e
sv
sakarya escort sakarya escort sakarya escort

İşsizlik Sigortası Hakkında Bilgiler

318 Okunma — 02 Ekim 2010 14:10
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

issizİşsizlik Maaşı, işsizlik sigortası, işsizlik maaşı hesaplama, işsizlik maaşı nasıl alınır, işsizlik sigortası şartları ? sorularının cevaplarını arıyorsanız aşağıdaki bilgiler sorularınızı cevaplandıracaktır.

İşsizlik sigortası; İşçinin çalıştığı sırada, çalışma isteğinde, yeteneğinde, sağlık ve başarısında sorun olmasına rağmen, kendi isteği ve kusuru dışında işini kaybedenlere, uğradıkları zararı kısmen de olsa karşılayarak kendilerinin ve ailelerinin zor duruma düşmelerini önleyen, sigortalama yöntemidir.

İşsizlik Ödeneği Almanın Şartı ?

1. İşsizlik ödeneğinden nasıl yararlanılır: Prim günü olarak 120 gün kesintisiz olmak üzere, son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile prim ödemiş olmak ve kendi isteği ve kusuru dışında işsiz kalmak.

2. İşveren tarafından iş hakkı feshedilenler.

3. Hizmet akitleri; sağlık sebepleri, işverenin kanunda belirtilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışları ve işçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler nedeniyle bizzat kendileri tarafından feshedilen sigortalı işçiler.

4. Sağlık sorunları veya işyerinde işçiyi bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alınan bir zorlayıcı sebebin ortaya çıkması halinde işveren tarafından hizmet akdi feshedilenler.

5. Belirli süreli çalışıp sürenin bitiminde işsiz kalanlar.

6. İşyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, iş yerinin kapanması veya kapatılması, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olanlar.

7. Özelleştirme nedeniyle işine son verilenler, işsizlik ödeneğine hak kazanırlar.

8. İşsizlik ödeneğine hak kazananların, bu ödenekten faydalanmak üzere İşten Ayrılma Bildirgesi ile birlikte hizmet akdinin feshedildiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde, İSKUR’un en yakın ünitesine başvurmaları gerekmektedir.

Kimler İşsizlik Ödeneği Alamaz ?

Aşağıda belirtilen koşullarda, işsizlik ödeneğine hak kazanılamaz;

Son 120 günü kesintisiz olmak üzere, işsiz kalmadan önceki son üç yıl içinde 600 gün süre ile prim ödememiş olanlar.

Hizmet akitlerini kendi istek ve iradeleri ile feshedenler.

Muvazzaf askerlik görevi nedeniyle hizmet akitleri feshedilenler.

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alanlar.

Hizmet akitleri grev, lokavt veya kanundan doğan Ödevler nedeniyle askıya alınmış olanlar.

Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan halleri nedeniyle hizmet akitleri işverenler tarafından feshedilmiş bulunanlar.

Sigortalı İşsizlerin Faydalanabileceği Haklar Nelerdir ? İşsizlik ödeneği kaç ay ödenir ?

İşsizlik ödeneğine hak kazanan sigortalı işsizlere aşağıda belirtilen hizmetler sunulacaktır;

İşsizlik ödeneği ödenecektir. Bu ödenek, sigortalı işsizin çalışmış olduğu süre ile doğrudan ilişkilidir. Sigortalı işsizler prim ödeme sürelerine göre; en az 180, en fazla 300 gün süre ile işsizlik ödeneği alabileceklerdir.

İşsizlerin ödenek aldıkları süre içinde; hastalık ve analık sigortası primleri, Sosyal Sigortalar Kurumu ‘na veya bağlı oldukları özel emekli sandıklarına yatırılacaktır. Dolayısıyla; sigortalı işsizler ve geçindirmekle yükümlü oldukları aile , fertleri, hastalanmaları halinde sağlık hizmetlerinden yararlanacaklardır.

İşsizlik ödeneği alan sigortalı işsizlere, doktor raporu ile istirahatli kılındıkları süre içinde geçici iş göremezlik ödeneği ödenecektir.

İşsizlik ödeneği alan sigortalı işsizlere, işgücü piyasası ve mesleki eğitim alanında danışmanlık hizmeti verilecektir.

Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi verilecektir.

İşsizlik ödeneği alan sigortalı işsizlere, yeni bir iş bulmalarında yardımcı olunacaktır.

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort