e
sv
sakarya escort sakarya escort sakarya escort

Milli Eğitim Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı Alımı İlanı

548 Okunma — 19 Temmuz 2010 17:49
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

meb2MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI – TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

SINAVIN ADI:

Milli Eğitim Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı

SINAVIN YAPILACAĞI YER:

ANKARA

SINAVIN TARİHİ:

17 Ekim 2010 Pazar günü (Saat:10.00’da başlayacak)

SINAVA KATILABİLECEKLER:

Fakülte veya en az dört yıllık yüksek okul mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda branşında en az on yıl öğretmenlik veya branşında beş yıl öğretmenlik yaptıktan sonra Bakanlık teşkilatında veya okul ve kurumlarında asıl olarak en az üç yıl yöneticilik yapmış Bakanlık mensupları.

SINAV KONULARI

A- GENEL MEVZUAT

1) T.C.Anayasası,

2) İdare Hukuku(Genel Esaslar, İdari Yargı, Türkiye’nin Yönetim Yapısı)

3) Devlet Memurları Kanunu,

4) İl idaresi Kanunu,

B- ÖZEL MEVZUAT

1) 3797 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,

2) 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu,

3) 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile 1702, 4357, 5816 ve 3628 sayılı Kanunlar,

C- ÖZEL ALAN BİLGİSİ

1) Ortaöğretim kurumları ile ilgili idari yönetmelikler,

2) Eğitim-öğretim çalışmaları ile ilgili yönetmelikler,

3) Branş bilgisi,

4) Öğretim metot ve teknikleri,

D-YABANCI DİL

İngilizce, Fransızca Almanca dillerinden birisi. (Yabancı dil puanı ortalama puanları eşit olan adayların başarı sıralamasında dikkate alınır.)

SINAV YÖNTEMİ:

Test tekniği uygulanacaktır. Sınav, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme ve Yerleştirme Merkezi (ÖDYM) aracılığıyla yapılacaktı.

SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

Milli Eğitim Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı’na katılabilmek için;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen, Devlet memuru olabilmek için aranan nitelikleri taşımak,

Fakülte veya en az dört yıllık yüksek okul mezunu olup, Bakanlığa bağlı okullarda branşında en az on yıl öğretmenlik veya branşında beş yıl öğretmenlik yaptıktan sonra Bakanlık teşkilatında veya okul ve kurumlarında asıl olarak en az üç yıl yöneticilik (en az şube müdürlüğü, ilköğretim veya ortaöğretim kurumlarında müdür yardımcılığı) yapmış Bakanlık mensubu olmak,

Sicili ile yapılacak inceleme ve araştırma sonunda tutum ve davranışları yönünden müfettiş yardımcılığına alınmasına engel hali bulunmamak,

Giriş sınavına birden fazla katılmamış olmak,

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde kırk yaşından gün almamış olmak, (01 OCAK 1971 ve daha sonraki tarihte doğmuş olmak.)

Sağlık durumunun yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli bulunduğuna dair beyanda bulunmak.

SINAVA KATILMA ŞARTLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

Biyoloji, Coğrafya ve Felsefe branşları için ortaöğretim kurumlarında ve Kız Teknik, Ticaret (Meslek Dersleri) branşları için de mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında branşında çalışmış olma şartları aranacaktır.

Atama yapılacak Müfettiş Yardımcılığı kadro sayısı toplam 35 olup, bunlar 5.derece kadrodur. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76.maddesi gereğince, müktesebi 1.derece olan adaylar bu kadrolara atanamamaktadır. Bu nedenle, müktesep kadrosu 1. derece olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Müktesep kadro dereceleri 2. 3 ve 4.derecede olan adaylar sınavı kazandıkları takdirde, belirtilen Müfettiş Yardımcılığı kadrolarına atanmayı kabul etmiş sayılacaklardır.

SINAVA BAŞVURU ŞEKLİ:

Milli Eğitim Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılmak isteyenler başvuru formu bilgi girişini kadrolarının bulunduğu kurum aracılığı ile yaptıktan sonra alacakları onaylı “ Sınav Başvuru Formu” ile aşağıda belirtilen “Başvuru İçin Gerekli Belgeleri”, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 6. Kat B blok 06600 Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen yada APS veya özel hızlı posta servisi aracılığı ile göndereceklerdir. Başvuru evrakının Teftiş Kurulu Başkanlığı evrakına son teslim tarihi 03 Eylül 2010 saat 17:00 dır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

SINAVA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Nüfus cüzdanının tasdikli örneği,

Cumhuriyet Savcılığından alınacak, sabıka kayıt belgesi,

4,5×6 ebadında 4 adet vesikalık renkli fotoğraf,

Askerlik görevini yaptığını veya tecil durumunu gösterir belgenin aslı veya tasdikli sureti

Yüksek öğrenim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya noterden tasdikli sureti,

Hizmet belgesi (asıl olarak yöneticilik yapılan tarihler açıkça belirtilecek).

Kendi el yazısı ile öz geçmişi,

Sınav ücretinin yatırıldığına ilişkin banka hesap belgesi.

0naylı Sınav Başvuru Formu

SINAVA BAŞVURU SÜRESİ:

20 Temmuz 2010–03 Eylül 2010 Saat 17.00 tarihleri arasındadır.

ATAMA YAPILACAK MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI KADROLARI İLE İLGİLİ BİLGİLER:

Branşlara göre:

Biyoloji (4),

Coğrafya (4),

Felsefe (4),

Müzik (3),

Rehberlik (6) ve Resim (2) )

Kız Teknik Meslek Dersleri Alanından ; [Çocuk Gelişimi ve Eğitimi (4936), El Sanatları Teknolojisi/El Sanatları (7035), El Sanatları Teknolojisi/Nakış (7036) , Gıda Teknolojisi (7044), Giyim Üretim Teknolojisi (4954), Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri (4957), Hasta ve Yaşlı Hizmetleri (4959), Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanat (7077), Sanat ve Tasarım/İç Mekân (7075), Sanat ve Tasarım/Plastik Sanat (7076), Seramik ve Cam Teknolojisi (4996), Tekstil Teknolojisi/Tekstil (7081), Tekstil Teknolojisi/Tekstil Dokuma Örme (7083), Tekstil Teknolojisi/Tekstil Makineleri (7085), Tekstil Teknolojisi/Terbiye (7084), Yiyecek İçecek Hizmetleri (4992)] (8),

Ticaret Meslek Dersleri Alanından; [Büro Yönetimi ve Sekreterlik(1963), Eğlence Hizmetleri(4942), Halkla İlişkiler ve Organizasyon(4958), Konaklama ve Seyahat Hizmetleri(4967), Muhasebe ve Finansman(4976), Pazarlama ve Perakende(4978), Yiyecek İçecek Hizmetleri(4992), Adalet Meslek Lisesi Meslek Dersleri(4921), Hasta ve Yaşlı Hizmetleri(4959), Gıda Teknolojisi(7044)] (4),

olmak üzere toplam (35) müfettiş yardımcısı alınacaktır.

BAŞVURU İŞLEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Başvuru evrakının sınav kurulunca incelenmesi sonucunda, sınav başvurusu kabul edilen ve edilmeyen adaylar 27 Eylül 2008 tarihinden itibaren http://www.sinavlar.meb.gov.tr ve Teftiş Kurulu Başkanlığı internet sayfasında ilan edilecektir.

Başvurusu kabul edilen adaylar 04 Ekim 2010 tarihinden itibaren başvurusunu yaptığı kurumlardan “SINAV GİRİŞ BELGESİ” alacaklardır.

Başvurusu kabul edilmeyen adaylar itirazlarını Teftiş Kurulu Başkanlığına yapacaktır.

YAZILI SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Müfettiş Yardımcılığı Giriş (Yazılı-Test) Sınav sonuçları; değerlendirmenin tamamlanarak Teftiş Kurulu Başkanlığı’na intikal ettirildiği tarihten sonraki (7) gün içerisinde Bakanlık merkez binasında (halkla ilişkiler bölümünde), Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda, Teftiş Kurulu Başkanlığı İstanbul ve İzmir Çalışma Merkezlerinde, Bakanlığımız internet sayfasında ilan edilecektir. Yazılı sınavda başarılı olan ve başarı sıralamasında branşlara göre belirtilen kontenjan sayısının iki katı arasına giren adaylara sözlü sınav yeri, günü ve saati ayrıca yazılı olarak duyurulacaktır.

Başarısız olan adayların başvuru belgeleri istekleri üzerine, kendilerine elden veya postayla iade edilecektir.

SINAVA KATILACAKLARDAN ALINACAK ÜCRET:

Milli Eğitim Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş (Yazılı-Test) Sınavına katılacaklardan, sınavla ilgili iş ve işlemler ile basılı evrak karşılığında 45,00 TL (Türk Lirası) ücret alınır. Bu ücret, sınava girecek kişiler tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’nün T.C.Ziraat Bankası Beşevler/Ankara Şubesi, T.Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve T.Halk bankası A.Ş. Küçükesat/Ankara Şubesi nezdindeki hesaplardan herhangi birine kurumsal tahsilât programı aracılığı ile yatırılır. Ücretin yatırıldığına ilişkin ödeme belgesi başvuru evrakı ile birlikte verilir. Herhangi bir nedenle sınava katılamayan adaya sınav ücreti iade edilmez)

SINAVLA İLGİLİ DANIŞMA HATLARI:

Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın (0312) 4251438, 4131657 4131658 ve 4131881 numaralı telefonları ile WEB sitesinden gerekli bilgiler alınabilir.

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort