Reklam
 

Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı ile yaklaşık 1720 zabıt katibi Yazı İşleri Müdürlüğüne yükselecek. 11-15 Mayıs 2015 tarihleri arasında alınan başvurular için yazılı sınav 28 Haziran 2015 pazar günü Ankara’da yapılacak. Sınav sonrasında başarılı olan adaylar sözlü mülakat sınavına katılacaklar ve bu sınavı da geçen adaylar tercihlerine göre görevlerine başlayacak. Yazı işleri müdürlüğü alımı ile birlikte açığa çıkacak zabıt katibi ihtiyacı içinde kısa sürede zabıt katibi alımı ilanı verilecektir. Yazı işleri müdürlüğü sınavına katılacak Devamını Oku…


Kategori: Bilgi Alışverişi                            304 Yorum
15
Haz
Yazar: | Okunma: 151.034 | Cevap: 1.539

Danıştay Başkanlığı’nda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine göre istihdam edilmek üzere, 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 12 inci maddesi ve Danıştay Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri uyarınca, 2014 KPSS (B) Grubu, (KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94) puanı ve Danıştay’ca gerçekleştirilecek uygulama ve sözlü sınavı sonuçlarına göre 6-12. dereceli otuz(30) Zabıt Katibi,  10. dereceli beş(5) Şoför, 9-12. dereceli on (10) Hizmetli kadrosuna atama yapılacaktır.

I- BAŞVURULARIN TARİHLERİ VE ŞEKLİ
Başvurular 01/06/201506/06/2015 tarihleri arasında Danıştay Başkanlığı’nın Devamını Oku…

Kategori: Katip Alımları                            1.539 Yorum

14-15-16 Mayıs 2015 tarihleri arasında Yargıtay zabıt katibi alımı için yapılan uygulama klavye sınavı sonucunda başarılı olan adaylar Haziran ayı sonunda yapılacak mülakata katılmaya hak kazanmışlardır. Hangi tarihte mülakata katılacağınızı aşağıdaki bağlantıdan sorgulayabilirsiniz. Yargıtay zabıt katipliği için toplam 800 aday mülakata alınacak.

Merkezi KPSS sınavından alınan puanların %35’i, bilgisayar yeterlilik uygulama sınavında yazılan en fazla kelime sayısı (Bu sınavda en yüksek doğru yazılan kelime sayısı 260 tır.) 100 puan kabul edilerek her bir doğru kelime karşılığı oluşan katsayı puanı ile yazılan kelime sayısının Devamını Oku…


Kategori: Mülakat                            328 Yorum

Taşra teşkilatında görevli personelin (Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personeli hariç) nakil işlemlerinin (havuz tayinleri), 2802 sayılı Kanunun 114 üncü maddesi ile Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin düzenlenme amacına ve ruhuna uygun bir biçimde gerçekleştirilebilmesi, atamalarda objektifliğin ve uygulama birliğinin sağlanabilmesi amacıyla norm kadro kriterleri dikkate alınarak yazı işleri müdürü ve idari işler müdürü unvanı dışında, diğer unvanlarda görev yapan personel içinkomisyonlararası nakil çalışması Devamını Oku…


Kategori: Duyurular                            71 Yorum

Edinilen bilgiye göre Adalet Bakanlığı İstinaf Mahkemelerinde görevlendirilecek 2.000 personel almayı planlıyor. Resmi olmayan açıklamaya göre Haziran ayı içerisinde 2.000 Zabıt Katibi alımı için sınav ilanı yayınlanacak. İstinaf Mahkemeleri, Yargıtay ile ilk derece mahkemeleri arasında kurulacak üst derece mahkemelerince yapılacak olan yargısal denetimi üstlenecekler. Yani mahkemelerin verdiği kararlar bir üst mahkemede bir kez daha gözden geçirilecek, gerekirse yeniden duruşma yapılacak, delil toplanacak ve tanık Devamını Oku…


Kategori: Bilgi Alışverişi                            336 Yorum

Yargıtay Başkanlığına alımı yapılacak 40 zabıt katibi için başvuru yapan adayların uygulama (klavye) sınavları 14-15-16 Mayıs 2015 tarihlerinde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Balgat binasında yapılacaktır. Yapılacak uygulama sınavında, adaylara yazılı olarak verilecek uygulama metnindeki noktalama işaretlerine ve büyük-küçük harf yazılımına dikkat edilecektir. Mağduriyet yaşanmaması adına adayların kendileri için ilan edilen sınav saatinden en az 1 saat önce belirtilen adreste hazır bulunmaları Devamını Oku…


Kategori: Katip Alımları                            3.059 Yorum

Sakarya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi zabıt kâtipliği için gerekli bilgisayar Sertifikasına Türkiye’nin her yerinden ulaşma imkânı sağlıyor. Zabıt kâtipleri, Adliye ve cezaevlerinde, geçici görevlendirmeyle bakanlıkta, istisnalar haricinde mahkemelerde, savcılık kalemlerinde ve icra müdürlüklerinde görev alan; kalem işleri, yazışma, dosyalama vb. işleri yerine getirmekle yükümlü, yardımcı yargı personelidir. Zabıt kâtibi olabilmek için öncelikle KPSS sınavından 70 ve üzeri bir puan almak ve meslek lisesi mezunu olmak ya da 160 saatlik MEB onaylı bilgisayar sertifikasına sahip olmanız gerekmektedir. Bu iki zabıt kâtibi olma şartlarını sağladıktan sonra Adalet Bakanlığı Devamını Oku…


Kategori: Duyurular                            28 Yorum

T.C.  ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BAKANLIK MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAV İLÂNI

Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, ekli listede (Ek-I) yeri, sınıfı, unvanı ve sayıları gösterilen taşra teşkilatında münhal bulunan (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nci dereceli) yazı işleri müdürü, (1, 2, 3, 4, 5, 6 ncı dereceli) idari işler müdürü, (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nci dereceli) zabıt kâtibi ve (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nci dereceli) şoför kadroları ile ekli listede (Ek-II) yeri, sınıfı, unvanı, derecesi ve sayıları gösterilen merkez teşkilatı ve atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılan taşra teşkilatında münhal bulunan bilgi işlem müdürü, şube müdürü, şef, koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik şefi ve memur kadrolarına, görevde yükselme sınavı sonucuna göre atama Devamını Oku…


Kategori: Duyurular                            45 Yorum

YARGITAY BAŞKANLIĞINA KADROLU ZABIT KATİBİ ALIM

Yargıtay Başkanlığında çalıştırılmak üzere 40 Kadrolu zabıt katibi alınacak. Mülakat sınavı, Adayların aldıkları KPSS puanları % 35, Uygulama sınav puanları % 35, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen kadro sayısının 20 katı kadar aday çağrılacaktır. Başvurular 04/05/2015 tarihinden başlayıp 08/05/2015 günü sona erecek. İlana ilişkin diğer detayları aşağıda görebilirsiniz. Başvurular aşağıdaki linkten online olarak yapılacak.

I-ZABIT KATİBİ KADROSUNA BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya başvuru tarihinden itibaren 2 yıl tecil ettirmiş olmak. Devamını Oku…


Kategori: Katip Alımları                            845 Yorum

Sözleşmeli zabıt katibi ve kadrolu zabıt katibi arasında ne gibi farklar var ? Maaş, çalışma koşulları, işten çıkarılma konularında aralarında bi farklılık var mı? Adliye içerisinde çalışılan birim kadroya göre farklılık gösterir mi? Sözleşmeli katiplerin kadroya geçme ihtimalleri nelerdir? Yeniden sınava girerek kadro alma şansımız var mı? Konuyla ilgili bilgi Devamını Oku…


Kategori: Bilgi Alışverişi                            88 Yorum
1 - 1061234567..2030..»»