e
sv
sakarya escort sakarya escort sakarya escort

Kpss 60 Puan Bolu Belediyesi İtfaiye Eri Alımı

815 Okunma — 02 Kasım 2010 18:57
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

İtfaiyeBolu Belediyesi İtfaiye Eri Alımı İlanı 02 Kasım 2010

Bolu Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi “İtfaiye Eri” olarak istihdam edilmek üzere; aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi ve adedi belirtilen kadrolara sözlü sınav ile personel alınacaktır.

İTFAİYE ERİ ALIMI YAPILACAK MÜNHAL KADROLAR :

Memuriyet Sınıfı Kadro Unvanı K/D Sayısı Cinsiyet KPSS-PA3 Puanı Eğitim Durumu

G.İ.H.S İtfaiye Eri 7 1 E/K 60 Lisans mezunu olmak (Harita Mühendisliği, Harita ve Kadastro Müh. veya Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümü)

BAŞVURU ŞARTLARI: İTFAİYE ERİ OLMAK İÇİN:

1) Türk Vatandaşı olmak.

2) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nıın 48. mad.(A) fıkrasında belirtilen şartları taşımak,

3) Kamu Haklarından mahrum bulunmamak.

4) Türk Ceza Kanunu’nıın 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini saklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

5) Sınav tarihi itibari ile otuz (30) yaşını doldurmamış olmak.

6) Askerlikle ilişiği olmamak veya tecilli olduğunu belgelendirmek.

7) Çıplak ayaklı ve aç kama olmak kaydıyla boy ölçülme ve tartılma da; erkeklerde en az 1.67 mt., kadınlarda en az 1.60 mt. boy uzunluğunda olmak ve boyun 1.00 mt.’den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak.

8) Sağlık açısından; kapalı mekân, karanlık, dar alan, yükseklik, sel baskını, yangın, yüksek desibel oranlı gürültü vb. fobisi olmamak kaydıyla İtfaiye Teşkilatı’mn çalışına şartlarına uygun olmak.

9)Üniversitelerin Harita Mühendisliği, Harita ve Kadastro Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümlerinden mezun olmak.

10) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektörden disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmış olmamak,

11) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2010 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarına (KPSS) katılmış ve KPSS-P3 puan türünden en az (60) ve üzeri puan almış olmak.

BAŞVURU SÜRESİ:

Başvurular, 05/11/2010 tarihinde saat 08.3″ da başlayıp saat 17.00 de sona erecektir.

BAŞVURU İÇİN İSTENECEK BELGELER:

1- ÖSYM 2010 KPSS Sonuç Belgesinin aslı veya Noter onaylı sureti,

2- T.C. Kimlik No’lu Nüfus Cüzdanı veya ilgili Kurumca onaylı sureti,

3- Son (6) ay içerisinde çekilmiş (4) adet vesikalık resim,

4- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı veya ilgili Kurumca onaylı sureti,

5- Son (1) ay içersinde Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınmış “Adli Sicil Belgesi”,

6- Erkek adaylar için Askerlik Şubesi’nden alınacak “Askerlikle İlişiklik Belgesi”,

7- Resmi sağlık kurumlarından alınan “İtfaiye Eri Olur” ibareli “Sağlık Raporu”.

Posta veya internet yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

SINAV YERİ VE SAATİ:

Sözlü sınav, 12 Kasım 2010 Cuma günü saat: 10:00’da Bolu Belediyesi Başkanlık Makam odasında yapılacaktır.

SINAVA GİRİŞ BELGESİ:

Sınava çağrılan adaylar, kendileri için düzenlenen “Sınava Giriş Belgeleri”ni 10-11 Kasım 2010 tarihleri arasında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdüıiüğü’nden şahsen alacaklardır.

SINAV (MÜLAKAT) KONULARI:

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

d) Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 1 ö.maddesinin 5.bendi gereği dayanıklılık testi.

e) Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuatlardan oluşacaktır.

SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME:

“İtfaiye Eri” kadrolarına giriş sınavı için başvuran adayların sözlü sınavı, “Sözlü Sınav Komisyonu” huzurunda mülakat şeklinde yapılacaktır. Adayların sözlü sınavdan (100) tam puan üzerinden en az (70) puan almaları gerekir.

İLANEN DUYURULUR

http://www.radyo7.com/multimedya/canli/index.php
okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort