e
sv
sakarya escort sakarya escort sakarya escort

Önce 4/B li Öğretmenlere Sonra Kültür Bakanlığına Kadro Peki Adalet Bakanlığı ?

901 Okunma — 27 Nisan 2010 06:53
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

4bAdalet Bakanlığı bünyesinde çalışan 4/b liler için herhangi bir çalışma yapılmazken , kültür ve Turizm Bakanlığındaki 4B personellerin kadrolu statüsüne alınması ile ilgili başvuru için Kültür Sanat Sen dilekçe örneği hazırladı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek in korktuğu başına geldi. Öğretmenlere verilecek olan kadro kamudaki tüm 4/B lileri harekete geçirdi. Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı derken Kültür ve Turizm Bakanlığındaki personellerde kadro almak için harekete geçtiler.

İşte Kültür ve Turizm Bakanlığındaki 4/B li personelin kadro alması için Bakanlığa gönderdikleri dilekçe örneği;

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4.maddesi (B) bendi kapsamında sözleşmeli olarak istihdam edilen (4B) personellerin aynı kanunun A bendinde yer alması yani kadrolu statüsüne alınması ile ilgili, sendikamızın yapmış olduğu çalışma kapsamında 4B’li personelin müdürlükleri aracılığıyla başvuru yapması için hazırlanan dilekçe örneği :

…………………………..MÜDÜRLÜĞÜNE

Bakanlığımız bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendi kapsamında sözleşmeli olarak Kamu hizmetinde çalışmaktayım.

Kamu Hizmetleri, Devlet veya kamu tüzel kişileri tarafından veya bunların gözetimleri altında genel ve ortak ihtiyaçları karşılamak ve tatmin etmek, kamu faydasını sağlamak için yapılan ve kamuya sunulmuş bulunan devamlı ve düzenli faydalardır.

Anayasamızın Kamu hizmeti görevleriyle ilgili 128. maddesinde; “Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür” hükmü yer almaktadır.

Anayasamızın 128. maddesinde kamu hizmeti görevleriyle ilgili tanımda sözleşmeli personel yer almamaktadır. Kamu İktisadi Teşebbüsleri personel rejimini düzenleyen 308 sayılı KHK’nin iptaliyle ilgili olarak Anayasa Mahkemesinde açılan davada, diğer kamu görevlilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekte yükümlü bulunan kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri yürüten ve atamaya tabi personel olarak anlaşılmasının gerektiği kararına varılmıştır. Anayasa Mahkemesinin söz konusu kararında, Anayasanın 128’inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen hükümlerin memurlara olduğu kadar diğer kamu görevlilerine de uygulanacağı belirtildikten sonra genel anlamda sözleşmeli personelin “diğer kamu görevlileri” kavramı içinde sayılamayacağını vurgulamıştır. Kararda, diğer kamu görevlileri içinde, tıpkı memurlarda olduğu gibi atama işlemine gerek bulunduğu, “atama”nın hukuki açıdan “şart işlem”, yani atama işleminde memurun veya diğer kamu görevlilerinin rolünün, idareyle aralarındaki ilişkileri belirlenmiş bir statüye intisap etmekten ibaret olduğu, sözleşmeli istihdamında ise “akdi” bir durumun söz konusu olduğu ve atamadan tamamen ayrıldığı, sözleşmeli istihdamda kuralın, sözleşmeleri taraflar arasında özgür ve karşılıklı irade uyumunun bulunduğu, bu nedenle sözleşmeli personeli, 128’inci maddede belirtilen “diğer kamu görevlileri” kapsamına dahil etmenin mümkün olmadığı açıklanmaktadır.

Bakanlığımız, Makam onaylı “19.09.2007 tarih ve 159833 sayılı Hukuk Müşavirliğinin görüşünde; “657 sayılı Kanunun 4.maddesinin (B) bendine göre çalışan sözleşmeli personelin çalışma usul ve esasları geçici işçi pozisyonunda iken 5620 sayılı kanunla sözleşmeli personel statüsüne geçirilenler içinde aynen geçerli olduğu, hukuki durumlarında herhangi bir değişiklik bulunmadığı” açıkça belirtilmiştir.

Bakanlığımızdaki işler “asli” ve “süreklilik” isteyen mesleki işlerdir. İş yerinde memur kadrosu (4A) pozisyonda olanlarla aynı işler yapılmasına rağmen hem sosyal, hem de ekonomik açıdan hak kayıplarına uğranmaktadır. Bu nedenle çalışma barışı sağlanamamakta ve iş verimliliği düşmektedir.

Bakanlığımız bünyesinde kamusal alanda hizmetlere yönelik en yüksek derecede etkinlik sağlayacak düzeyde sözleşmelilerin kendilerini tümüyle mesleksel uğraşlarına adama olanağı verilmelidir. Bu nedenle 4B’lilerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “A” bendinde yer alması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
İmza :
Adı ve Soyadı
Kültür Sanat-Sen

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort