e
sv
sakarya escort sakarya escort sakarya escort

Maliye Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alımı 2009

839 Okunma — 09 Kasım 2009 17:16
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Yapılan ilanda Maliye Bakanlığının Kpss P 54 türünden 80 veya daha fazla alanlardan 35 uzman yardımcısı alınacağı duruyuldu. Son başvuru günü 4 aralık olarak açıklanırken, puan sıralamasına göre ilk 400 kişinin başvuru yapabileceği öğrenildi.Maliye_Bakanligi

HESAP UZMAN YARDIMCILIĞI

GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

– Sınavı Açan Birim: Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı.

– Görev Yeri: Hesap Uzmanları Kurulu.

– Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Hesap Uzman Yardımcısı, 35 adet.

– KPSS Puan Türü ve Taban Puanı: KPSSP54 puan türünden 80 ve daha üzeri puan alanlar.

– KPSS Puanının Geçerlilik Yılı: 28-29 Haziran 2008 ve 27-28 Haziran 2009 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavları.

– Yazılı ve Sözlü Sınav Esası: Giriş sınavı önce yazılı, sonra da sözlü olarak yapılır. Yazılı sınavı kazanamayanlar sözlü sınava giremezler.

II- SINAV TARİHLERİ VE YERİ

– Giriş sınavının yazılı bölümü 19-20 Aralık 2009 (Cumartesi ve Pazar Günleri) Ankara ve İstanbul’da yapılacaktır.

– Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri; e-Devlet portalı (www.turkiye.gov.tr), Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ve Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı (www.huk.gov.tr) internet sayfalarında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylar için ayrıca sınava giriş belgesi düzenlenmeyecektir.

– Yazılı sınavı kazananlar Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınav tarihi, yeri ve saati www.maliye.gov.tr ve www.huk.gov.tr internet sayfalarında ayrıca ilan edilecektir.

III- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

– 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci ve Hesap Uzmanları Kurulu Kurulmasına Dair Kanunun 3’üncü maddesinde yazılı nitelik ve şartlara sahip olmak,

– ÖSYM tarafından 28-29 Haziran 2008 ve 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan “Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP54” bölümünden 80 ve daha üzeri puan almak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puan sıralamasına göre ilk 400 kişi içerisinde bulunmak,

– Eğitim süresi en az dört yıl olan Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile aynı konularda eğitim veren ve bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul olunan benzeri yurtiçi ve yurtdışı fakülte veya yüksek okulların birinden mezun olmak,

– Sağlık durumunun yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olduğuna dair yazılı beyanda bulunmak,

– Yapılacak soruşturma sonucunda Hesap Uzmanlığının gerektirdiği nitelikte bulunduğu anlaşılmış olmak,

– Daha önce Hesap Uzman Yardımcılığı Sınavına katılmamış veya en fazla bir kez katılmış olmak,

– Süresi içinde usulüne uygun olarak sınav giriş başvurusunda bulunmuş olmak.

IV- SINAV BAŞVURUSU VE ŞEKLİ

– Başvurular, 04/11/2009 tarihinde başlayıp 04/12/2009 tarihinde sona erecektir.

– Başvurular, “Hesap Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu” (bundan sonra “Başvuru Formu” olarak anılacaktır) ile yapılacaktır.

– Başvuru Formu, elektronik ortamda ya da şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa iletilebilir.

– Elektronik ortamda başvuru:

– Adaylar, Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı internet sayfasındaki (www.huk.gov.tr) Başvuru Formunu doldurup elektronik ortamda gönderebilirler. Başvuru Formunun doldurulması ve iletilmesine ilişkin açıklamalar internet sayfasında yer almaktadır.

– Başvuruyu elektronik ortamda yapanların, Başvuru Formunun imzalı bir örneğini, en geç yazılı sınav saatinden önce sınavın yapılacağı yerdeki sınavı yapan birimin yetkilisine teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılarak sınava alınmayacaklardır.

– Şahsen veya posta yoluyla başvuru:

– Başvuru Formu, www.huk.gov.tr adresinden indirilmek suretiyle veya Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı ile Ankara, İstanbul ve İzmir Gruplarından temin edilebilir. (Merkez ve Grup adresleri “Diğer Hususlar” kısmında belirtilmiştir.)

– Başvuru Formu usulünce doldurulduktan sonra “Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı, Dikmen Cad. Yeni Hizmet Binası Kat:3 06100 Dikmen/ANKARA” adresine şahsen veya posta yoluyla süresi içerisinde teslim edilecektir.

– Elektronik ortamda veya postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, 04/12/2009 Cuma günü mesai saati sonuna kadar (Saat:17.30) Başkanlığa ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

V- SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

– Hesap Uzman Yardımcılığı Giriş sınavı yazılı ve sözlü olarak aşağıdaki konulardan yapılır.

– KAMU MALİYESİ: Maliye Teorisi (Kamu Gelir ve Giderleri, Kamu Borçları ve Bütçesi), Maliye Politikası, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi.

– EKONOMİ: Ekonomi Teorisi (Mikro, Makro İktisat ve İktisadi Analiz), Ekonomi Politikası, Para Teorisi ve Politikası, Uluslararası Ekonomi, Türkiye Ekonomisi ve Güncel Ekonomik Sorunlar, İşletme Ekonomisi.

– HUKUK: Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç ) ve Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku).

– MUHASEBE: Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi.

– Sınavda adayların hukuki, iktisadi ve mali olay ve sorunları değerlendirmeleri, yorumlamaları ve çözüm yolları önermelerini sağlayacak sorulara da yer verilir.

VI- DEĞERLENDİRME

– Giriş sınavı notları, yazılı ve sözlü sınav notlarından meydana gelir. Tam not, yazılı sınav gruplarından ayrı ayrı olmak üzere 10, sözlü sınavda tek olmak üzere 20 dir.

– Giriş sınavını kazanmak için:

a) Yazılı sınav gruplarından alınan notlardan her birinin 5 den,

b) Sözlü sınavdan alınan notun 10 dan,

c) Yazılı sınav gruplarından alınan notlar ortalamasının 6,5 dan,

d) Yazılı sınav notları ile sözlü sınav notu toplamının 6 ya bölünmesi suretiyle bulunan ortalama notun 6,5 dan,

aşağı olmaması gerekir.

VII- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

– Giriş sınavının yazılı ve sözlü bölümlerini kazanan adayların listesi Maliye Bakanlığı www.maliye.gov.tr ve Maliye Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı www.huk.gov.tr internet sayfalarında ilan edilecektir.

– Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, gerekçeleri belirtilmek kaydıyla ve yazılı olarak Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığına yapılır.

VIII- DİĞER HUSUSLAR

– Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik numarası olan fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesini yanlarında bulunduracaktır.

– Sözlü sınav öncesi adaylardan, sınavı düzenleyen birimce bir örneği onaylanarak alınmak üzere diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ile gerekmesi halinde denklik belgesi istenir.

– Hesap Uzmanlığı Mesleği ve Giriş Sınavı hakkında ayrıntılı bilgiyi ihtiva eden “Sınav Broşürü” www.huk.gov.tr adresinden temin edilebilir.

– Adaylar, sınav notlarını www.huk.gov.tr adresinden öğrenebileceklerdir.

– Sınavla ilgili olarak mevzuat konularında Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığının 0312 4151177 – 4151172, elektronik başvuru ile ilgili 0312 415 36 69 no’lu telefonlarından bilgi temin edilebilir.

– Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

– Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, sınavı kazanmış olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler.

ADRES BİLGİLERİ:

– Başkanlık : Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı

Dikmen Cad. Yeni Hizmet Binası Kat: 3

06100 Dikmen/ANKARA

– Ankara Grubu : Atatürk Bulvarı No : 73 Kızılay/ANKARA

– İstanbul Grubu : Necatibey Cad. No: 43 Karaköy/İSTANBUL

– İzmir Grubu : 1377 Sok. No : 1 Kültür İşhanı Kat : 5 Alsancak /İZMİR

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort