e
sv
porno izle

4/B – 4/C Sözleşmeli Memurlar Dikkat Mutlaka Okuyun 2010 !

463 Okunma — 02 Ocak 2010 16:33
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

dikkat657 sayılı Kanunun 4/B maddesinde yapılan değişiklik 1.1.2010 yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren hükümde ise; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. ifadelerine yer verilmiştir. Bu ifadenin ne anlama geldiğini açıklamaya çalışacağız.

1- Bu değişiklikten önce askerlik ve doğum sebebi hariç olmak üzere, hizmet sözleşmelerini kendi istekleri ile feshedenler, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe ayrıldıkları kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarına yeniden atanamıyorlardı. Yapılan değişiklikle askerlik ve doğum hariç sözleşmeyi tek taraflı feshedenler, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe hiçbir kurumun sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

2- Bu personelin kurumların memur kadrolarına atanmalarına engel bulunmamaktadır.

3- Burada dikkat edilmesi gereken bir durum ise sözleşmenin feshi kavramıdır. Sözleşmeler yıllık olup, genellikle sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 31.12…..tarihine kadardır. Dolayısıyla 31.12….. tarihinde sözleşme kendiliğinden sona ereceği için bu tarihten sonra sözleşme imzalanmaması sözleşme feshi anlamına gelmemektedir. Sözleşmenin feshi ile sözleşmenin kendiliğinden sona ermesi birbirine karıştırılmamalıdır. Örnekle bu durumu açıklamak gerekirse; A kurumunda sözleşmeli olarak görev yapan bir personelin 31.12.2009 tarihinde sözleşmesi sona ereceği için sınavla bu tarihten sonra başka bir kurumun sözleşmeli pozisyonuna atanabilir. Ancak, 1.1.2010 tarihinde sözleşme imzalarsa sınavla da olsa başka bir kurumun sözleşmeli pozisyonuna bir yıl geçmedikçe atanamaz. Bu nedenle sözleşmeli personelin çok dikkatli hareket etmesi gerekmektedir.

4- Hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket eden personelin sözleşmelerinin feshedilmesi durumu dışında da Kurumlar sözleşmeyi feshedebilirler. Örnek vermek gerekirse, sözleşmeli personel çalıştırma gereği ortadan kalkarsa bu durumda da Kurumlar sözleşmeyi feshedebilirler. Bu halde “bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler”hükmü uygulanmaz ve bu halde diğer kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarına atanabilirler.

Aday Memurların Okuması Gereken Bir Yazı

Kanunda açık olarak aday memurun nakil olamayacağı belirtiliyor; fakat yazınızdan gördüm ki kanunun ara maddeleri de mevcut. Muvafakat konusunu neredeyse hiç kimse tam anlamıyla bilmemektedir. Bu konuda bilgilerinize şiddetle ihtiyaç var. Benim durumumda inanın birçok insan var. Ben şu anda KPSS A puanımla bazı kurumlara başvurdum. Kazanmam durumumda muvafakat durumum ne olacak?

Bu ve benzer soruların sıklığı bu konuda ciddi bir bilgi açığını göstermektedir. Bu nedenle açıklamalarımız hem A grubu kadrolar hem de B grubu kadrolar içindir.

Aday memurken başka kuruma geçilebilir mi? Muvafakat verilmezse ne yapılabilir?

Aday memurken başka kuruma naklen geçiş yapılamamaktadır. Zira 657 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin ikinci fıkrasında, aday memurluk süresince, başka kuruma geçiş yapılamayacağı belirtilmiştir. Ancak, uygulamaya esas görüşler veren Devlet Personel Başkanlığı bu madde hakkında önemli bir mütalaa vermiştir. Başkanlık mütalaasında, “657 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinde geçen “nakil” ibaresinden memurun başka kurumlarda durumuna uygun bir kadroya sınava tâbi tutulmaksızın naklen atanmasının anlaşılması gerektiğinden, sınav sonucuna göre yapılan atamalar gereğince yapılması gereken nakiller 54’üncü maddesinde geçen ‘nakil’ anlamında değerlendirilmemektedir” denilmiştir. Sınav kazanların kurumlarınca muvafakat verilmezse dava yoluyla muvafakat alınabilmektedir. Bu konudaki idari yargının kararları istikrar kazanmıştır ve kesinlikle ümitsizliğe kapılmamalıdır.

Aday memur iken hangi nedenlerden dolayı göreve son verilebilir?

Bu konuya ilişkin düzenleme 657 sayılı Kanun’un 56’ncı maddesinde yapılmıştır. Maddede, adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her hangi birinde başarısız olanlarla, adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin, sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkilerinin kesileceği hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle adaylık dönemi memuriyetin en kritik dönemidir. Bu konuda bilinmeyen bir husus ise eğitimlerin tamamından başarılı olma zorunluluğudur. Örneğin temel ve hazırlayıcı eğitimde başarılı olan bir aday stajda başarısız olursa memuriyetine son verilecektir. 60 puanın altında puan alınması halinde aday başarısız olduğu için memuriyeti sona erdirilecektir.

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort izmir escort eporner
akyazı escort sakarya escort ferizli escort sakarya escort geyve escort sakarya escort hendek escort sakarya escort karasu escort sakarya escort sapanca escort serdivan escort webmaster forum ankara travesti