e
sv
porno izle

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Haziran 2010

310 Okunma — 05 Haziran 2010 16:37
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden : Son Başvuru 16/06/2010
Üniversitemodtu1izin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Profesör ve
Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır.
BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:
1 – Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili
maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartları ve
Üniversitemiz Senatosu’nun 15.7.2008 tarih ve 2008/11-2 sayılı kararı ile kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu
tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlamaları gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgiye
http:/www.pdb.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)
2 – Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde
İngilizce bilmeleri gerekli olup, halen Üniversitemizde öğretim görevlisi veya öğretim üyesi olarak görev yapanlar hariç,
diğer adayların:
a) Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör olarak başvuracak adayların: Üniversite Senatosu’nun 22.12.2009 tarih ve
2009/11-2 sayılı kararı ile kabul edilen ve aşağıda belirtilen sınavlardan gerekli asgari puanlardan birine sahip olmaları ve
bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
SINAV MİNİMUM PUAN
KPDS/ÜDS 85
TOEFL-IBT 102
TOEFL-PBT VE TWE 610 ve 5
IELTS 7.5
ODTÜ YDYO-İYS 80
İngilizce sınavlarının sonuçlarının süresi üç yıldır. Bu sınavların dışındaki sınav sonuçları kabul edilmez.
Başvuru aşamasında KPDS/ÜDS sınav sonucu getirmiş olan adaylara, ayrıca İngilizce yazma becerilerini ölçen bir
sınav yapılır.
b) İstenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olan Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör adayları Üniversitemizde
İngilizce sözlü mülakata alınırlar. (Yardımcı Doçent adaylarının, 2547 sayılı kanunun 23/b maddesinde belirtilen yabancı dil
sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir.)
BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
– Profesör ve Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ekinde aşağıda içeriği belirtilen
dosya ile Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir.
– Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların işlemleri Fakülte ve Enstitülerce yürütüleceğinden, aşağıda
içeriği belirtilen dosya ile ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.
– Adayların, bilimsel çalışmalarını, atıflarını ve yayınlarını (Profesör adayları dilekçelerinde başlıca araştırma
eserlerini belirteceklerdir) kapsayan dosyada ayrıca aşağıdaki belgeler de yer alacaktır:
– Özgeçmiş ve yayın listeleri,
– Onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik vb. asılları ile birlikte gelindiğinde
diploma onayları yapılabilecektir),
– Onaylı dil belgesi,
– Profesör adayları 6 takım, Doçent ve Yardımcı Doçent adayları 4 takım dosya teslim edeceklerdir.
– Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.
– Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ALAN: PROF. DOÇ. Y.DOÇ.
Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü Görüntü İşleme 1 – –
Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektromanyetik 2 – –
Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda 2 – –
MİMARLIK FAKÜLTESİ
Mimarlık Bölümü
Yapı Fiziği Akustik, “Tasarımda Optimizasyon” ve “Sayısal Tasarım ve
Üretim Teknolojileri”
– 1 –
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Şehir Planlama, Kent Sosyolojisi 1 – –
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Bölge Planlama, Kent İşletmeciliği, Yerel Kalkınma 1 – –
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Planlamada Niceliksel Yöntemler, Ulaşım Ağı Ekonomisi – – 1
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim 1 – –
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi – – 1
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İstatistik Bölümü Uygulamalı İstatistik, Uzunlamasına veri analizi, Çok seviyeli modeller – – 1
İstatistik Bölümü Uygulamalı İstatistik, Afet Ekonomisi, Afet risk yönetimi – – 1
İstatistik Bölümü Uygulamalı İstatistik, Çoklu zaman serisi analizi, Zamansal toplulaştırma – – 1
İstatistik Bölümü Uygulamalı İstatistik, Biyolojik gen ağları, Genlerin mikrodizin analizi – – 1
Psikoloji Endüstri ve Örgüt Psikolojisi – 1 –
Kimya Anorganik – 1 –
ENFORMATİK ENSTİTÜSÜ
Sağlık Bilişimi ABD Genom Bilim ve Teknolojileri – – 1

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.