e
sv
porno izle

Selçuk Üniversitesi Sözleşmeli Memur Alımı

339 Okunma — 12 Ekim 2010 16:17
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

14 Ekim 2010 Selçuk Üniversitesi Sözleşmeli Memur ( Eczacı, Biyolog, Sağlık Teknikeri ) Alımı İlanı
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ (4/B) MEMUR ALIMI İLANI
Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 3 (Üç) sözleşmeli personel alınacaktır.ÜNVANI    ADEDİ    ARANAN NİTELİKLER
Eczacı    1    Eczacılık lisans programından mezun olmak.
Biyolog    1    Biyoloji lisans programından mezun olmak. Belgelendirmek kaydıyla Erişkin ve Çocuk Kalp Damar Cerrahisinde Perfizyonist olarak en az 2 yıl çalışmış olmak.
Sağlık Teknikeri    1    Anestezi veya Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak

NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir. Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde (A fıkrasının 4,5,6 ve 7. bentlerinde) belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

l. GENEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

4- Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

6- Lisans mezunları için 2010 KPSS(B) grubu KPSSP3, Önlisans mezunları için 2008 KPSS(B) grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır.

ll. ÖZEL ŞARTLAR

1- Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak.

2- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak ve 32 yaşından gün almamış olmak.

3- Lisans mezunları için 2010 KPSS(B) grubu sınavına, Önlisans mezunları için 2008 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.

4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5- Eczacı pozisyonuna müracaat edenler için KPSS sınav şartı aranmayacaktır. Kazananlar komisyon ve adayların huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.

6- Eczacı pozisyonuna müracaat eden adayların ise 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 2 ve 3’üncü maddelerinde belirtilen şartları taşımak.

IlI. BAŞVURU

Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde

1- Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

2- Diploma fotokopisi,

3- Lisans mezunları için 2010 KPSS(B) grubu KPSSP3, Önlisans Mezunları için 2008 KPSSP93 (B) grubu puanı gösterir belge.

4- 2 adet fotoğraf

5- Erkeklerde askerlik durumunu gösterir belge.

6- Aranan niteliklerde ve özel şartlarda istenilen belgeler ile

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Biriminden temin edilecek Başvuru formunu doldurarak;

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

VI. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi www.selcuk.edu.tr ve www.stip.selcuk.edu.tr adreslerinde ilan edilecektir. Her kadronun iki katı kadar Yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

ÖNEMLİ DUYURU

14.07.1965 tarih ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına eklenen 10.07.2009 tarih ve 27284 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2010 tarihinde yürürlüğe giren düzenlemeyle “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü eklenmiştir.

Bu yeni Kanuni düzenlemeye göre 01.01.2010 tarihinden itibaren 4/B’li sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedenler (4924 Sayılı Yasaya tabi çalışanlarda dahil), fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemeyeceğinden, atamaları yapılmayacaktır.

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort izmir escort eporner
akyazı escort sakarya escort ferizli escort sakarya escort geyve escort sakarya escort hendek escort sakarya escort karasu escort sakarya escort sapanca escort serdivan escort webmaster forum ankara travesti