e
sv
sakarya escort sakarya escort bayan sakarya escort serdivan escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
karasu escort akyazı escort serdivan escort akyazı escort ferizli escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort sakarya escort izmit escort arifiye escort erenler escort hendek escort kocaali escort pamukova escort taraklı escort geyve escort

Ekim 2010 Çalışma Bakanlığı Sözleşmeli Memur Alımı

311 Okunma — 04 Ekim 2010 15:51
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

calisma204 Ekim 2010: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sözleşmeli Memur Alımı İlanı.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINDAN Sözleşmeli Personel Alımı:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’ nda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesi, 6.6.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı puan sıralaması (70 puan ve üzerinde alanlardan) esas alınarak, sözlü sınav yapılmak suretiyle sözleşmeli 5 adet Çözümleyici ve 4 adet Programcı alınacaktır.

SINAVA KATILMA ŞARTLARI

Genel Şartlar

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, – Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, -Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya 31/12/2010 tarihine kadar tecil ettirmiş olmak.

-Lisans mezunları için 2010 yılı KPSS P3 (B) grubu veya önlisans mezunları için 2008 KPSS P93 (B) Grubu puan türünden en az 70 puan almış olmak.

-“Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından” (KPDS) en az (D) düzeyinde İngilizce bilgisi aranır. Ancak, yurtiçi ve yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurtiçinde lisans düzeyinde eğitim gördükten sonra anadili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde mastır veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde “Test of English as a Foreign Language” (TOEFL) sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya “İnternational English Language Testing System” (IELTS) sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) kabul edilecektir. İngilizce dil düzeyi A,B,C,D düzeyinde olmayanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Yabancı Dil Sınav Sonuçlarından KPDS 5 yıl, TOEFL 2 yıl süreyle geçerlidir. ÜDS sınav sonuçları, dil düzeyi olarak kabul edilmeyecektir.

Başvuru ve Yeri:

Adayların, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Atama Şube Müdürlüğünden veya www.csgb.gov.tr web adresinden temin edecekleri ” İş Talep Formu” ile en geç 18/10/2010 günü 17:30’a kadar şahsen veya posta yolu ile aşağıdaki adrese başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Yeri:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Atama Şube Müdürlüğü

İnönü Bulvarı No:42 B Blok Kat:1 Oda: 115 Emek /ANKARA Telefon: (0312) 296 61 50

Başvuruda İstenilen Belgeler:

-İş Talep Formu ve bu formda belirtilen ek belgeler,

-KPSS sonuç belgesini aslı veya internet çıktısı (Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir.),

-Kamu veya özel sektörde talep ettiği meslekle ilgili görev yaptığına ilişkin onaylı belge (Kurumu yada şirketi tarafından onaylanmış olacaktır. Eğer iş tecrübesi özel şirket ise SGK hizmet dökümü cetveli ayrıca verilecektir. Hizmet dökümü cetvelinin ayrıca onaylatılması gerekli değildir),

-Bildiği program dillerinin belgesi,

-İngilizce dil düzeyi belgesi,

-Erkekler için, askerlikle ilgisi bulunmadığına dair yazılı beyan. (Atama esnasında belgenin aslı istenecektir.)

-Sağlık durumunun memuriyet yapmasına engel olmadığına dair yazılı beyan. (Atama esnasında raporun aslı istenecektir.)

-Adli sicil beyanı.

Sınav Yeri, Şekli, Tarihi ve Sonucu

Sınav Yeri:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnönü Bulvarı No:42 Emek / ANKARA

İlanda belirtilen sürenin bitimine kadar başvuruda bulunan ve gerekli şartları taşıdıkları tespit edilen adaylardan, KPSS’den en az 70 puan alanlar puan sırasına konulmak kaydıyla, ilan edilen kadro pozisyonlarının her birinin dört katı kadarı Bakanlığımız Sınav Komisyonunca sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Puan eşitliği halinde sırasıyla yüksek lisans mezunu olanlar, lisans mezunu olanlar, İngilizce dil puanı yüksek olanlar, iş tecrübesi fazla olanlar, daha fazla programlama dili bildiğini belgeleyenler öncelikli olarak değerlendirilecektir.

Sınav tarihi sınavdan en az 15 takvim günü önce Bakanlık Web Sitesinden ilan edilecektir. Sözlü sınav sonucu her iki pozisyon için ayrı ayrı puan sıralama listeleri yapılacaktır. Yapılacak sözlü sınav sonucunda bu sınavdan 70 puan ve üzeri alanlar başarılı kabul edilecek ve en yüksek puandan başlamak kaydıyla puan başarı sırasına göre atama yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla yüksek lisans mezunu olanlar, lisans mezunu olanlar, İngilizce dil puanı yüksek olanlar, iş tecrübesi fazla olanlar, daha fazla programlama dili bildiğini belgeleyenler öncelikli olarak yerleştirilecektir. Yerleştirme sonuçları sözlü sınavın tamamlandığı tarihten sonraki 3 iş günü içerisinde Bakanlık Web Sitesinden ilan edilecektir.

Sınav Konuları

Aşağıda belirtilen konularda mesleki bilgiler ile kavrama, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, tutum ve davranışlarının mesleğe uygunluğunu kapsar

Mesleki Konular: Temel bilgisayar ve Donanım, Veri Yapısı, Algoritma, Akış Diyagramı, Oracle veri tabanı-SQL-PL/SQL,Temel MS Windows işletim sistemleri,Bilgisayar Ağları ve Yapıları(Network), C# ya da JAVA (Seçmeli sorulacak)

Sınav Giriş Belgesi

Adaylar kimliklerini; nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport’dan biri ile belgelendirerek sınava girebileceklerdir.

Sınav Sonucunda Başarılı Olanlardan Atanma Esnasında İstenilecek Belgeler

-Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, ( belgenin fotokopisi Kurum tarafından onaylanarak aslı geri iade edilecektir.)

-4 adet vesikalık fotoğraf,

-Daha önce yazılı beyan olarak alınan belgelerin asılları.

Diğer Hususlar

Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav tarihleri, sınav sonuçları ve yerleştirme sonuçları Bakanlığımız www.csgb.gov.tr web adresinde yayımlanacaktır. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Sözlü sınav sonucunda her bir pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenecektir.Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak. Atama yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bur durumda olan kişilerin yerlerine hemen yedek sırasında sırası gelen adayın yerleştirmesi yapılacaktır.

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort bayan sakarya escort serdivan escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
karasu escort akyazı escort serdivan escort akyazı escort ferizli escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort sakarya escort izmit escort arifiye escort erenler escort hendek escort kocaali escort pamukova escort taraklı escort geyve escort