e
sv
sakarya escort sakarya escort sakarya escort

Sivas Özel İdaresi Sözleşmeli Memur Alımı 2010

360 Okunma — 07 Ekim 2010 17:33
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

mimarSivas İl Özel İdaresi Sözleşmeli Memur Alımı İlanı 07 Ekim 2010

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden

1- İdaremizde 2010 yılında tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere 5302 Sayılı Özel İdaresi Kanununun 36.maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereğince 1(bir) adet Sözleşmeli MİMAR alınacaktır.

2- Giriş Sınavı Sözlü/Mülakat olarak tek aşamada yapılacaktır. Sözlü sınavında sınav kurul üyeleri adayın çalışacağı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti; muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğine uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı da göz önünde bulundurularak not verir.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1- 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak

2- Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya muaf olmak

3- 2010 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSSP3 puan türünde ilan edilen en az 70 puan almış olmak

4- Müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

5- Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya özrü bulunmamak (Sözlü sınavı kazanan adaydan resmi sağlık kurulu raporu istenecektir.)

6- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak

7- İl Özel İdaresinde görevli diğer personelin çalışma şartlarına ve mesaisine uymayı kabul etmek

8- İlimizde, şantiye ve her türlü arazi şartlarında çalışmayı kabul etmek

9- Maliye Bakanlığı tarafından 2010 yılı için belirlenecek limitler dahilinde İl Özel İdaresinin belirleyeceği taban ücreti kabul etmek

BAŞVURU ŞEKLİ

1- Adayların 06 / 10 / 2010 tarihinden 20 / 10 / 2010 tarihi saat 16:00’ya kadar İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden temin edecekleri iş talep formu, KPSSP3 sonuç belgesi fotokopisi, diploma fotokopisi, son 6 ay içinde çekilmiş olan 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi (T.C Vatandaşlık No’su olan) ile birlikte İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

2- Başvurular elden yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3- İş talep formunu eksik dolduranlar ile eksik belge ile müracaat edenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

4- Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar veya sahte evrakla müracaat edenler işe başlamış olsalar bile sözleşmeleri iptal edilir ve haklarında yetkili makamlara suç duyurusunda bulunulur.

SÖZLÜ SINAVA DAVET

1) İlan edilen her bir unvan için alınacak personel adedinin 3 katı kadar aday KPSSP3 puan üstünlüğü esasına göre en yüksek puandan başlayarak sözlü sınava davet edilecek ve bu adaylar arasında sözlü sınav yapılacaktır.

2) KPSSP3 puan üstünlüğü esasına göre sözlü sınava hak kazananlar 22/ 10 / 2010 tarihinde İl Özel İdare ilan panosunda ve www.sivasilozelidaresi.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilanlar tebligat mahiyetinde olacak adaylara tebligat yapılmayacaktır.

3) Sözlü sınava hak kazanan adaylar Sivas İl Özel İdare Ana Hizmet binası Encümen toplantı salonunda 25 / 10 / 2010 tarihinde saat: 10:00’da yapılacak olan sözlü/ mülakat sınavına tabi tutulacaklardır.

4) Sözlü sınavı kazanan asil ve yedek adayların isimleri 25 / 10 / 2010 tarihinden itibaren İl Özel İdare ilan panosunda ve www.sivasilozelidaresi.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

SINAV SONUNDA BAŞARILI OLACAK ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1- Cumhuriyet Başsavcılığı adli-sicil belgesi,

2- Resmi sağlık kurulu raporu. (Şantiye ve her türlü arazi şartlarında çalışabileceğine dair tam

teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu),

3- Mezun olduğu okul diplomasının noter tasdikli sureti,

4- Erkek adaylar için askerlik yaptığına veya tecilli olduğuna dair belgenin onaylı sureti.

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort