e
sv
sakarya escort sakarya escort bayan sakarya escort serdivan escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
karasu escort akyazı escort serdivan escort akyazı escort ferizli escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort sakarya escort izmit escort arifiye escort erenler escort hendek escort kocaali escort pamukova escort taraklı escort geyve escort

Sosyal Güvenlik Kurumu Sözleşmeli Memur Alımı

377 Okunma — 16 Aralık 2009 16:20
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

SGKSGKSSK ( Sosyal Güvenlik Kurumu ) 657/4 B Sözleşmeli Büro Personeli ( memur alımı ) Aralık 2009 – 2010 Kurumumuz taşra teşkilatına bağlı 38 adet Sosyal Güvenlik il Müdürlüğü ile il Müdürlüklerine bağlı Merkez Müdürlüklerinde (il/ilçe), 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi gereğince 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere; Kurumumuz internet sitesinden (www.şgk.goyjr) başvuru yapılmak suretiyle 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puanlan esas alınarak toplam 323 adet Sözleşmeli Büro Personeli alınacaktır.

1-Talepte bulunacakların;

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmaları,

b) Sosyal güvenlik kuruluşundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları,

c) 01/01/2009 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmaları, gerekmektedir.

3- 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

4- Üniversitelerin Aktüarya/Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Bankacılık, Bankacılık Hnans, Bankacılık ve Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Sigortacılık, Bankacılık ve Finans. Bankacılık ve Finansman, Hukuk, istatistik, istatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Uluslararası ilişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler, Uluslararası ilişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası ilişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası ilişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri, Ekonomi, iktisat, işletme, işletmecilik, İşletme-Ekonomi, işletme-iktisat, iş idaresi, iş idaresi ve iktisat, Maliye, Maliye-Muhasebe, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim/Muhasebe ve Finans Yönetimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Büro Yönetimi ve Sekreterlik lisans programlarından mezun olmak.

5- Başvuruların internetle Kurumumuza gönderildiği son gün itibarıyla ilgili lisans programından mezun olmak. (Başvuruların internetle Kurumumuza gönderilmesinin son günü itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların yerleştirilmeleri yapılmış olsa dahi atamaları yapılmayacaktır.)

6- Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir hali bulunmamak.

A-) BAŞVURU İŞLEMİ

– Yukarıda belirtilen şartlan taşıyan adaylar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde başvurularını internet yoluyla Kurumumuza göndereceklerdir.

– Sadece internetten yapılan başvurular geçerli olup, Kurumumuza elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

– Adaylar, Kurumumuz www.sgk.gov.tr internet adresinde bulunan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sözleşmeli Personel Alımı Giriş Formu* alanına erişerek buradaki ilgili alana TC. Kimlik numaralarını girecekler ve “Sorgula” butonunu tıklayarak karşılarına çıkan ekrandaki . istenilen bilgileri dolduracaklar ve “Kaydet” butonunu tıklayarak bilgileri kaydedeceklerdir. Bu aşamada değiştirilmek istenen bilgi varsa geri dönülüp düzeltme yapılabilir. Bilgilerin doğruluğundan emin olunduktan sonra “Kaydet” butonuna tıklayarak başvuru işlemi tamamlanacaktır.

– Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin yerleştirilmeleri geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hiç bir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

– Kurumumuzda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken hizmet sözleşmelerini kendi istekleri ile fesh edenler, fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmedikçe Kurumumuzun sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilmezler.

Alınacak 323 adet Sözleşmeli Büro Personelinin illere göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

B-) YERLEŞTİRME İŞLEMİ

– Yukarıda belirtilen şartları taşıyan ve belirtilen süre içerisinde başvuru yapan adaylann başvuruları veri tabanına kaydedilecektir. Başvuru süresinin bitimini müteakip başvuran adaylar 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) KPSSP3 puan türü esas alınmak suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere sıralanacaktır. Yapılacak puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısı (323) içerisinde yer alan adayları gösterir liste, adayların atanmak üzere ibraz edecekleri belgeler ve belgelerin son teslim tarihi ile atanmak üzere belgelerini ibraz edenlerden atanmalarına engel teşkil edecek bir durumu bulunmayanlar için yapılacak tercih işlemleri için Kurumumuza davet edilecekleri tarih, yer ve saat ile ilan edilen pozisyon sayısı içerisinde yer almamaları nedeniyle yerleştirilemeyenlerden ilk 100 kişiyi gösterir yedek listesi Kurum internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara bununla ilgili ayrıca yazılı bir tebligat gönderilmeyecektir.
– Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

C-) TERCİH VE ADAYLARIN ATANMASI İŞLEMİ

– İlan edilen pozisyon sayısı içerisinde yer alan adaylar tercih ve atama işlemleri için Ziyabey Caddesi No: 6 Balgat/ANKARA adresinde bulunan Kurumumuz insan Kaynakları Daire Başkanlığına davet edilecektir. Tercih işlemleri için davet edilen adayların yanlarında nüfus cüzdanlarını veya fotoğraflı kimlik kartlarını (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.) bulundurmaları gerekmektedir. Tercih işlemlerinin yapılacağı tarihte belirtilen adreste bulunmayan adaylar tercih yapma hakkını kaybedecektir. Tercih işlemlerine Ankara dışından katılacaklara yapacakları seyahatle ilgili Kurumumuzca herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

– KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sırasıyla tercihler alınacak, her adayın yaptığı il tercihine göre o ilin boş pozisyon sayısı azalacağından diğer adaylar kalan boş pozisyonlan tercih edecek olup son adaya kadar tercih işlemi bu şekilde devam edecektir.

– Tercih işlemleri sonucu yerleştirilenlerle sözleşme imzalanarak göreve başlayış tebligatı ve sözleşmelerinin bir örneği ilgililere elden teslim edilecek ve adaylann atama işlemleri tamamlanacaktır.

– Tercih yapma işlemi için Kurumumuza davet edildiği halde gelmeyen yada tercih yapmayan adaylar nedeniyle boş pozisyon kalması halinde, ilan edilen pozisyon sayısı içerisinde yer almamaları nedeniyle yerleştirilemeyenlerden ilk 100 kişiyi gösterir yedek listesinden sırasıyla tercihler alınarak göreve başlatma işlemleri yapılacaktır.

D-)ATAMA ESNASINDA İSTENİLECEK BELGELER

1- Dilekçe örneği

2- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli ya da okul onaylı örneği (aslı gösterilmek suretiyle Kurumumuzca tasdikli örneği kabul edilir)

3- KPSS sonuç belgesinin aslı veya internet çıktısı

4- Erkekler için; muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olduğuna dair yazılı beyanı

5- Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal veya sosyal yetenekleri bakımından özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranının % 40 ve üzerinde özürlü olmadığına dair yazılı beyanı

6- Son altı ay içerisinde cepheden çekilmiş 4 adet vesikalık renkli fotoğraf

7-Tanıtma formu

8- Mal bildirim formu

9-Adres fişi

10-Etik Sözleşme

E-) SOSYAL GÜVENLİK VE MALİ HÜKÜMLER

1- İlana uygun olarak göreve başaltılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalarve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4/a maddesi hükümlerin tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerede aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

2- Kurumumuzda göreve başlayacak olan sözleşmeli Büro Personeline aylık brüt 1129,65 TL ücret ile ayda 60 saat fiilen fazla çalışma yapılması halinde saat ücreti brüt 2,20 TL üzerinden ayda brüt 132,00 TL fazla çalışma ücreti ödenecektir. (Aylık brüt ücret tutarı ile fazla çalışma brüt tutarından sigorta ve sağlık primi ile gelir ve damga vergisi kesilmektedir.)

3- Aylık sözleşme ücretlerine ilaveten ödenecek ek ödeme oranı brüt miktan ise bilahare belirlenecektir.

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort bayan sakarya escort serdivan escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
karasu escort akyazı escort serdivan escort akyazı escort ferizli escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort sakarya escort izmit escort arifiye escort erenler escort hendek escort kocaali escort pamukova escort taraklı escort geyve escort