Reklam
 
23
May
Yazar: | Okunma: 19.984 | Cevap: 122

Adalet Bakanlığı Adli Yargı ve İdari Yargıda görevde yükselme sınavı ile 796 zabıt katibi alımı yapılacak. Zabıt katipliği başvuruları 23/05/2016 – 27/05/2016 tarihleri arasında yapılacak. 23/05/2016 ile 25/05/2016 tarihleri arasında uygulama sınavında yazdırılacak metinler yayınlanacak. 27/05/2016 – 08/06/2016 tarihleri arasında başvurular değerlendirilecek. 01/06/2016 ve 02/06/2016 tarihleri arasında da ilgili komisyonlarca uygulama sınav yapılacak. 14/06/2016 tarihinde  sınava girmeye hak kazananlar ilan edilecek. Diğer şartlar ve alım yapılacak komisyonlara aşağıdaki Devamını Oku…


Kategori: Genel                            122 Yorum

Adalet Bakanlığına görevde yükselme sınavı ile 540 adli yargı 60 idari yargı olmak üzere 600 yazı işleri müdürü alınacak. 15 adet ise idari işler müdürü alınacak. Görevde yükselme sınavına başvurular 23-27/05/2015 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular Eğitim Dairesi Başkanlığına bizzat veya görev yapılan komisyon CBS aracılığı ile yapılacak. İlana ilişkin diğer detaylara aşağıdaki bağlantıdan Devamını Oku…


Kategori: Duyurular                            Bir Yorum Var

Adalet Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın 16/05/2016 tarihli onayı ile yürürlüğe girdi. Bu Yönetmeliğin amacı, ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinde eğitim gören personel hariç olmak üzere, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı personeli ile eğitim ve öğretim hizmetlerinden faydalanması uygun görülen diğer kişilere verilecek hizmet içi eğitime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Yönetmelik, hizmet içi eğitimin hedef ve ilkeleri, planlanması, uygulanması, yürütülmesi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi, tür, yöntem ve teknikleri; eğitimi verecek birimlerin teşkilat yapısı ve görevleri; eğitime katılım, eğitim faaliyetlerinde görevlendirilenler Devamını Oku…


Kategori: Duyurular                            76 Yorum

Adalet Bakanlığı Aday Memur Eğitim Yönetmeliği Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın 16/05/2016 tarihli onayı ile yürürlüğe girdi.  MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı kadrolarına atanan aday memurların yetiştirilmeleri ve asli memurluğa atanmaları için uygulanacak temel ve hazırlayıcı eğitim programları ile stajı, eğitim sürelerini, yapılacak sınavları, sınav değerlendirme esaslarını ve ilgili diğer hususları düzenlemektir.

Bu Yönetmelik, ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile denetimli serbestlik müdürlüklerine ait kadrolara atanan aday memurlar ve hâkim ve savcı adayları hariç olmak üzere, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı kadrolarına atanan aday memurlar Devamını Oku…


Kategori: Duyurular                            7 Yorum

Uzun zamandır dillendirilen ancak ne zaman hayata geçirileceği belli olmayan değişiklik “Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği” 14 Mayıs 2016 tarihi itibariyle değiştirildi. Değişiklik ile yazı işleri ve idari işler müdürlerine zorunlu (tayin) rotasyon getirildi. Geçici madde düzenlemesine göre, 14 Mayıs 2016 tarihi itibariyle, 2 yıldan az hizmet süresi bulunanlar, 2 yılını tamamlamaları halinde üçüncü, dördüncü veya beşinci bölgeye atanacaktır. 2 yıldan fazla 5 yıldan az hizmet süresi bulunanlar ikinci veya üçüncü bölgeye atanacaktır. 5 yıldan fazla 9 yıldan az hizmet süresi bulunanlar birinci veya ikinci bölgeye atanacaktır. 9 yıldan fazla hizmet süresi bulunanlar birinci bölgeye, bunlardan birinci bölgede bulunanlar ise Devamını Oku…


Kategori: Duyurular                            119 Yorum
04
May
Yazar: | Okunma: 40.123 | Cevap: 298

Arkadaşlar duyumlarıma göre becayiş kalktı diyenler var, becayiş taleplerine red geliyor diye duyuyorum. Bu doğrumudur? Sözleşmeli zabıt katibi becayiş yapabilir mi? Becayiş talebinde bulunmak için şartlar nelerdir? Daha önce becayiş yapanlar var mı? Nasıl bir yol izlediniz? Becayişte amirimizden muvafakat gerekiyor mu? Devamını Oku…


Kategori: Bilgi Alışverişi                            298 Yorum

Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun 22 Mart 2016 tarih ve 29661 sayısında 2016/8436 sayılı “Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkındaki Karar” uyarınca 575 zabıt katipliği ve 500 adet yazı işleri müdürlüğü kadrosu daha açılmıştır. İlgili bakanlar kurulu kararını buraya tıklayarak Devamını Oku…


Kategori: Bilgi Alışverişi                            1.584 Yorum

Adalet Bakanlığımızca, ekte mahal ve sayısı belirtilen genel idare hizmetleri sınıfında bulunan 5-12 dereceli kadrolara, uygulama sınavını yapmak üzere “Sınav Birimi” olarak yetki verilen Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonları tarafından yapılacak uygulama sınavı ve Bakanlığımız tarafından yapılacak sözlü sınav ile zabıt kâtipleri arasından unvan değişikliği suretiyle 800 icra kâtibi alınacaktır. Başvurular 4-14 Nisan 2016 tarihleri arasında Devamını Oku…


Kategori: Katip Alımları                            3.487 Yorum

T.C. ADALET BAKANLIĞICeza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü TaŞra Teşkilatına SözleŞmeli (657 sk. 4/B)  Personel Alımı Sınav İlânı1.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 114’üncü maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu  Kararına  Ekli  SözleŞmeli  Personel  ÇalıŞtırılmasına  ĠliŞkin  Esaslarda  yer  alan  Ek  2′nci maddesi ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin değiŞik 5’inci ve devam eden maddelerine göre, EK-2 listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen ceza infaz kurumları için sözleşmeli 2.454 infaz ve koruma memuru, 144 büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), 95 diğer sağlık personeli (sağlık memuru), 56 teknisyen, 155 destek personeli (Şoför), 26 destek personeli (aŞçı), 24 destek personeli (kaloriferci) olmak üzere 2.954 sözleŞmeli pozisyon için personel alımı Devamını Oku…


Kategori: İnfaz Koruma Memuru, Katip Alımları                            3.436 Yorum

Adalet Bakanlığının açacağı zabıt katipliği ve diğer memur kadrolarına başvurmayı düşünen adaylar merakla çıkacak ilanı bekliyor. Her sene sonunda yapılan alım bu yıl zabıt katiplerinin katıldığı görevde yükselme sınavı nedeniyle gecikmişti. Bu durumu önceki başlıklarda defalarca açıklamıştık. Son yaptığımız haberde ise Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın 2016 yılında Haziran ayına kadar 3000 zabıt katibi alınacağı müjdesini vermesini konu etmiştik. Zabıt katibi ilanı için görevde yükselme sınavını kazanan zabıt katiplerinin görevlerine başlamasını beklerken nihayet 3 gün önce Adalet Bakanlığı tüm Başsavcılıklara resmi yazı yazarak görevde yükselme atamalarına ilişkin Bakanlık Olur’unu gönderdi. Şuan tüm adliyelerde görevde yükselme sınavını kazanan zabıt katipleri görevlerinden ayrılış yaparak yeni görevlerine başlamaktalar. Bu gelişme zabıt katibi, infaz koruma memuru Devamını Oku…


Kategori: Bilgi Alışverişi                            751 Yorum
1 - 1101234567..2030..»»