e
sv
porno izle

Sosyal Güvenlik Kurumu Avukat Alımı İlanı

339 Okunma — 06 Ağustos 2010 14:19
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

avukat-alimiSınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Sınav sonuçları sınav bitim tarihinden itibaren 30 gün içinde liste halinde www.sgk.gov.tr intemet adresinde ve İl Müdürlüklerinde uygun yerlere asılarak duyurulacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumu taşra teşkilatında vekalet akdi yoluyla istihdam edilmek üzere sınavla 88 adet Sözleşmeli Avukat alınacaktır.

Sınav sözlü (mülakat) şekilde, Kurumumuzca daha sonra ilan edilecek tarihte Ankara’da yapılacaktır.

A. Sınava İlişkin Bilgiler:

1) Başvurular 02/08/2010-17/09/2010 tarihleri arasında Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine dilekçeyle, şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postadaki gecikmeler nedeniyle süresi içinde İl Müdürlüklerine ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

2) Müracaat edenlere ilişkin müracaat sırasında dilekçeye eklenen bilgi ve belgeler Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından müracaatların bitim tarihinden itibaren en geç 1 hafta içerisinde Hukuk Müşavirliğine gönderilecektir.

3) Mülakat Başkanlıkça oluşturulacak merkezi bir komisyon tarafından yapılacaktır.

4) Sınav tek aşamalı sözlü sınavdır. Sınavda hukukun genel kavramları ve Kurum mevzuatına ilişkin sorular sorulacaktır. Ayrıca adayların zeka, muhakeme ve ifade yeteneği, genel kültür, tutum ve davranışları gibi özellikleri de göz önünde bulundurulacaktır.

5) Sözleşmeli avukat istihdamına ilişkin duyurular, avukat alınacak Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri, Baro Başkanlıkları ve Sosyal Güvenlik Kurumunun www.sgk.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.

B. Müracaat edeceklerde aranacak şartlar :

1) İstihdam edilecek sözleşmeli avukatlar için, staj süresi hariç, en az 3 yıl mesleki tecrübe aranacaktır.

2) Sözleşmeli çalışacak avukatın istihdam edilecek il sınırları içinde ikamet etmesi ve söz konusu ildeki baroya kayıtlı olması zorunludur.

3) Sözleşmeli çalışacak avukatın Baro Disiplin Kurulunca verilmiş uyarma cezası dışında cezası olmamalıdır.

4) Sözleşmeli çalışacak avukat, avukat olan eşi ve avukat olan usul ve füru Kurumla sözleşme imzalandığı tarih itibariyle Kurum aleyhine vekil sıfatıyla takip ettikleri davalardan çekileceklerdir.

5) Aynı ilde Kurum kadrolu avukatlarının birinci derece yakınları sözleşmeli avukat olarak istihdam edilmeyeceklerdir.

6) Sözleşmeli çalışacak avukat, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımalıdır.

7) Sözleşmeli çalışacak avukatın, avukat ortaklığı olarak yapılan müracaatlarda ise ortakların 65 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir.

8) Vekalet akdi ile istihdam edilecek sözleşmeli avukat sayısı ekli listedeki sayıları geçemez. Ancak Kurum, ilan edilen boş kontenjan sayılarında her zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir.

9) Sözleşmeli çalışacak avukatın Sosyal Güvenlik Hukuku alanında dava tecrübesi bulunması dikkate alınacaktır.

10) Sözleşmeli avukat istihdamına ilişkin esaslarda belirtilen şartları taşımayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

C. Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler:

1) T.C. Kimlik Numarası yazılmış başvuru dilekçesi,

2) Avukatlık ruhsatname örneği,

3) Avukatlık ortaklığı adına yapılacak müracaatlarda ortaklık sözleşmesi örneği,

4) Vergi levhası örneği,

5) Avukatın veya avukatlık ortaklığındaki avukatların, uyarma cezası dışında ceza almadıklarına ilişkin bağlı bulundukları barodan alınacak belge,

6) İkametgah belgesi veya görev yapacağı il sınırları içinde ikamet ettiğine dair beyan dilekçesi,

7) 4.5×6 cm ebadında 2 adet vesikalık fotoğraf,

8) Sözleşmeli çalışacak avukat, avukat olan eşi ve avukat olan usul ve fürunun Kurum aleyhine yürütmekte olduğu dava varsa, sözleşmenin imzalanması ile birlikte bu davalardan çekileceklerine dair taahhütname.

D. Sınav Giriş Belgesi:

Aranılan şartları taşıyan ve istenilen belgeleri ibraz eden adaylara İl Müdürlüklerince sınav tarihi ve yerini belirten fotoğraflı “Sınava Giriş Belgesi” verilir. Sınava ancak bu belgeyi ibraz etmek suretiyle girilir. Sınavda giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi bulundurulacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

E. Değerlendirme:

F. Diğer Hususlar:

1) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

2) Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazanmış olsalar bile, sınavları geçersiz sayılacak, sözleşme imzalanmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecek olup bu kişiler kurumdan hiçbir hak talep edemezler.

Sözleşmeli Avukat Kontenjan Listesi

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort izmir escort eporner
akyazı escort sakarya escort ferizli escort sakarya escort geyve escort sakarya escort hendek escort sakarya escort karasu escort sakarya escort sapanca escort serdivan escort webmaster forum ankara travesti