e
sv
sakarya escort sakarya escort sakarya escort

Siverek Belediyesine 10 İtfaiye Eri Alınacak

405 Okunma — 24 Ocak 2011 22:13
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Siverek Belediyesi İtfaiye Eri Alımı İlanı 24 Ocak 2011

TC. SİVEREK BELEDİYE BAŞKANLIĞI – İnsan Kaynakları vc Eğitim Müdürlüğü

Siverek Belediye Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere Kpss sınav sonuçlarına göre, lise mezunu kpss 70 üniversite mezunu kpss 55 puan şartıyla ,657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek Üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliği ile 11.04.2007 tarih vc 26490 sayılı Kesini Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde Belediye Başkanlığımızın münhal bulunan kadrolara atanmak üzere aşağıda sınıfı, unvanı, derccesi. adedi vc KPSS taban puanı türü belirtilen İtfaiye Eri kadrosuna; Merkezi sınavdan (KPSS) sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanı alıp;

Başkanlığımıza müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağrılacaktır.

ALİM YAPILACAK BOŞ KADROLAR  VE BAŞVURU ŞARTLARI:

1- Türk Vatandaşı olmak

2- K.amu Haklarından mahrum bulunmamak.

3- 1 ürk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afla uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas ihaleye fesat karıştırmu, edimin ifasına fesat konştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı derlerini saklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4- Sınav tarihi itibarı ile 30 yaşını doldurmamış olmak.

5- Askerlikle ilişkisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetim yapmış, yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

6- Tartılma ve ölçülme aç kanunu,soyımuk ve çıplak ayaklı olmak

1,67 m,kadınlarda en az 1,60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den lazla olan K.sm. arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak.

7- Sağlık açandan kapai, mekan, dar alan vs yükseldik Bibi fbfci olanak kayAyl» itfaiye Tabiatının çalışma çanlarım uysun olmaMSaglrk Raporu ıstemr.)

8. Ortaöğretim Mc^ar, ^SCSSST (KPSS) Sınavına girmiş olmak KPSSP3 55 puan vc dzen almak,

9-Kalicı bulaşıcı bir hastalığı olmamak, görevini düzenli bir şekilde yapmaya engel bir durumu bulunmamak.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:

Başvurul. 25/01/2011 Salı günü sabah 08.00 da başlayıp 26/01/2011 mesai bitiminde (17:00) sona erecekti, Başvurular Siverek Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları vc Lğitım Müdürlüğüne şahsen yapılacak olup posta yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

doldurulmak suretiyle aşağ.daki belgeler eklenecektir.

2- Nüfus cüzdan fotokopisi.

3- KPSS Sonuç Belgesi aslı veya noter onaylı sureti.

4- Dİploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onayl, sureti.

5- Son altı ay içerisinde çekilen 2 adet vesikahk fotoğraf.

6- Sabıka Sicil Kaydı.

7- Askerlikle ilişkisinin olmadığına dair beyan.

Belediyemize başvuran adayların KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak cn yüksek puanlı adaydan başlamak üzere alama yapılacak 10 adet itfaiye eri kadrosunun 3 katı aday sınava çağrılacak olup,sınava çağrılacak İtfaiye Eri adaylarının listesi belediyemiz internet sitesinde (www.siverek.bcl.tr) ve belediyemiz ilan tahtasında yayınlanacaktır. Sınava çağrılan adaylar için sınava giriş belgesi düzeııleneceklir.Sınava giriş belgeleri 28/01/2011 Cuma günü sabah saat 08.00 dan mesai bitimine kadar Siverek Belediyesi Hizmet Binasında İıısaıı Kaynaklan ve Eğitim Müdürlüğünden alınacaktır.

Adaylar sınavda sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanını yanında bulunduracaklardır. Sınava katılmaya hak kazanamayan müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI:

1 -Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

2- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

3- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

4- Mahalli İdarelerle İlgili Temel Mevzuattan oluşacaktır.

5- Genel Kültür.

(NOT: sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların yanlarında dayanıklılık testi için eşofman ve spor ayakkabısı getirmeleri gerekmektedir.)

SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME

Başvuran İtfaiye Eri adayları 31/01/2011 Pazartesi günü Siverek Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonunda saat 09.00 da sözlü sınava katılacaklardır.

Sınav Komisyonunca yapılacak olan sözlü sınavda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Sözlü sınavdan başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

Başarı notu; sözlü sınavdan 70 ve üzen puan alan adayların sözlü mülakat sınavından alınan notun (kurum sınavı başarı puanının) %50 si ile KPSS puanının %5() sı alınmak suretiyle belirlenir.

Yüksek puandan başlamak üzere kadro sayısı kadar ASİL ve yarısı kadar YEDEK aday belirlenir.

Sınav sonuçları başarı sırasına göre belediyemizin

(www.siverek.bel.tr) adresinden duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

Ataması yapılandan göreve başlamayan kişinin yerine yedek adaylar arasından başarı sırasını, göre atama yapılır.

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort