e
sv
sakarya escort sakarya escort sakarya escort

Havuz Paralarının Ödenmesine İlişkin Genelge

395 Okunma — 03 Ağustos 2010 04:21
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

 

kat1 Adliye çalışanlarının havuzda biriken paralarına ilişkin ödeme hakkındaki genelge aşağıdaki şekildedir.  10 gün içerisinde listeler asılacak olup, yapılacak itirazlardan sonra 5 gün içinde havuz paraları adliye çalışanlarına ( katip mübaşir hakim savcı )ödenecektir. Her adli yargı birimi her ay bankaya yatırılan parayı tespit ederek liste hazırlayacak, her personel, memur çalıştığı kadar ödeme alacaktır.

Genelge No : 146

            6009 sayılı “ Gelir vergisi kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunun “ 30 maddesi ile 3717 sayılı adli personel ve devlet davalarını takip edenlere yol gideri ve tazminat verilmesi ile 492 sayılı harçlar kanunun bir maddesinin yürürlükten kaldırılması hakkında kanunun  nci maddesi değiştirilmiş olup, aynı kanunun 31 nci maddesi ile 3717 sayılı kanuna geçici 2 nci madde eklenmiştir.

            3717 sayılı adli personel ve devlet davalarını takip edenlere yol gideri ve tazminat verilmesi hakkında kanuna eklenen geçici madde 2 uyarınca, 21.11.2008 tarihinden yasanın resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği 01/08/2010 tarihine kadar banka hesaplarına yatırılan paraların, çalışan personele çalışma süresi dikkate alınarak değişiklikten önce yürürlükte bulunan kanun hükümlerine göre dağıtım öngörülmüş olup, buna ilişkin usul ve esaslar aşağıda düzenlenmiştir.

           1- 21,11,2008 tarihi ile kanun değişikliğinin yürürlüğe giridği tarihe kadar havuz hesabı veya benzer adlar altında açılan banka hesaplarında biriken paraların dağıtımı, 3717 sayılı kanunun 2 nci maddesinin anayasa mahkemesinin iptalinden önceki hükümlerini ile bu konuya ilişkin düzenlemelerin yer aldığı adalet bakanlığının 127 nolu genelgesinde yer alan hususlar dikkate alınarak yapılacaktır. Doğum nedeniyle mazeret izni kullanan personeli sadece kanuni izin süresi ile sınırlı olarak 16 hafta çoğul gebelikte 18 hafta ödeme yapılacaktır.
            2- Öncelikle 21,11,2008 tarihi ile 31,07,2010 tarihleri arasında halen görevi başında olanlar, emekli olan, başka mahalle atanan, görevden ayrılan göreve yeni başlayan, geçici görevli olarak görevlendirilen ve geçici görevi bitirip ayrılanlar, ölüm veya disiplin nedeniyle görevi sona erenler dahil olmak üzere görev yapılan her bir adli ve idari yargı biriminde personelin görevde bulunduğu çalışma süresi dikkate alınarak aylık ak sahibi listeleri yapılacaktır.

3- Her yargı birimi her ay sonu itibariyle banka hesap bakiyelerini tespit ettikten ve bakanlığa gönderilecek % 10 miktarı ayırdıktan sonra http://3113.adalet.gov.tr/3717.zip adresinde mevcut 3717 sayılı adli personel ve devlet davalarını takip edenlere yol giderleri ve tazminat verilmesi programı kullanılarak aylık listeler hazırlanacaktır.

            4- Banka hesaplarında mevcut paraların her ay sonu bakiyesinin % 10 u T C Ziraat Bankası Tandoğan Şubesi Adalet Bakanlığı idari ve mali işler dairesi başkanlığının TR440001001282 39008876-5002 nolu hesabına havale edilecek, bu havaleler ve aylık tutarlarını gösteren listeler http://3717.adalet.gov.tr adresinde mevcut programda ki adımlar takip edilerek ilgili tablolara gerekli bilgiler girilerek hazırlanacak ve uyap ortamında idare ve mali iler dairesi başkanlığına gönderilecektir.

            5- Her bir personel için yapılacak ödemelerin en yüksek miktarı, katsayılara göre hesaplamaları ve dönemleri aşağıdaik tabloda belirtilmiş olup, aylık ödeme tutarı, kanunda öngörülen sınır olan en yüksek devlet memuru aylığını gösterge 1500 + ek gösterge 8000 x aylık katsayıyı geçmeyecektir. Üst sınıı aşması durumunda artan miktar bir sonraki aya devredilecektir. Bu şekilde kanunun yürürlüğü girdiği tarihe kadar aylık bazda uygulama yapılacak olup, kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle halen elde para kalması halinde kalan para hazineye irat kaydedilecektir. 03/08/2010

                                                                                                                      Sadullah Ergin

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort