Reklam
 

KADROLU VE SÖZLEŞMELİ ZABIT KÂTİPLİĞİ UYGULAMA SINAVI METİNLERİNE İLİŞKİN DUYURU

 Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Özel Şartlar başlıklı  6 ncı maddesinin 6/c bendinde “ Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (bu bende göre yapılacak uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan Devamını Oku…


Kategori: Bilgi Alışverişi                            2.216 Yorum

Merhaba arkadaşlar zabıt katipliği için başvurduğumuz veya bilgimiz olan adliyelerin kaç kişi aldığını kpss barajının kaç puanla kapandığını bu başlık altından paylaşabiliriz. Hem şuanki başvuru için doğru bir tercih mi yapmışız onu anlarız. Hem de önümüzdeki alımlar için yol gösterici olur bizlere.  Alanya Adliyesi  Katılan 60 Kişi – Kpss Baraj: 71.99 Sınava katılacak herkese başarılar Devamını Oku…


Kategori: Bilgi Alışverişi                            1.934 Yorum

ADALET BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Kadrolu ve Sözleşmeli (657 sk. 4/A-4/B) Personel Alımı Sınav İlânı

1) Adlî ve idarî yargıda görev yapmak üzere;

a) EK-1/A, B, C, D listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile bu esaslarda değişiklik yapan 29/3/2009 tarihli ve 27184 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesine göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre 1560 sözleşmeli zabıt kâtibi (EK-1/A)445 sözleşmeli mübaşir (EK-1/B), 148 sözleşmeli teknisyen (EK-1/C) ve 8 sözleşmeli kaloriferci (EK-1/D) olmak üzere toplam 2161 personel,

b) EK–2/A, B, C, D listelerde yeri, sayısı, unvanı belirtilen ve genel idare hizmetleri sınıfında bulunan 7–13 dereceli kadrolara atama yapılmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında,Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre 23 kadrolu zabıt kâtibi (EK-2/A)161 kadrolu şoför (EK-2/B), 18 kadrolu aşçı (EK-2/C) ve 8 kadrolu kaloriferci Devamını Oku…


Kategori: Katip Alımları                            12.230 Yorum

YASTAYIZ… F Klâvyenin Mucidi ve Babası, Intersteno Onursal Başkanı, İntersteno-Türk Başkanımız, Duayenimiz, Hepimizin Hocası, her şeyimizi borçlu olduğumuz değerli İhsan YENER Hocamız, 2 Eylül 2016 sabahı vefat etmiştir.

Tüm ülkemizin başı sağolsun. İhsan YENER Hocamızın cenazesi 4 Eylül 2016 Pazar günü ikindi namazına müteakip İstanbul Şişli Camii’nden Devamını Oku…


Kategori: Duyurular                            26 Yorum

T.C. ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına Sözleşmeli (657 sk. 4/B) Personel Alımı Sınav İlanı

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4′üncü maddesinin (B) fıkrası, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 114′üncü maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre, EK-2 listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen ceza infaz kurumları için sözleşmeli 3.258 infaz ve koruma memuru, 201 büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), 63 diğer sağlık personeli (sağlık memuru), 49 teknisyen, 121 destek personeli (şoför), 14 destek personeli (aşçı), 15 destek personeli (kaloriferci) olmak üzere 3.721 sözleşmeli pozisyon için personel alımı Devamını Oku…


Kategori: İnfaz Koruma Memuru                            3.368 Yorum

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ gerek TBMM’de gerekse bir çok açılışta 2016 yılı içerisinde zabıt katibi alımı yapılacağını bazen sayı vererek bazen de sayı vermeden ilan bekleyen adaylara duyurdu. Yaptığımız haber ve duyurular ile çoğu zaman bu açıklamaları bizler de zabıt katibi adaylarına duyurduk. Bakan Bozdağ yaptığı son açıklamalarda Haziran ayı sonuna kadar 3000 civarında bakanlığa personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Bu gelişmeler üzerine Adalet Bakanlığının açacağı zabıt katipliği, infaz koruma memurluğu ve diğer ünvanlarda sınavlara başvurmayı düşünen bir çok aday resmi ve özel kurslara katılarak açılacak sınavlar için hazırlık yaptı. Hatta bir çok aday iyi bir hazırlık yapabilmek amacıyla mevcut çalışmakta oldukları özel işlerden de ayrılarak sınav hazırlığına ağırlık vermiş durumda ve çıkacak ilanı beklemekte. Haziran ayını bitirdiğimiz bu süreçte sitemize ayrıca facebook grup ve sayfalarımıza adaylardan ilanın açıklanmaması nedeniyle mağdur oldukları yönünde binlerce mesaj ve mail gönderilmekte.

İlanın daha fazla gecikmesi ve 2016 KPSS sınavı sonrasına kalması durumunda uzun süredir bu sınava hazırlanan on binlerce adayın KPSS puanı geçersiz sayılacak ve ayrıca bir mağduriyet oluşacak.

Adayların daha fazla mağdur olmamaları için bakanımız Bekir Bozdağ’ın Haziran ayı sonuna kadar çıkacağını duyurduğu ilanların bir önce açıklanmasını, on binlerce adaya müjdeli haberin verilmesini bekliyoruz.


Kategori: Bilgi Alışverişi                            3.952 Yorum

 Taşra teşkilatında görevli personelin (Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personeli hariç) nakil işlemlerinin, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesi ile Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin düzenlenme amacına ve ruhuna uygun bir biçimde gerçekleştirilebilmesi, atamalarda objektifliğin ve uygulama birliğinin sağlanabilmesi amacıyla norm kadro kriterleri dikkate alınarak yazı işleri müdürü ve idari işler müdürü unvanı dışında, diğer unvanlarda görev yapan personel için komisyonlararası nakil çalışması yapılacaktır.
Komisyonlararası naklen atama işlemleri Yönetmelikteki diğer şartlarla birlikte,
a) Halen görev yapılan ve atanmak istenilen yerdeki personel ihtiyacı,
b) Halen görev yaptığı komisyonda bulunduğu unvandaki hizmet süresi,
c) Halen görev yaptığı komisyondaki hizmet süresine göre aynı yere atanmak isteyenler arasındaki sıralama, Devamını Oku…


Kategori: Duyurular                            2.908 Yorum
04
Haz
Yazar: | Okunma: 76.604 | Cevap: 799

TBMM Adalet Komisyonu, bilirkişilerin nitelikleri, eğitimi, seçimi ve denetimine ilişkin kuralları düzenleyen Bilirkişilik Kanunu Tasarısı’nı kabul etti. Komisyon, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya başkanlığında toplanarak, dün görüşmeye başladığı Bilirkişilik Kanunu Tasarısı’nı ele aldı. Tasarı, 8,5 saatlik mesainin ardından kabul edildi. Komisyonda Hükümeti, Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar temsil etti. Tasarı, bilirkişilerle ilgili temel ilkeleri belirliyor. Buna göre bilirkişi, görevini dürüstlük kuralları çerçevesinde bağımsız, tarafsız ve objektif olarak yerine getirecek. Bilirkişi, raporunda uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hususlar dışında açıklama yapamayacak ve hukuki nitelendirme Devamını Oku…


Kategori: Duyurular                            799 Yorum

İcra katipliğini kazananlar göreve ne zaman başlayacak? Güvenlik araştırması için evine gidilenler oldu mu? Lojman veya dışarıdan kalacak yer ayarladınız mı? Bu konularda bilgi alışverişinde bulunabiliriz. Kazananları tebrik ediyorum. Ayrıca sınava nasıl hazırlandınız klavye ve sözlü sınavınız nasıl geçti tecrübelerimizi bu başlık altında paylaşırsak katipliğe hazırlananlara Devamını Oku…


Kategori: Bilgi Alışverişi                            1.695 Yorum
23
May
Yazar: | Okunma: 102.051 | Cevap: 908

Adalet Bakanlığı Adli Yargı ve İdari Yargıda görevde yükselme sınavı ile 796 zabıt katibi alımı yapılacak. Zabıt katipliği başvuruları 23/05/2016 – 27/05/2016 tarihleri arasında yapılacak. 23/05/2016 ile 25/05/2016 tarihleri arasında uygulama sınavında yazdırılacak metinler yayınlanacak. 27/05/2016 – 08/06/2016 tarihleri arasında başvurular değerlendirilecek. 01/06/2016 ve 02/06/2016 tarihleri arasında da ilgili komisyonlarca uygulama sınav yapılacak. 14/06/2016 tarihinde  sınava girmeye hak kazananlar ilan edilecek. Diğer şartlar ve alım yapılacak komisyonlara aşağıdaki Devamını Oku…


Kategori: Genel                            908 Yorum
1 - 1111234567..2030..»»