e
sv
sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort izmir escort eporner
akyazı escort sakarya escort ferizli escort sakarya escort geyve escort sakarya escort hendek escort sakarya escort karasu escort sakarya escort sapanca escort serdivan escort webmaster forum ankara travesti

Yozgat Araplı Belediyesi İtfaiye İşçisi Alımı

144 Okunma — 29 Eylül 2010 17:15
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

itfaiye-yozgatYozgat Araplı Belediyesi İtfaiye Eri Alımı İlanı 29 Eylül 2010

YOZGAT ARAPLI BELKDİYE BAŞKANLIĞINDAN İtfaiye Memuru Alımı

Yozgat Sorgun Araplı Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere, 11.04.2007 larih ve 26490 saylı Resmi Gazetede yayınlanan Mahalli idarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav Yönetmeliği ve 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, itfaiye Yönetmeliğinin 15,16 ve 17. maddelerine istinaden. Başkanlığında münhal bulunan aşağıda sınıfi, unvanı, derecesi, adeti, KPSS taban puanı ve türü belirtilen itfaiye eri kadrosuna; Merkezi sınavdan (KPSS) belirlenen aşağıdaki tabun puanı alıp Başkanlığımıza müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağrılacaklardır.

Sınıfı Kadro Unvanı Derecesi Adeti Taban Puanı KPSS Puan Türü Eğitim Durumu

GİH İtfaiye Eri 10 1 55 KKSSP3 Lisans Düzeyinde eğitim veren fakültelerin i herhangi birinden mezun olmak.

1 Adet İtfaiye Eri

ARANAN ŞARTLAR

1-Genel Şartlar

1- Türk Vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçnûş olsa büe; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada afta uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suciur, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırtarma karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli illas ihaleye fesat kandırma, edimin ilasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini saklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4- Kadın/Erkek olmak.

5- Askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6-Tartılma ve Ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayaklı olmak kaydıyla erkeklerde en m 1,67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+.-) 10 kg dan fazla lark olmamak

7- Eğitim durumu itibariyle;

a) Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin birinden mezun olmak.

8- Son başvuru tarihi olan 11.10.2010 tarihi itibariyle 30 yasmı doldurmamış olmak,

9-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarımı (KPSS) girmiş ve yukarıda belirtilen puan türleri itibariyle 100 lam puan üzerinden belirlenen laban puanları almış olmak,

10-Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak çalışıyor olmamak.

11- Görevini devamlı yapmasına engel olacak bir engeli bulunmamak,

SÖZLÜ MÜLAKAT KONULARI

-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası.

-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

-Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat

SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME

1-Sözlü sınavda değerlendirme, 100 tam puan ürerinden yapılır. Değerlendirrme sonucunda, belirtilen puanın altına düşmemek kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asil ve kadro sayısının yarısı kadar (yarımlar tama iblağ olunur) yedek aday sınavı kazanmış sayılır.

3-Memuriyete girişe esas teşkil edecek sözlü sınav sonucu, kurum sınavı basan puanının %50 si ile KPSS puanının %50’si alınmak suretiyle belirlenir. Kurum sözlü sınavından başarı olabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

5 Sınav sonuçları, basarı sırasına göre kazananlara yazılı olarak bildirilir.

6-Ataması yapılanlardan göreve başlamayanlarla yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılır.

BAŞVURU VERİ VE ŞEKLİ

Başvurular 04.10.2010 günü saat 08.30 da başlayıp, 11.10.2010 günü saat 16.30 da sona erecektir. Başvurular Yozgat İli Sorgun İlçesi Araplı Belediye Başkanlığına şahsen yapılacak olup posta ve c-muil yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurusunu yapan adayların eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı sonradan tespit edilen başvurular idaremkee değerlendirilmeye alınmayacaktır.

BAŞVURU İÇİN CEKEKLİ BELGELER

1- T.C. Vatandaşlık Nolu Nüfus cüzdan fotokopisi,

2- Öğrenim durumunu gösterir belgenin fotokopisi.

3- Sabıka Kaydı (Son 1 Ay içerisinde alınmış olması),

4- Son üç ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraJ’,

5- KPSS (2010) yılı sınav sonuç belgesi (Aslı veya noter tasdikli sureli)

6- Sınav sonuç belgesi olarak internet çıktısı getiren adayların belgelerini ÖSYM Sınav Yönetici Bürosundan onaylatmaları gerekmektedir).

SINAV YERİ VE SAATİ

Sözlü mülakat sınavı, Yozgat ili Sorgun ilçesi Araplı Belediye Başkanlığı adresinde 27.10.2010 tarih ve saul 10.00″da yapılacaktır.

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort izmir escort eporner
akyazı escort sakarya escort ferizli escort sakarya escort geyve escort sakarya escort hendek escort sakarya escort karasu escort sakarya escort sapanca escort serdivan escort webmaster forum ankara travesti