e
sv
sakarya escort sakarya escort sakarya escort

Sağlık Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı Alımı İlanı

934 Okunma — 25 Ağustos 2010 17:04
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

saglik1Sağlık Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı 25 Ağustos 2010

SAĞLIK BAKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına 23-24 Ekim 2010 tarihlerinde Ankara’da yapılacak yazılı, bu sınavda başarılı olanlara tarihi daha sonra bildirilecek sözlü sınavla 30 (Otuz) adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

Sınava katılmak isteyen adayların, 27 Eylül 2010 tarihinden 08 Ekim 2010 tarihi mesai bitimine kadar Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına bizzat başvurmaları veya Sınav Başvuru Formu, 2 adet fotoğraf ve KPSS Sonuç Belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı, yüksek öğrenim diploması ve bitirme belgesinin aslı veya onaylı örneğini postayla göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeden dolayı süresinde ulaşmayan müracaatlar işleme konulmayacaktır. Sınava başvuru sırasında istenilen belgelerin fotokopileri çekilip aslına uygunluğu görevli tarafından kontrol edildikten sonra söz konusu belgeler ilgililere iade edilir.

Sınava katılmak isteyenler Başvuru Formu ve sınavla ilgili bilgileri içeren duyuru metnini Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığından (İstanbul Cad. No:52 Ulus/Ankara) ve İl Sağlık Müdürlüklerinden temin edebileceklerdir. Başvuru Formu www.saglik.gov.tr adresinden de temin edilebilecektir.

1-MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVINA KATILABİLME ŞARTLARI

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için adayların aşağıdaki nitelikleri taşıması gerekir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel nitelikleri taşımak,

b) Tabip, diş tabibi, eczacı, kimya mühendisi, kimyager olmak veya hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, idari bilimler, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden, sağlık idaresi yüksek okulundan veya bunlara denkliği kabul edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

c) Yazılı sınav tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak,

d) Askerliğini yapmış ya da erteletmiş olmak veya askerlikle ilgili olmamak,

e) Sicili, tutum ve davranışları yönünden müfettişliğe engel hali bulunmamak,

f) Sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olmak,

g) ÖSYM tarafından 27-28 Haziran 2009 ve 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre;

1- Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, idari bilimler, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden, sağlık idaresi yüksek okulundan veya bunlara denkliği kabul edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olan adaylar için KPSSP 67 puan türünden 80 ve daha yüksek puan almış olmak veya Tabip, diş tabibi, eczacı, kimya mühendisi ve kimyager unvanlı üniversite mezunu adaylar için KPSSP 12 puan türünden 80 ve daha yüksek puan almış olmak,

2- Yabancı dil sınav sorularının en az yarısını doğru cevaplandırmış olmak, (Yabancı dil test sınav sonucu ile belirtilen KPSS puanının aynı sınav sonuç belgesinde bulunması gerekmektedir).

3- Başvuruda bulunan adaylar arasında yapılacak başarı sıralamasında en yüksek puanlı 200 kişi içerisinde bulunmak gerekmektedir. KPSSP 67 ve KPSSP 12 puan türleri aynı listede birlikte sıralamaya tabi tutulacaktır (200 üncü adayla aynı puanı almış olanlar da sınava kabul edilecektir).

Sağlık Bakanlığı müfettiş yardımcılığı giriş sınavına iki kez girdiği halde kazanamayanlar sınava başvuruda bulunamazlar.

2-MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI KONULARI

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı, aşağıdaki konulardan seçilmek suretiyle ve yürürlükteki mevzuat hükümleri esas alınarak yapılacaktır.

A)Üniversitelerin hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, idari bilimler, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden, sağlık idaresi yüksek okulundan veya bunlara denkliği kabul edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olan adayların yazılı sınav konuları:

1-HUKUK

a)Anayasa Hukuku (Genel Esaslar)

b)İdare Hukukunun Genel Esasları, İdari Yargı, İdari Teşkilat

c)Ceza Hukuku(Genel Esaslar ve Kamu Görevlisi Suçları)

d)Medeni Hukuk(Genel Esaslar ve Ayni Haklar)

e)Borçlar Hukuku(Genel Esaslar)

f)Ticaret Hukuku(Genel Esaslar)

g)Ceza Muhakemesi Hukuku(Genel Esaslar)

2-İKTİSAT

a)İktisat Teorisi(Mikro İktisat-Makro İktisat)

b)İktisadi Düşünceler ve Doktrinler Tarihi

c)Para, Banka, Kredi ve Konjonktür

d)Uluslar arası İktisadi İlişkiler ve Teşekküller

e)İşletme İktisadı

f)Güncel Ekonomik Sorunlar

3-MALİYE

a)Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikaları

b)Kamu Giderleri

c)Bütçe

4-MUHASEBE

a)Genel Muhasebe

b)Bilanço Analizi ve Teknikleri

c)Ticari Hesap

B)Tabip, diş tabibi, eczacı, kimya mühendisi, kimyager unvanlı üniversite mezunu adaylar için sınav konuları:

1)HUKUK

a)Anayasa Hukuku (Genel Esaslar)

b)İdare Hukukunun Genel Esasları, İdari Yargı, İdari Teşkilat

c)Ceza Hukuku(Genel Esaslar)

d)Ceza Muhakemesi Hukuku (Genel Esaslar)

2)Fizik, kimya, matematik gibi ortak okutulan derslerden seçerek cevaplandırılabilecek sorular.

C)HER İKİ ADAY GRUBU İÇİN

İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birisi.

Yazılı sınav, sınav konuları itibariyle test veya klasik sınav şeklinde yapılabilecektir.

3-SINAV TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı Sınav, 23-24 Ekim 2010 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adaylara sınavın yapılacağı tarihi ve sınavın yapılacağı yeri belirten fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi” verilecektir. Adaylar, sınava Sınav Giriş Belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi) kontrol edildikten sonra alınacaklardır. Adaylar istendiğinde bunları sınav görevlilerine ibraz etmekle yükümlüdürler.

SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavında; her konu grubu için tam not 100’dür. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için yabancı dil dışında her konu grubu için alınan notun 60’tan ve notlar ortalamasının da 70’ten az olmaması, yabancı dil sınavından başarılı sayılabilmek için alınan notun 50’den az olmaması gerekir. Yazılı sınav başarı sıralamasında, sınav notu eşit olan adayların bulunması durumunda yabancı dil notu yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar arasından en yüksek nottan başlanmak suretiyle alınacak müfettiş yardımcısı sayısının 3 (üç) katını aşmayacak sayıda aday sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava girecek olanların listesi, sözlü sınavın yapılacağı yer, tarih ve saat de belirtilmek suretiyle Teftiş Kurulu Başkanlığında ve www.saglik.gov.tr adresinde ilan edilecek, ayrıca adaylara yazıyla bildirilecektir. Sözlü sınavı başarmış sayılabilmek için alınan notun 70’ten az olmaması gerekmektedir.

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı notu, yabancı dil notu dışında yazılı sınav notu ile sözlü sınav notu toplamının ortalaması alınarak bulunacaktır. Sınavı başarmış sayılmak için giriş sınav notunun 70’ten az olmaması gerekir. Kadro sayısına göre atanacak adayların belirlenmesinde giriş sınav notu üstünlüğü esas alınacaktır. Giriş sınav notunun eşitliği halinde ise yabancı dil notu yüksek olan adaya öncelik tanınacak, bunların da eşitliği halinde kura çekilecektir. Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itiraz, sınav sonuçlarının ilanı gününden başlamak üzere 5 gün içinde yapılır. İtiraz mercii, Teftiş Kurulu Başkanlığıdır.

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavında başarılı olanlara Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından gerekli tebligat yapılacak olup kazananların listesi ayrıca www.saglik.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Kazanan adaylar, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Teftiş Kurulu Başkanlığına müracaat etmediği takdirde hakkını kaybedecektir.

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort