e
sv
sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort izmir escort eporner
akyazı escort sakarya escort ferizli escort sakarya escort geyve escort sakarya escort hendek escort sakarya escort karasu escort sakarya escort sapanca escort serdivan escort webmaster forum ankara travesti

Kredi Kartı Yıllık Ücreti Geri Almanın Yolu

170 Okunma — 07 Aralık 2011 01:40
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Hemen herkes banka kartı veya kredi kartı, kartları kullanıyor. Zaman zaman kredi kartı üyelik aidatını, banka kartı kullanım bedelini nasıl geri alırım gibi soruları duymayanımız yoktur heralde.  Peki üyelik ücreti adı altında kesilen kart ücretleri tam 10 yıl geriye dönük olarak alabileceğinizi biliyor muydunuz ?

Yargıtay, bankaların aldığı yıllık kredi kartı kullanım ücreti kesilmesine karşı 10 yıl içinde itiraz edilebileceği yönünde karar verdi. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete yayımlandı.  Yargıtay’ın kararına göre, kredi kartı sahibi vatandaş, 2006 yılında aldığı kredi kartı için 2007 yılında hesabından kesilen 40 liralık üyelik ücretine karşı 2010 yılında Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurdu. Hakem heyeti, kesintinin davalıya iadesine karar verdi.

Ancak ilgili banka, vatandaşın talebinin yasal dayanaktan yoksun, sözleşmeye aykırı ve talep hakkının bir yıllık zaman aşımına uğradığı iddiasıyla, hakem heyeti kararının iptali istemiyle dava açtı. Davayı karara bağlayan Ankara 2. Tüketici Mahkemesi, vatandaşın talebinin sebepsiz zenginleşmeye dayalı olduğu ve hesabından kesinti yapıldığını öğrendiği tarihten itibaren 1 yıllık zaman aşımı süresinde dava açması gerektiği gerekçesiyle bankanın talebini yerinde buldu ve hakem heyetinin kararını iptal etti.

Bunun üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yerel mahkemenin kararını, kanun yararına bozulması için temyiz etti. Temyiz istemini görüşen Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, taraflar arasındaki uyuşmazlığın zaman aşımı süresiyle ilgili olduğu tespitinde bulundu. Yüksek mahkemenin kararında, Borçlar Kanunu’nun 125. maddesine göre uygulanması gereken zaman aşımı süresinin 10 yıl olduğuna hükmedildi. Yerel mahkemenin 1 yıllık zaman aşımı süresini dikkate alarak itirazı kabul ederek, Hakem Heyeti kararının iptaline karar vermesinin usul ve yasaya aykırı olduğuna işaret eden Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz istemini yerinde buldu ve Tüketici Mahkemesi kararını oybirliğiyle bozdu. Yargıtay, daha önce de bankaların kredi kartı sahiplerinden yıllık kullanım ücreti almasına karşı açılan davalarda tüketicileri haklı bulmuş ve bu ücretin alınamayacağına dair emsal kararlar vermişti. Yargıtay’ın bu son kararı da kredi kartı sahiplerine, yıllık kullanım ücretine karşı 10 yıl içinde yargıya başvurma imkanı tanımış oldu.

Hesabımdan haberim olmadan kesilen ?

Bunun için öncelikle yapmanız gereken hesabınızdan kesinti yapıldığını belgelemek. Bunu bankadan veya müşteri temsilcisinden bizzat alacağınız hesap özeti ile belgeleyebilirsiniz. Banka matiklerdende bu belgeye çıktı alabileceğiniz gibi interaktif hesabınız varsa kullanmakta olduğunuz bankanın internet şubesine giriş yaparak oradan da hesap hareketlerinden kesintinin yapıldığı bölümün resmini çekerek yazıcıdan çıktı alabilirsiniz.  Söz konusu belgeyi çıktı aldıktan sonra kredi kartını veya banka kartını kullanmakta olduğunuz kredi kartı bilgilerinizi hesap bilgilerinizi ve haksız yere hesabınızdan üyelik ücreti veya kart kullanım bedeli altında ücret kesildiğini, ücretin iadesini istediğinizi belirtir bir dilekçe ve ekinde kimlik fotokopiniz ile bağlı bulunduğunuz valiliğin veya kaymakamlığın hakem heyetine başvuru yapıyorsunuz. Daha sonra ki kısımla onlar ilgileniyorlar. Karar size daha sonra tebliğ ediliyor. Eğer isterseniz hakem heyetine başvurmadan önce bankaya yazılı olarak talepte bulunabilirsiniz kart ücretinin iadesiyle ilgili. Aşağıda kart ücretinin iadesi için ve hakem heyetine başvuru için dilekçe örnekleri mevcuttur.

Kredi Kartı Üyelik Ücreti İadesi İptali İçin Bankaya Yazılan  Dilekçe Örneği :


……………… BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
(Banka adresi )

Konu : Kredi kart yıllık üyelik ücreti hk.

Hamili olduğum ………………….. nolu kredi kartından ……. yılı ………. ayına ait Hesap Bildirim Cetvelinde …… TL. kredi kartı yıllık üyelik ücreti kesildiğini öğrenmiş bulunuyorum. Hesap Bildirim Cetveli ile kesilen yıllık üyelik ücreti, 4822 sayılı yasa ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasanın 6. maddesinde düzenlenen ” Sözleşmelerdeki Haksız Şartlar” hükmü ve ilgili yasal düzenlemelere aykırıdır.

Yukarıda saydığım nedenlerle ……. yılı ……….. ayına ait Hesap Bildirim Cetvelinde yer alan yıllık üyelik ücretine itiraz ediyor ve talep edilen ve kesilen …… TL kredi kart yıllık üyelik ücretinin bir sonraki hesap bildirim cetvelindeki tutardan mahsubunu talep ediyorum. Aksi halde yasal yollara başvuracağım hususunu bilgilerinize sunarım. Saygılarımla.

Adres : Ad-Soyad
İmza

Kredi kartından kesilen üyelik ücretinin iadesi için hakim heyetine başvuru dilekçesi örneği:

………………..VALİLİĞİ
TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA

BAŞVURUCU : …………………
…………..……./ANKARA
KARŞI TARAF : ……… …………Bankası AŞ.
………………………
KONU :Kredi kart yıllık ücretinin iadesi hk.

OLAY :

 • Karşı taraf ,,,,,,,,,, Bankası AŞ.’nin çıkarmış olduğu ………………………’nolu kredi kart hamiliyim.
 • Kredi kartıma ait …../…./2008 son ödeme tarihli hesap ekstresi ile kredi kart üyelik ücreti adı altında …….,00 TL para tahakkuk ettirilmiştir.
 • Karşı taraf ile aramda tanzim edilmiş KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’nin 10. maddesinde kart ücreti alınacağı belirtilmişse de, 4822 sayılı yasa ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasanın 6. maddesi gereğince, bu sözleşme ;
  • Önceden hazırlanmış, standart sözleşmedir.
  • Dolayısıyla sözleşme koşulları benimle müzakere edilmemiştir.
  • Sonuç olarak sözleşmenin 10. maddesi ” …………… Bankası AŞ tarafından tek taraflı olarak sözleşmeye konmuş, haksız bir koşuldur.
  • Aynı sözleşmenin 10/son maddesi ile de karşı taraf ücret ve faizlerin miktarlarını tek taraflı olarak arttırabilme yetkisini kendisinde tutmaktadır. Bu hüküm dahi 4077 sayılı yasanın 6. maddesi ve 5464 sayılı yasaya aykırıdır.
 • Bu nedenle alınmak istenen üyelik ücretinin haksız olduğuna ve tarafımdan ihtirazi kayıt ile ödenen bedelin bir sonraki hesap ekstresinden mahsubuna ilişkin talebimi içeren iadeli taahhütlü mektup karşı tarafa gönderilmiştir.
 • Ancak bir sonraki aya ait hesap ekstresinde bu ücret mahsup edilmediği gibi karşı taraf …………..Bankası tarafından bu bedel sair suretle bana ödenmemiş, talebime ilişkin herhangi bir cevap da verilmemiştir.
6. İktisadi hayatta tüketici, hukuki işlemlerin zayıf tarafını teşkil etmektedir. T.C. Anayasa’sının 2. Maddesinde yer alan Sosyal devlet ilkesi, ekonomik yönden zayıf bulunanların, güçlü bulunanlara karşı korumasını zorunlu kılmaktadır. Keza sosyal adalet, eşitlik ve sosyal devlet ilkeleri karşısında, iktisaden güçlü olanın, kendi hazırlayacağı haksız şartlar içerir sözleşmeler ile bazı ayrıcalıklar kazanmasına olanak tanımak mümkün değildir.
İktisadi hayatta tüketicinin, hukuki işlemlerin zayıf tarafını teşkil ettiği gerçeği ortadadır. T.C. Anayasa’sının 2. Maddesinde yer alan Sosyal devlet ilkesi, ile de ekonomik yönden zayıf bulunanların, güçlü bulunanlara karşı korunması zorunlu kılınmaktadır. Keza sosyal adalet, eşitlik ve sosyal devlet ilkeleri karşısında, iktisaden güçlü olanın, kendi hazırlayacağı haksız şartlar içerir sözleşmeler ile bazı ayrıcalıklar kazanmasına olanak tanımak mümkün değildir. Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin ; 23.11.2005,E.2005/11428, K.2005/17306 sayılı kararında belirtildiği gibi “satıcı, sağlayıcı ve kredi veren tarafından tüketici ile akdedilen sözleşmede kullanılan haksız sözleşme şartları geçersizdir. Tüketici sözleşmedeki haksız şartın gereğini yerine getirmez. Hukuken haksız şartlar batıldır. Yani geçersizdir.” Hükmüne göre tüketici ile banka arasında akdedilen sözleşmenin tüketici aleyhine haksız şartlar içerdiği, kabul edilmiştir.
DELİLLER :
T.C.Kocaeli Asliye Hukuk Mahkemesinin Esas 2006/65 , Karar 2006/368 nolu emsal kararı
   • T.C.Ankara 2.Tüketici Mahkemesinin Esas:2007/472 ,Karar 2007/1011 nolu Garanti Bankasının Tüketici Hakem Heyetinin Kararına İtirazı Nedeniyle,mahkemenin tüketici lehine emsal kararı.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle; tahsil edilmiş bulunan ……,00 YTL’nin, kredi kart üyelik ücretinin ödeme tarihi olan …./….200…. tarihinden itibaren karşı taraf Banka’nın 1 yıllık mevduata uyguladığı faiz oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte tarafıma iadesine karar verilmesini, arz ve talep ederim……./02/2008

ADI SOYADI
İMZA

Ekler
1- …./…../200…. son ödeme tarihli hesap ekstresi
3- Karşı tarafa gönderilen iadeli taahhütlü yazı ve alındı belgesi

Merak ettiğiniz soruları başlık altından sorabilirsiniz. ( Editör )

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort izmir escort eporner
akyazı escort sakarya escort ferizli escort sakarya escort geyve escort sakarya escort hendek escort sakarya escort karasu escort sakarya escort sapanca escort serdivan escort webmaster forum ankara travesti