e
sv
porno izle

Sivas Belediyesi İtfaiye Eri Alımı Temmuz 2010

693 Okunma — 07 Temmuz 2010 17:00
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

itfaiye-arabasiİtfaiye eri memuru alımını bekleyenlere sevindirici haber iç işleri bakanından geldi. Bu alım ile bir çok ile itfaiye eri alımı yapılacak.  Sivas Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15, 16 ve 17. maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde,

Belediyemizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, adeti, KPSS taban puanı ve türü belirtilen 20 (yirmi) adet İtfaiye Eri kadrolarına; 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve Belediyemiz sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanlarına göre Belediyemize müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere kadro ve öğrenim durumları itibariyle ilan edilen sayıların 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağırılacaktır.

ALIM YAPILACAK BOŞ PERSONEL KADROLARI
SINIFI     Unvan’ı     Derecesi     Adeti     Cinsiyeti     Taban Puan     KPSS Puan Türü     Öğrenim Durumu
GİH     İtfaiye Eri     10     10     E/K     65     KPSSP93     Önlisans mezunu olmak
GİH     İtfaiye Eri     10     10     E/K     65     KPSSP94     Lise ve dengi okul mezunu olmak

Toplam 20 adet itfaiye eri

ADAYLARIN BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartları taşımak;

2- Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,

3- Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında ( +,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak, (Adayların Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğünden onaylattıkları boy kilo tespit formu başvuru sırasında istenecektir.)

4- İtfaiye Eri sınavının yapılacağı 26/07/2010 tarihi itibariyle 30 yaşını (26/07/1980 ve sonrası doğumlu olan) doldurmamış olmak,

5-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme 2008 KPSS sınavlarına girmiş, Önlisans mezunları için KPSSP93, Lise ve dengi okul mezunları için KPSSP94 puan türünden 100 tam puan üzerinden yukarıdaki tabloda belirtilen en az puanı almış olmak.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:

Başvurular 12/07/2010 günü başlayıp 17/07/2010 günü mesai saati bitiminde sona erecektir. (Mesai saatleri dışında başvuru kabul edilmeyecektir.) İtfaiye Eri giriş sınavı başvuruları, Sivas Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen yapılacak olup, posta ve internet ortamında yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

SINAV YERİ VE SAATİ:

Sınav 26/07/2010 Pazartesi günü Yenişehir Mahallesi Köy terminali yanında hizmet veren Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğünde Saat: 10:00’da başlayacak olup; Dayanıklılık testi ve sözlü mülakat olarak yapılacaktır. Belediyemizin www.sivas.bel.tr Adresinden ilan edilecek çağrı listesine göre sınav yapılacak olup; çağrılan adayların tamamı bitirilmediği takdirde takip eden tarihlerde sınava devam edilecektir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER :

1) Aday tarafından doldurulacak olan Başvuru Formu (Boş Başvuru Formu örneği ve Boy-Kilo tespit formu, Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden temin edilecek veya http:// www.sivas.bel.tr / adresinden indirilecektir. Aday tarafından eksiksiz ve okunaklı bir şekilde doldurularak aşağıdaki belgelerle birlikte verilecektir.)

2) Adayların Sağlık Kuruluşlarından onaylattıkları boy kilo tespit formu

3) 2008 Yılı KPSS Sonuç Belgesi örneği (aslı ibraz edilecektir.)

4) T.C Kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti (aslı evraklar teslim edilirken adayın yanında olacak)

5) Öğrenim durumlarını gösterir belge fotokopisi (aslı ibraz edilecektir.)

6) Son üç ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf ( 1 adedi Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.)

7) Cumhuriyet Başsavcılığından adli sicil belgesi(Son bir ay içinde almış olmak)

8) Erkek adaylar için askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olduğunu gösterir belge.

9) Görevi devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair beyanı

SINAVA GİRİŞ BELGELERİ:

1-Belediyemize başvuran adayların KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak 20 adet İtfaiye Eri boş kadrosunun 3 katı aday sınava çağrılacak olup, sınava başvuranlar ile sınava çağrılacak İtfaiye Eri adaylarının listesi, belediyemiz internet sitesinde (http://www.sivas.bel.tr) ve belediyemiz ilan tahtasında yayınlanacaktır. Sınava çağrılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir. Sınav giriş belgeleri 20-21 Temmuz 2010 tarihleri arasında mesai süresi içerisinde Sivas Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden alınacaktır.

2- Adaylar sınavda bu belgelerle ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi fotoğraflı geçerli bir kimlik belgesini de yanında bulunduracaklardır. Sınava katılmayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI :

a- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

b- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

c- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

d- Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuatlar

e Genel Kültürden oluşturulacaktır.

SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME

1) Sözlü sınav, mülakat ve dayanıklılık testi şeklinde yapılır. Sözlü sınavda değerlendirme, komisyon başkanı ve üyelerinin 100 üzerinden ayrı- ayrı takdir edecekleri notların toplamının ortalaması alınarak yapılır.

2) Sözlü sınav komisyonu, sınava giren adayları dayanıklılık testi dâhil olmak üzere, İtfaiye Yönetmeliği ve bu ilanda belirlenen atanma için öngörülen genel ve özel şartları taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirir.

3) Başarı notu sözlü sınavda alınan nottur. Sözlü Sınav Komisyonu, sınav sonuçlarını sözlü sınavda en yüksek not alandan başlayarak sıralandırmak suretiyle bir liste haline getirip imzalar. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

4) Sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar aday, komisyonca belirlenen sözlü sınav listesindeki başarı sıralamasına göre liste halinde belediyemiz http://www.sivas.bel.tr internet adresinde ilan edilir. Sınavı kazanmış olanların atanması için gerekli belgeler ve işlemler ile bunların belediyeye teslimi için tanınan süre de belediyemiz internet sitesinde belirtilir.

5) Sınav ilanında belirtilen kadro sayısının yarısı kadar yedek başarı listesi ilan edilir. Sınavı kazanan adaylardan süresi içinde başvurmayanların yerine birinci yedekten başlayarak yedek başarı listesindeki sıraya göre aday çağrılır. İlan olunur.

Doğan ÜRGÜP

Belediye Başkanı

(NOT: sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların yanlarında dayanıklılık testi için eşofman ve spor ayakkabısı getirmeleri gerekmektedir.)

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.