e
sv
sakarya escort sakarya escort bayan sakarya escort serdivan escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
karasu escort akyazı escort serdivan escort akyazı escort ferizli escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort sakarya escort izmit escort arifiye escort erenler escort hendek escort kocaali escort pamukova escort taraklı escort geyve escort

Mersin Sosyal Yardımlaşma Sözleşmeli Personel Alımı

389 Okunma — 21 Aralık 2010 17:23
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Mersin SYDF ( Soysal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı ) sözleşmeli personel alımı ilanı 21 Aralık 2010

Mersin İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 24/11/2010 tarih ve 2010/37 sayılı kararı ile Vakfımızda “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına ilişkin Esaslar”ı kapsamında, “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” ünvanı ile 2 psikolog, 2 sosyolog ve 1 sosyal hizmet uzmanı toplam 5 adet personel istihdam edilecektir.

1- ADAYLARDA ARANAN NITELIKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) Sınava son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak,

4) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal veya istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

B) ÖZEL ŞARTLAR

1) Üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren sosyoloji, psikoloji veya sosyal hizmet bölümlerinden mezun olmak,

2) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (OSYM) tarafından 2010 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 70 puan almış olmak,

3) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak,

2- BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1) Başvuru dilekçesi (Özgeçmiş, ikametgah adresi ve iletişim bilgileri dilekçede yer alacaktır.)

2) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

3) Nüfus cüzdanı sureti,

4) 2010 yılı KPSS sınav sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli sureti,

5) 2 adet vesikalık fotoğraf,

6) Askerlik terhis belgesi aslı veya tasdikli sureti.(Erkek adaylar için)

7) Tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu,

8) Sabıka kaydı,

9) Varsa iş deneyim belgeleri,

3- SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1- Başvuruda bulunacak adaylar yukarıda sayılan belgelerden; başvuru dilekçesi, diploma ya da geçici mezuniyet belgesi, sabıka kaydı ve 2010 yılı KPSS sonuç belgesi ile birlikte Mersin İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Bürosuna (Yeni Mahalle Uray Caddesi Adliye Binası Karşısı Kat:2 No:8 MERSİN) elden veya taahhütlü mektupla 31/12/2010 günü saat 1 7.00’a kadar başvuracaklardır. Bu tarihten sonra elden veya posta yoluyla Vakfa intikal eden başvurular değerlendirilmeyecektir. Yukarıda sayılan diğer belgeler sınavı kazanan adaylardan istenecektir.

2- 2010 yılı KPSSP3 puan türünden başvuruda bulunan adaylar içerisinden en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, her bir bölüm itibarıyla alınacak personel sayısının 4 katı aday mülakat sınavına çağrılacaktır.

3- Mülakat sınavına çağırılacak adayların isim listesi 04/01/2011 tarihinde Mersin Valiliği Resmi Web Sitesinde (www.rnersin.gov.tr) ilan edilecektir.

4- Sınav, Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından seçilen sınav komisyonu tarafından mülakat yöntemi ile Mersin İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında (Yeni Mahalle Uray Caddesi Adliye Binası Karşısı Kat:2 No:8 MERSİN) 11/01/2011 tarihinde Saat 10:00’da gerçekleştirilecektir.

5-Mülakat sınavında; alanında yüksek lisans veya doktora yapmış olmak (20 puan), İngilizce yeterlilik “ÜDS, KPDS, TOEFL, First Certificate ya da IELTS” sınav sonucu (alınan puana göre orantılı 20 tam puan üzerinden), B sınıfi sürücü belgesi sahibi olmak (5 puan), sosyal projede çalışmış olmak (5 puan), kendini ifade, sosyal diyalog ve iletişim becerisi (50 puan) kriterleri gözetilerek puanlama yapılacaktır. Adaylar mülakat sırasında konuyla ilgili belgelerin aslı ya da noter tasdikli suretini ibraz edeceklerdir.

6- Mülakat sınavı sonucu alınan not ile 2010 yılı KPSSP3 puan türünden alınan notun aritmetik ortalaması sınav sonuç notu olarak belirlenecektir. Sınav sonuç notu 60 puandan aşağı olmamak üzere en yüksek puan alan 2 asil 2 yedek psikolog, 2 asil 2 yedek sosyolog ve 1 asil 1 yedek sosyal hizmet uzmanı aday tespit edilecektir.

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort bayan sakarya escort serdivan escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
karasu escort akyazı escort serdivan escort akyazı escort ferizli escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort sakarya escort izmit escort arifiye escort erenler escort hendek escort kocaali escort pamukova escort taraklı escort geyve escort