e
sv
sakarya escort sakarya escort bayan sakarya escort serdivan escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
karasu escort akyazı escort serdivan escort akyazı escort ferizli escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort sakarya escort izmit escort arifiye escort erenler escort hendek escort kocaali escort pamukova escort taraklı escort geyve escort

Trabzon Arsin Belediyesi İtfaiye Eri Alımı 2009 Aralık

901 Okunma — 07 Aralık 2009 13:25
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

itfaiyeARSİN BELEDİYESİ Aralık 2009 2010 Memur Alımı

İLK DEFA ATANACAK İTFAİYE ERİ ALINACAKTIR.

Arsin Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, 21.06.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15, 16 ve 17.maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde;

Belediyemizde münhal bulunan aşağıda sınıfı, ünvanı, derecesi, adedi, cinsiyeti KPSS puan türü, taban puanı ve öğrenim durumu belirtilen 11 (on bir) adet İtfaiye Eri kadrosuna 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve Belediyemiz sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanlarına göre Belediyemize müracaat eden adaylar arasından en yüksek puandan başlamak üzere kadro ve öğrenim durumları itibariyle ilan edilen sayıların 3’er katı aday belirlenerek sözlü sınava çağrılacaktır.

ATAMA YAPILACAK KADROLAR İLE ARANILAN NİTELİKLER

Sınıfı Ünvanı Derece Adedi Cinsiyet Kpss Puan Türü Taban Puan Öğrenim Durumu
GİHS İtfaiye Eri 9 2 E/K KPSSP3 60 4 yıllık örgün eğitim veren Fakültelerin İktisat Bölümü mezunu olmak.
GİHS İtfaiye Eri 8 2 E/K KPSSP3 60 Mühendislik, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olmak.
GİHS İtfaiye Eri 8 2 E/K KPSSP3 60 Mühendislik, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olmak.
GİHS İtfaiye Eri 8 2 E/K KPSSP3 60 Mühendislik, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Lisans mezunu olmak.
GİHS İtfaiye Eri 9 1 E/K KPSSP93 60 Ön Lisans düzeyinde örgün eğitim veren Yüksekokulların Elektrik-Elektronik bölümü mezunu olmak.
GİHS İtfaiye Eri 9 1 E/K KPSSP3 60 4 yıllık örgün eğitim veren Fakültelerin Peyzaj Mühendisliliği Bölümü mezunu olmak.
GİHS İtfaiye Eri 9 1 E/K KPSSP93 60 Ön Lisans düzeyinde örgün eğitim veren Yüksekokulların İşletmecilik Programı bölümü mezunu olmak.

BAŞVURU ŞARTLARI:

1-Türk vatandaşı olmak.

2-İtfaiye sınavının yapılacağı tarih itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak.

3-Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.

4-Yukarıdaki tabloda belirtilen kadrolara uygun olarak 4 yıllık Fakülte ve 2 yıllık Yüksekokulu mezunu olmak. (Yurt dışından mezun olanların denkliği YÖK tarafından onaylanmış olmak.)

5-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2008 yılı Kamu Personel Sınavına girmiş ve KPSSP 3 puan türünden 60 (altmış) ve üzeri puan almış olmak.

6-Askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak.

7-Erkeklerde boy en az 1.67 metre, kadınlarda boy en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak. (Boy ve Kilo Tespiti Sağlık Ocakları veya Aile Hekimliği tarafından yapılacaktır.)

8-Kalıcı ve bulaşıcı hastalığı olmamak, itfaiye görevini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bir özrü bulunmamak.

9-Daha önce çalışmış olduğu kurum ve kuruluşlardan disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

10-Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde halen çalışıyor olmamak, herhangi bir kamu veya özel kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak.

11-657 sayılı kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması.

Belediyemize başvuran adaylar KPSS başarı puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak boş kadro sayısının 3 katı oranında aday sınava çağrılacak olup, sınava çağrılacak adayların listesi 15.12.2009 tarihinde Belediyemizin ilan panosunda ilan edilecektir.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:

Başvuru süresi 11 Aralık 2009 tarihinde başlayacak 14.12.2009 günü mesai bitiminde sona erecektir. Başvurular Arsin Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. Posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

1-Aday tarafından doldurulacak olan Başvuru formu Boş Başvuru Formu Örneği Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden temin edilecektir.

2-KPSS sonuç belgesi örneği. (Aslı ibraz edilecektir.)

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi. (T.C. Vatandaşlık nosu olan)

4-Öğrenim durumlarını gösterir belge fotokopisi.

5-2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf (1 adedi Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.)

6-Erkek adaylar için terhis belgesi veya askerlikle ilişkisinin olmadığına dair beyanı.

DEĞERLENDİRME:

Sınav Komisyonunca yapılacak olan sözlü sınavda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Sözlü sınavdan 70 puanın altında alan adaylar başarısız sayılacaktır. Başarı notu sözlü sınavda alınan nottur. En yüksek başarı puanından başlayarak atama yapılacak sayı kadar asil ve yarısı kadar yedek aday ilan edilecektir. Asil adaylardan göreve başlamayanların yerine sırasıyla yedek adaylardan atama yapılacaktır.

SINAV YERİ VE ZAMANI:

Sınav 17.12.2009 günü saat 10:00 da sözlü sınav olarak yapılacaktır. Çağrılan adayların 17.12.2009 günü tamamı bitirmediği takdirde takip eden tarihlerde sözlü sınava devam edilecektir. Adayların bu sınava alınmaları alfabetik soyadı sırasında göre olacaktır. Adaylar sınavda sınava giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesini yanlarında bulunduracaklardır.

Sınava müracaat eden adaylar, müracaatları sırasında başvuru formunda yer alan boy ve kilo tespit bölümünü Sağlık Ocaklarından onaylatacaklardır. Boy ve kilo tespit formu onaylı olmayan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

SINAV KONULARI:

a-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası.

b-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi.

c-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.

d-Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuattan oluşacaktır.

e-Belediye itfaiye Yönetmeliğinin 16. maddesinin 5.bendi gereği dayanıklılık testi.

(NOT: Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların yanlarında dayanıklılık testi için eşofman ve spor ayakkabısı getirmeleri gerekmektedir.)

Sınav sonuçları Arsin Belediye Başkanlığı ilan panosunda duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir. Kazanmış olanların atanması için gerekli belgeler belirtilen süre içinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilir. Sınavı kazanan adaylardan süresi içinde başvurmayanların yerine birinci yedekten başlayarak atama yapılır.

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort bayan sakarya escort serdivan escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
karasu escort akyazı escort serdivan escort akyazı escort ferizli escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort sakarya escort izmit escort arifiye escort erenler escort hendek escort kocaali escort pamukova escort taraklı escort geyve escort