza ile
http://uzlastirmaci.uyap.gov.tr/ adresinden Uzlaştırmacı Portal’a giriş yaparak;
– Sicil başvuru formu butonunu seçmek,
– Portal’da istenilen bilgileri doğru, güncel ve eksiksiz olarak doldurmak,
– Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafını sisteme yüklemek,
Suretiyle Başkanlığımıza başvurularını yapmaları gerekmektedir. Fiziki başvuru
kabul edilmeyecektir.
(ÖNEMLİ NOT:Uzlaştırmacı Portal üzerinden yapılacak sicil kayıt başvurularında;
sisteme yüklenecek fotoğraf, ilgilinin adına düzenlenecek “Uzlaştırmacı Kimlik Kartı”nda ve
şahsi sicil dosyasında kullanılacağından, burada yer alan fotoğrafın; son 6 (altı) ay içerisinde,
adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden ve yüzü açık olarak çekilmiş
olması gerekmektedir. Yükleyeceğiniz resmin yüksekliği: 1024px, genişliği: 768px olmalıdır.
Fotoğrafa ilişkin ayrıntılı bilgiler Uzlaştırmacı Sicil Başvuru Kılavuzunda detaylı bir şekilde
anlatılmıştır
http://uzlastirmaci.uyap.gov.tr/main/destek/uzlastirmaci_sicil_basvuru_kilavuzu.pdf .)
Uzlaştırmacı siciline kayıt başvurusu esnasında;
Uzlaştırmacı olarak fiilen görev almak isteyen adayların;
– “Dosya almak istiyorum” seçeneğini işaretlemeleri,
– Uzlaştırmacı olarak görev yapmak istedikleri 3 farklı ağır ceza mahkemesi
Cumhuriyet başsavcılığını seçmeleri,
Zorunludur.
NOT: Adaylar belirlemiş oldukları tercihlerinden biri olan ağır ceza mahkemesi
Cumhuriyet başsavcılığı listesine kaydedilecek olup, mümkün olduğunca ilk tercih yerlerine
kayıt edileceklerdir.
Uzlaştırmacı olarak fiilen görev almak istemeyip, sadece uzlaştırmacı siciline
kayıt olmak isteyen adayların ise;
“Dosya almak istemiyorum” seçeneğini işaretlemeleri gerekmektedir. Bu kişiler,
şartları taşımaları hâlinde yalnızca uzlaştırmacı siciline kaydedilecek; ancak herhangi bir ağır
ceza mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı listesinde yer almayacaklardır.
Uzlaştırmacı siciline kayıt şartlarını taşıyan ve sicile kayıtları yapılan
uzlaştırmacılarauzlaştırmacı kimlik kartı verilecektir. Uzlaştırmacı Siciline Kayıt Başvurusu
sırasında her adayın “Uzlaştırmacı Kimlik Kartı” için Türkiye Vakıflar Bankası
Çağlayan Şubesi Lazarus Bilişim hesap ismi ile TR510001500158007313704740 No’lu
hesabına 25.00 TL (Yirmibeş Türk Lirası) yatırması gerekmektedir. Ücret yatırılırken
açıklama kısmında; adayın Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numarası, adı ve soyadı ile iletişim
numarasının belirtilmesi zorunludur. Dekontun Uzlaştırmacı Portalı’na yüklenmesine ya da
Daire Başkanlığına gönderilmesine gerek bulunmamaktadır. Sicile kayıtları yapılanlara
uzlaştırmacı kimlik kartı, uzlaştırmacı belgesiyle birlikte teslim edilecektir.
DUYURULUR
EK – UZLAŞTIRMACI SİCİL BAŞVURU KILAVUZU
1- Uzlaştırmacı Portala http://uzlastirmaci.uyap.gov.tr/ adresinden E- İmza, E – Devlet
Şifresi ve Mobil İmza kullanılarak giriş yapılmaktadır.
2- Uzlaştırmacı Portal Google Chrome tarafından desteklendiğinden portala giriş
yapılırken tarayıcı olarak Google Chrome kullanılması gerekmektedir.
1. Adım, “Sicil Başvuru Formu” sekmesini tıklayarak ilgili alanları
doldurmak
2. Adım, “Fotoğraf Yükleme”
Sisteme yüklenecek fotoğraflar son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş bir
vesikalık fotoğraf olmalıdır. Fotoğrafın, adayın kolaylıkla tanınmasını
sağlayacak şekilde cepheden ve yüzü açık olarak çekilmiş olması
gerekmektedir.
Yükleyeceğiniz fotoğrafın yüksekliği :1024px, genişliği 768px olmalıdır.
Aşağıda ekran görüntüsünde detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

Paint programında ilgili düzenlemeler yapıldıktan sonra “Fotoğrafı
Kaydet” butonuna basarak alt kısımda yer alan fotoğrafın kendime ait
olduğunu onaylıyorum kutucuğunu işaretleyip “Devam Et” sekmesi ile bir
sonraki aşamaya geçebilirsiniz.
3. Adım, “Adres Bilgileri” ve “İletişim Bilgileri”
Zorunlu alanları doldurup “Devam Et” sekmesi ile bir sonraki aşamaya
geçebilirsiniz.
4. Adım, “Dosya Alma Durumu” ve “Tercihler”
Başvuru aşamasında “Dosya Almak İstemiyorum” seçeneğini
işaretleyen adaylar portal üzerinden dosya alamayacaklardır.
Uzlaştırmacı olarak görev yapıp, dosya almak isteyen adaylar “Dosya
Almak İstiyorum” seçeneğini seçmeli ve 3 adet Ağır Ceza Mahkemesi
Cumhuriyet Başsavcılığını seçmelidir.
Daha sonra dosya almak istemeyen adaylar portal üzerinden kendilerini
pasif konuma getirebileceklerdir.
5. Adım, “Başvuru Özeti” ve “Tamamlama”
Bilgilerin doğruluğu kontrol edilip başvuru tamamlandıktan sonra
aşağıdaki uyarıyı almanız halinde başvurunuz başarıyla tamamlanmış
olacaktır.
Bu uyarıyı aldıktan sonra çıkış yapıp sisteme tekrar giriş yaparak
başvuru durumunuzu kontrol edebilirsiniz.

etiketlerETİKETLER
Üzgünüm, bu içerik için hiç etiket bulunmuyor.
okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort izmir escort eporner
akyazı escort sakarya escort ferizli escort sakarya escort geyve escort sakarya escort hendek escort sakarya escort karasu escort sakarya escort sapanca escort serdivan escort webmaster forum ankara travesti