e
sv
sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort izmir escort eporner
akyazı escort sakarya escort ferizli escort sakarya escort geyve escort sakarya escort hendek escort sakarya escort karasu escort sakarya escort sapanca escort serdivan escort webmaster forum ankara travesti

Yargıtay Zabıt Katibi Alımı İlanı 2012

442 Okunma — 20 Kasım 2012 17:25
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Yargıtay Başkanlığından bu gün yapılan duyuruya göre 35 zabıt katibi alımı yapılacak. Zabıt katibi alımına başvuru için kpss 2012 den en az 70 puan almış olmak gerekiyor. Başvurular ise 28/11/2012 Çarşamba günü başlayıp, 07/12/2012 Cuma günü saat17.00’de sona erecek. İlanın detaylarını aşağıda görebilirsiniz.

Yargıtay Klavye Sınavı Tarihi F – Q Klavye Sınavı İsim Listeleri İçin TIKLAYIN.

Yargıtay Başkanlığından:

1- Aşağıda sayısı ve derecesi belirtilen ve genel idare hizmetleri sınıfında bulunan toplam 35 zabıt katibi

kadrosuna, Başkanlığımızca yapılacak uygulamalı ve mülakat sınavı sonucuna göre açıktan atama

yapılacaktır.

2- Başkanlığımızca yapılacak uygulamalı sınav ve mülakat sınavına, Kamu Personeli Seçme Sınavı (2012

KPSS)’nda, lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için

KPSSP94 puan türünden, 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecek olup, başvuruda bulunacakların

aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

I) Genel Şartlar:

a- Türk vatandaşı olmak,

b- İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, başvurunun son günü olan 07/12/2012 tarihi itibariyle

35 yaşını bitirmemiş olmak (07/12/1977 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilecektir.) ve 657

sayılı Devlet Memurları Kanununun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak.

c- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise

muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 23/01/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunun 317. maddesi ile

değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkum olmamak.

e- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini

devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

II) Özel Şartlar:

a- Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek

yüksekokullarının adalet bölümü, adalet meslek lisesi veya diğer lise veya dengi okulların ticaret veya

bilgisayar bölümlerinden mezun olmak (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan

veya örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi

olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b- Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, en son başvuru tarihi itibariyle

Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen

daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak.

c- Meslek liselerinde okutulan daktilografi ders kitabından veya daha önce yayınlanmış her hangi bir

eserde yer alan yazı parçasından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden bilgisayar ile yanlışsız vuruş

hesabı yapılmadan üç (3) dakikada en az doksan (90) kelime yazmak. (Vuruş hesabı yapılmadan üç (3)

dakikada yanlışsız olarak en az doksan (90) kelime yazamayan adaylar mülakat sınavına

alınmayacaklardır.)

III- Başvuru yeri ve şekli:

Başvuru koşullarını taşıyan adaylar başvurularını şahsen, APS, iadeli taahhütlü mektupla ya da kargo

ile Yargıtay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü Vekaletler Cad. No:3 Bakanlıklar/ANKARA

adresine yapacaklardır.

IV- Başvuru tarihi: Başvurular 28/11/2012 Çarşamba günü başlayıp, 07/12/2012 Cuma günü saat

17.00’de sona erecektir. Posta veya kargo ile yapılacak başvuruların, başvurunun son günü mesai

bitimine kadar Başkanlığımızda olması gerekmektedir.

V- Eksik belge ile veya nitelikleri uygun olmadığı halde başvuranlar hakkında kayıt kabul işlemi

yapılmayacaktır.

VI- Başvuru bitim tarihinden itibaren, başvuru sayısı göz önünde bulundurularak uygulama sınavı

(bilgisayar klavyesi ile yazı yazma) yapılacaktır. Bilgisayar klavyesi ile üç dakikada en az 90 kelime

yazılması zorunlu olup; mülakat sınavına; merkezi KPSS sınavından alınan puanların %35’i, bilgisayar

yeterlilik uygulama sınavında yazılan en fazla kelime sayısı 100 puan kabul edilerek her bir doğru kelime

karşılığı oluşan katsayı puanı ile yazılan kelime sayısının çarpımı suretiyle elde edilecek puanın %35’inin

birlikte toplamı esas olmak üzere; en yüksek puandan başlanılarak, ilan edilen kadro sayısının 20 katı

kadar aday çağrılacaktır. Sınavların yer ve zamanı www.yargitay.gov.tr adresinden daha sonra

duyurulacaktır. Adayların sözlü mülakatta başarılı sayılabilmesi için, mülakata katılan adaylar hakkında,

mülakat heyetinin verdiği puan ortalamasının en az 50 puan olması gerekmektedir.

VII- Değerlendirme: Adayların aldıkları KPSS puanları % 35, Uygulama sınav puanları % 35 ve mülakat

puanları da % 30 olacak şekilde alınacak hesaplama sonucunda sıralama ilan edilecektir.

VIII- Değerlendirme sonuçları www.yargitay.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

IX- Başvuru için gerekli belgeler:

a- Başvuru Formu (Aç – Bilgisayara İndir)

b-Nüfus cüzdan fotokopisi,

c-Öğrenim belgesi fotokopisi,

d-KPSS – 2012 sınav sonuç belgesi fotokopisi,

e-Son üç ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,

f-Bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika veya yukarıda belirtilen

okullardan mezun olduğuna dair belge fotokopisi.

X- Açıktan atama yapılacak zabıt kâtipliği kadro dereceleri aşağıda gösterilmiştir.

10.derece: 10

12.derece: 25

TOPLAM: 35

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort izmir escort eporner
akyazı escort sakarya escort ferizli escort sakarya escort geyve escort sakarya escort hendek escort sakarya escort karasu escort sakarya escort sapanca escort serdivan escort webmaster forum ankara travesti