e
sv
porno izle

Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Kasım Aralık 2009

449 Okunma — 30 Kasım 2009 17:32
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

SuleymanDemirelUniversitesiÜniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltilme ile ilgili Değerlendirme Kriterleri Hükümlerine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.
Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi ve anabilim dalını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya Sanatta Yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;
(Profesörler için başlıca araştırma eserini özgeçmiş ve yayın listesinde belirteceklerdir.)
Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi ve anabilim dalını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;
İlanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (on beş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Öğretim Üyeliği kadrolarına başvurma, atama ve yükseltilme ile ilgili değerlendirme kriterlerine Üniversitemizin wep sayfasındaki “Bağlantılar” bölümünden ulaşılabilir.
Adaylar listelerini kriterlerdeki puanlamaya göre puanlayıp, puanlanmış listeyi eklemek zorundadırlar.
Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adaylarının Tıp Fakültesi mezunu olması zorunludur. (Özel şartlar hariç)
Özgeçmiş formatına http://persdb.sdu.edu.tr’den “Kullanılan formlar” bölümünden ulaşılabilir.
Birimi/Bölümü
Anabilim Dalı
Ünvanı
Derece
Adet
Niteliği
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Makine Müh. Bölümü
Mekanik
Doçent
1
1
Biyomekanik alanında uzmanlaşmış olmak.
Jeoloji Mühendisliği
Uygulamalı Jeoloji
Doçent
1
1
Tünel Konusunda uzman olmak.
Jeoloji Mühendisliği
Uygulamalı Jeoloji
Doçent
1
1
Hidrojeoloji konusunda uzman olmak.
Maden Mühendisliği
Cevher Hazırlama
Profesör
1
1
Flotasyon konusunda uzman olmak.
Maden Mühendisliği
Maden Mekanizasyon
ve Teknolojisi
Profesör
1
1
Kayaç Gevrekleri konusunda uzman olmak.
Jeofizik Mühendisliği
Yer Fiziği
Doçent
1
1
Manyetik konusunda çalışmış olmak.
Jeofizik Mühendisliği
Sismoloji
Doçent
1
1
Soğrulma konusunda çalışmış olmak.
Çevre Mühendisliği
Çevre Teknolojisi
Doçent
1
1
Biyolojik Fosfor giderimi konusunda uzman olmak.
Elektronik ve Haberleşme Mühendisli.
Elektronik Alan ve
Mikro Dalga Tekniği
Doçent
2
1
Anten Tasarımı ve Analizi konusunda uzman olmak.
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Yazılımı
Doçent
1
1
Genetik Algoritmaları alanında çalışmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji Bölümü
Klasik Arkeolojisi
Doçent
1
1
Coğrafya Bölümü
Fiziki Coğrafya
Doçent
1
1
Diş Hekimliği Fak.
Klinik Diş Hekimliği
Bilimleri Bölümü
Diş Hastalıkları ve
Tedavisi
Profesör
1
1
Doktorasını ve Doçentliğini Diş Hastalıkları ve Tedavisi alanında almış olmak.
Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Böl.
Biyokimya
Profesör
1
1
Temel Tıp Bilimleri Böl.
Mikrobiyoloji
Profesör
1
1
Dâhili Tıp Bilimleri Böl.
Psikiyatri
Doçent
2
1
Dâhili Tıp Bilimleri Böl.
Kardiyoloji
Profesör
1
1
Dâhili Tıp Bilimleri Böl.
Nöroloji
Profesör
1
1
Dâhili Tıp Bilimleri Böl.
Göğüs Hastalıkları
Profesör
1
1
Dâhili Tıp Bilimleri Böl.
Enfeksiyon Hastalık.
Profesör
1
1
Cerrahi Tıp Bilimleri Böl.
Genel Cerrahi
Doçent
1
2
Cerrahi Tıp Bilimleri Böl.
Patoloji
Profesör
1
1
Cerrahi Tıp Bilimleri Böl.
Plastik ve
Rekonstrüktif Cer.
Doçent
1
1
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümü
Bahçe Bitkileri
Profesör
1
1
Bağ Yetiştiriciliği ve Islahı konusunda çalışıyor olmak.
Bahçe Bitkileri Bölümü
Bahçe Bitkileri
Doçent
1
1
Sebze yetiştirme ve Islahı konusunda çalışıyor olmak. Stres Fizyolojisi alanında uzman olmak.
Tarla Bitkileri Bölümü
Tarla Bitkileri
Profesör
1
1
Tahıl Yetiştirme ve Islahı konusunda çalışıyor olmak.
Zootekni Bölümü
Yemler ve Hayvan
Besleme
Profesör
1
1
Yemler ve Hayvan Besleme konusunda çalışıyor olmak.
Tarım Makineleri Böl.
Tarım Makineleri
Doçent
1
1
Toprak işleme Mekanizasyonu konusunda çalışıyor olmak.
Teknik Eğitim Fak.
Elektrik Eğitimi Böl.
Elektrik Makineleri
Eğitimi
Doçent
2
1
Makine Eğitimi Bölümü
Otomotiv Eğitimi
Doçent
2
1
Mekatronik Eğitimi Böl
Mekatronik Eğitimi
Doçent
2
1
İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri
İslam Hukuku
Doçent
1
1
okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.