e
sv
sakarya escort sakarya escort bayan sakarya escort serdivan escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
karasu escort akyazı escort serdivan escort akyazı escort ferizli escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort sakarya escort izmit escort arifiye escort erenler escort hendek escort kocaali escort pamukova escort taraklı escort geyve escort

4/B’li Sözleşmeli Personel Açısından Önemli Değişiklikler

383 Okunma — 18 Şubat 2011 08:52
avatar

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Arkadaşlar malumunuz üzere çoğumuz sözleşmeli olarak işe başlayacağız. 31.12.2010 tarih itibariyle çalışma şartları ve koşullarımızda yapılan değişiklikler aşağıdaki  gibidir. Yararlı olacağını düşünüp sizinle paylaşıyorum. Hepimize şimdiden hayırlı olsun. Kamu kurumlarında çalışan sözleşmeli personelin çalışma şartlarını düzenleyen esaslarda, 31/12/2010 tarihi itibariyle, değişilik yapıldı. Yapılan değişiklikle;

GİYECEK YARDIMI GETİRİLDİ

Esasların 3. maddesine;

“İlgili kanunları uyarınca resmi kıyafet giymek zorunda bulunan personel için 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak GiyecekYardımı Yönetmeliğinde öngörülmüş olan giyim eşyalarından, emsali sözleşmeli personel de aynı esas ve usuller çerçevesinde yararlandırılır”

şeklinde ekleme yapılmıştır. Buna göre, 4B’li personel de emsali memurlar gibi giyecekyardımı alacaktır.

İŞ SONU TAZMİNATI YENİDEN DÜZENLENDİ

İş sonu tazminatı verilirken “en az 2 hizmet yılını tamamlayanlardan” şeklindeki belirleme “kurumunda fiilen, askerlik ve doğum dışında kesintisiz en az 2 hizmet yılını tamamlayanlardan” şeklinde değiştirilmiştir. Buna göre hizmet tespitinde sadece o kurumdaki süre değerlendirilecek, başka kurumlardaki süreler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

YILLIK İZİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

Yıllık izne esas hüküm şu şekildeydi:

“217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kurumlarda ve Sosyal GüvenlikKurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süresi, bir yıldan on yıla kadar olan personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir”

Buradaki “ve” bağlacı gereğince hem kamu kurumlarında çalışmak hem de sosyal güvenlik primi ödemek şartı birarada gerçekleştirilmeliydi. ancak buna rağmen, uygulamada “ve” bağlacı “veya” olarak uygulandı ve özel sektörde geçen süreler de yıllık izne esas oldu. Şimdi “ve” bağlacı kaldırılmıştır. Bu yeni düzenleme gereğincesadece kamu kurumlarındaki hizmet süreleri yıllık izne esas olacaktır.

FAZLA ÇALIŞMADA, HER 8 SAAT İÇİN BİR GÜN İZİN

13. maddede değişiklik yapılmış ve mahkemelerce iptal kararı verilen fazla çalışma maddesi şu şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Bu karar Esaslarına göre çalıştırılacak sözleşmeli personel o gün bitirilmesi gereken işlerin bitimine kadar çalışmak zorundadır. Normal çalışma sürelerini aşan bu süreler için ilgili kanunlarında öngörülen hükümler saklı kalmak kaydıyla her sekiz saati için bir gün hesabıyla izin verilir.”

Bu maddeye göre eğer sözleşmeli personel fazla çalıştırılırsa, her 8 saat için 1 gün hesabıyla izin verilecektir.

İLANA ÇIKILACAK 4B’Lİ UNVANLARI TEK TEK BELİRTİLDİ

Yapılan düzenlemeyle, bir kamu kurumunun hangi unvanlarda 4B’li personel alabileceği tek tek belirtilmiş ve her bir unvanda asgari nitelik şartına yer verilmiştir.

1 YIL BEKLEME ŞARTINDA DEĞİŞİKLİK

Sözleşmesini fesih eden veya sözleşmesi feshedilenlerin yeniden 4/B’li olması için, 1 yıl geçmesi gerekmektedir. Bu husus yeniden düzenlendi ve iki başlığa ayrıldı.

a- Sözleşmesi fesih edilen veya sözleşmesini feshedenler 1 yıl boyunca hiçbir kuruma yeniden 4-B’li olamayacaktır. 1 yıl geçtikten sonra, ilk defa alınma prosedürüne uygun olarak yeniden 4B’li ilanlara başvurabilir.

b- Birinci duruma 3 istisna getirilmiştir. Buna göre, 1- Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlar, 2- unvan değişikliği yapanlar ve 3- yönetmelik kapsamına girmekle birlikte eş ve sağlık durumu tayini yapamayanlar, 1 yıl şartından istisna tutulmuştur. Bu üç grup personel, eğer KPSS ile 4B’li bir pozisyona yerleşirse, sözleşmesini fesih edip geçebilecektir.

YÖK’E 4B’Lİ PERSONEL ALIMI

YÖK, en az (B) seviyesinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip uzman unvanlı sözleşmeli pozisyonlarına, başvuranlar arasındaki en yüksek KPSS puanlarına sahip 10 katı kadar adaya uygulayacağı sözlü sınavla, personel alabilecektir.

SHÇEK’E ÖZEL DÜZENLEME

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, sosyolog, çocuk eğiticisi, sosyal çalışmacı, psikolog, fizyoterapist, çocuk gelişimcisi, öğretmen ve din görevlisi unvanlarına; başvuranlar arasındaki en yüksek KPSS puanlarına sahip 10 katı kadar adaya uygulayacağı sözlü sınavla, personel alabilmekteydi.

Bu unvanlara “diyetisyen, hemşire ve diğer sağlık personeli” unvanları da eklenmiştir.

SÖZLEŞMENİN FESİH HALLERİ

Sözleşmenin hangi hallerde fesih edileceği ayrı bir madde halinde düzenlenmiştir. Bunlar şu şekildedir:

“a- İşe alınma açısından gerekli olan niteliklerden birini taşımadığının sonradan anlaşılması,

b- İşe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin sonradan kaybedilmesi

c- Sözleşme dönemi içerisinde mazaretsiz ve kesintisiz üç gün veya toplam on gün süreyle görevine gelmemesi,

ç- Hizmet sözleşmesinde belirtilen koşullara uymaması nedeniyle bağlı bulundukları yöneticiler tarafından yazılı olarak uyarılmasına rağmen söz konusu koşullara uymama halinin tekrarlanması ,

d- Hizmetin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmaması,

e- Bir proje kapsamında işe alınması durumunda istihdam edildiği projenin tamamıının veya proje bölümlerinin sözleşmede öngörülen süreden önce tamamlanması”

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort bayan sakarya escort serdivan escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
karasu escort akyazı escort serdivan escort akyazı escort ferizli escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort sakarya escort izmit escort arifiye escort erenler escort hendek escort kocaali escort pamukova escort taraklı escort geyve escort