Reklam
 

 Taşra teşkilatında görevli personelin (Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personeli hariç) nakil işlemlerinin, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesi ile Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin düzenlenme amacına ve ruhuna uygun bir biçimde gerçekleştirilebilmesi, atamalarda objektifliğin ve uygulama birliğinin sağlanabilmesi amacıyla norm kadro kriterleri dikkate alınarak yazı işleri müdürü ve idari işler müdürü unvanı dışında, diğer unvanlarda görev yapan personel için komisyonlararası nakil çalışması yapılacaktır.
Komisyonlararası naklen atama işlemleri Yönetmelikteki diğer şartlarla birlikte,
a) Halen görev yapılan ve atanmak istenilen yerdeki personel ihtiyacı,
b) Halen görev yaptığı komisyonda bulunduğu unvandaki hizmet süresi,
c) Halen görev yaptığı komisyondaki hizmet süresine göre aynı yere atanmak isteyenler arasındaki sıralama, Devamını Oku…


Kategori: Duyurular                            2.164 Yorum
04
Haz
Yazar: | Okunma: 69.333 | Cevap: 794

TBMM Adalet Komisyonu, bilirkişilerin nitelikleri, eğitimi, seçimi ve denetimine ilişkin kuralları düzenleyen Bilirkişilik Kanunu Tasarısı’nı kabul etti. Komisyon, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya başkanlığında toplanarak, dün görüşmeye başladığı Bilirkişilik Kanunu Tasarısı’nı ele aldı. Tasarı, 8,5 saatlik mesainin ardından kabul edildi. Komisyonda Hükümeti, Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar temsil etti. Tasarı, bilirkişilerle ilgili temel ilkeleri belirliyor. Buna göre bilirkişi, görevini dürüstlük kuralları çerçevesinde bağımsız, tarafsız ve objektif olarak yerine getirecek. Bilirkişi, raporunda uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hususlar dışında açıklama yapamayacak ve hukuki nitelendirme Devamını Oku…


Kategori: Duyurular                            794 Yorum

İcra katipliğini kazananlar göreve ne zaman başlayacak? Güvenlik araştırması için evine gidilenler oldu mu? Lojman veya dışarıdan kalacak yer ayarladınız mı? Bu konularda bilgi alışverişinde bulunabiliriz. Kazananları tebrik ediyorum. Ayrıca sınava nasıl hazırlandınız klavye ve sözlü sınavınız nasıl geçti tecrübelerimizi bu başlık altında paylaşırsak katipliğe hazırlananlara Devamını Oku…


Kategori: Bilgi Alışverişi                            427 Yorum
23
May
Yazar: | Okunma: 90.119 | Cevap: 905

Adalet Bakanlığı Adli Yargı ve İdari Yargıda görevde yükselme sınavı ile 796 zabıt katibi alımı yapılacak. Zabıt katipliği başvuruları 23/05/2016 – 27/05/2016 tarihleri arasında yapılacak. 23/05/2016 ile 25/05/2016 tarihleri arasında uygulama sınavında yazdırılacak metinler yayınlanacak. 27/05/2016 – 08/06/2016 tarihleri arasında başvurular değerlendirilecek. 01/06/2016 ve 02/06/2016 tarihleri arasında da ilgili komisyonlarca uygulama sınav yapılacak. 14/06/2016 tarihinde  sınava girmeye hak kazananlar ilan edilecek. Diğer şartlar ve alım yapılacak komisyonlara aşağıdaki Devamını Oku…


Kategori: Genel                            905 Yorum

Adalet Bakanlığına görevde yükselme sınavı ile 540 adli yargı 60 idari yargı olmak üzere 600 yazı işleri müdürü alınacak. 15 adet ise idari işler müdürü alınacak. Görevde yükselme sınavına başvurular 23-27/05/2015 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular Eğitim Dairesi Başkanlığına bizzat veya görev yapılan komisyon CBS aracılığı ile yapılacak. İlana ilişkin diğer detaylara aşağıdaki bağlantıdan Devamını Oku…


Kategori: Duyurular                            4 Yorum

Dünya Daktilografi Bilgisayar ve İnternet Klavye Şampiyonalarında Rekortmen ve Şampiyon Olan Türkler

25/07/1965 tarihinden bu yana farklı tarihlerde farklı ülkelerde düzenlenen şampiyona ve yarışlarda ülkemizi temsil ederek rekor kırmış ve şampiyon olmuş Türklere ilişkin başarı listesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Bu listede yarışmaların düzenlendiği tarihler, ülkeler, yarışmacıların isimleri, yarış süreleri, yarışmacıların yarışlarda elde ettiği vuruş, hata, net ve sözcük sayıları gibi detaylı bilgilere Devamını Oku…


Kategori: Genel                            Bir Yorum Var

Adalet Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın 16/05/2016 tarihli onayı ile yürürlüğe girdi. Bu Yönetmeliğin amacı, ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinde eğitim gören personel hariç olmak üzere, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı personeli ile eğitim ve öğretim hizmetlerinden faydalanması uygun görülen diğer kişilere verilecek hizmet içi eğitime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Yönetmelik, hizmet içi eğitimin hedef ve ilkeleri, planlanması, uygulanması, yürütülmesi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi, tür, yöntem ve teknikleri; eğitimi verecek birimlerin teşkilat yapısı ve görevleri; eğitime katılım, eğitim faaliyetlerinde görevlendirilenler Devamını Oku…


Kategori: Duyurular                            76 Yorum

Adalet Bakanlığı Aday Memur Eğitim Yönetmeliği Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın 16/05/2016 tarihli onayı ile yürürlüğe girdi.  MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı kadrolarına atanan aday memurların yetiştirilmeleri ve asli memurluğa atanmaları için uygulanacak temel ve hazırlayıcı eğitim programları ile stajı, eğitim sürelerini, yapılacak sınavları, sınav değerlendirme esaslarını ve ilgili diğer hususları düzenlemektir.

Bu Yönetmelik, ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile denetimli serbestlik müdürlüklerine ait kadrolara atanan aday memurlar ve hâkim ve savcı adayları hariç olmak üzere, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı kadrolarına atanan aday memurlar Devamını Oku…


Kategori: Duyurular                            8 Yorum

Uzun zamandır dillendirilen ancak ne zaman hayata geçirileceği belli olmayan değişiklik “Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği” 14 Mayıs 2016 tarihi itibariyle değiştirildi. Değişiklik ile yazı işleri ve idari işler müdürlerine zorunlu (tayin) rotasyon getirildi. Geçici madde düzenlemesine göre, 14 Mayıs 2016 tarihi itibariyle, 2 yıldan az hizmet süresi bulunanlar, 2 yılını tamamlamaları halinde üçüncü, dördüncü veya beşinci bölgeye atanacaktır. 2 yıldan fazla 5 yıldan az hizmet süresi bulunanlar ikinci veya üçüncü bölgeye atanacaktır. 5 yıldan fazla 9 yıldan az hizmet süresi bulunanlar birinci veya ikinci bölgeye atanacaktır. 9 yıldan fazla hizmet süresi bulunanlar birinci bölgeye, bunlardan birinci bölgede bulunanlar ise Devamını Oku…


Kategori: Duyurular                            120 Yorum
04
May
Yazar: | Okunma: 41.553 | Cevap: 302

Arkadaşlar duyumlarıma göre becayiş kalktı diyenler var, becayiş taleplerine red geliyor diye duyuyorum. Bu doğrumudur? Sözleşmeli zabıt katibi becayiş yapabilir mi? Becayiş talebinde bulunmak için şartlar nelerdir? Daha önce becayiş yapanlar var mı? Nasıl bir yol izlediniz? Becayişte amirimizden muvafakat gerekiyor mu? Devamını Oku…


Kategori: Bilgi Alışverişi                            302 Yorum
1 - 1111234567..2030..»»