e
sv
sakarya escort sakarya escort sakarya escort

Komisyonlar Arası Havuz Tayinleri Başladı 2012

511 Okunma — 09 Mayıs 2012 00:10
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Adalet Bakanlığı komisyonlar arası havuz tayini başvuruları başladı. Komisyonlar arası tayin talebinde bulunmak için en az 2 yıl çalışmış olmak gerekiyor. Adalet Bakanlığında sözleşmeli olarak 4/b ve 4/c kapsamında çalışanlar ayrıca Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü çalışanları hariç tutulmuştur. Doldurulacak ve örnek başvuru formunu, formun nasıl doldurulacağına ilişkin belgeyi yazının en altından indirebilirsiniz.

Başvuru: Komisyonlar arası nakil talepleri 02/05/2012 Çarşamba günü başlayıp, 11/05/2012 Cuma günü mesai saati bitimi itibariyle sona erecektir. Son başvuru tarihi olan 11/05/2012 Cuma günü mesai saati sonuna kadar komisyona ulaşmayan evraklar dikkate alınmayacaktır.

( Bakanlık Duyuru Metni ) Taşra teşkilatında görevli personelin (Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personeli hariç) nakil işlemlerinin, 2802 sayılı Kanunun 114 üncü maddesi ile Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin düzenlenme amacına ve ruhuna uygun bir biçimde gerçekleştirilebilmesi, atamalarda objektifliğin ve uygulama birliğinin sağlanabilmesi amacıyla norm kadro kriterleri dikkate alınarak komisyonlararası nakil çalışması yapılacaktır.

Komisyonlararası naklen atama işlemleri Yönetmelikteki diğer şartlarla birlikte,

a) Halen görev yapılan ve atanmak istenilen yerdeki personel ihtiyacı,

b) En son görev yapılan komisyondaki hizmet süresi,

c) En son görev yapılan komisyondaki hizmet süresine göre aynı yere atanmak isteyenler arasındaki sıralama,

d) Görev yapılan yerdeki kadro ve ihtiyaç durumuna göre, buradan başka yere atanma talebinde bulunanlar arasında yapılacak olan komisyondaki hizmet süresi sıralamasıkriterleri dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.

Bu itibarla, 03/08/2009 tarihli ve 44971 sayılı genel yazımızda da belirtildiği üzere, taleplerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda açıklanmıştır.

I-KOMİSYONLAR ARASI NAKİL TAYİN BAŞVURU KOŞULLARI:

1- Komisyonlararası nakil çalışmasına; 657 sayılı Kanunun 4/A maddesinde sayılan kadrolu statüdeki personel başvurabileceğinden, bu çalışma sözleşmeli personeli (657 sayılı Kanunun 4/B ve 4/C maddesi) kapsamamaktadır.

2a) Bu çalışma Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 22 nci maddesi gereğince (süre) nakil talebinde bulunanlara ilişkindir.

 b) Nakil talebinde bulunanlar görev yaptıkları adalet komisyonları yetki alanı içerisinde, 30/06/2012 tarihi itibariyle en az iki yıl hizmet etmiş olmaları halinde başvuruda bulunabileceklerdir.

Askerlikte, açıkta ve aylıksız izinde geçirilen süreler ile hastalık raporlarının üç aydan fazlası iki yıllık sürenin hesabında dikkate alınmayacaktır.

3- 03/08/2009 tarihli ve 44971 sayılı genel yazımızda da belirtildiği üzere, Yönetmeliğin 25, 26, 27, 28 ve 29 uncu maddelerinde yer verilen eş, sağlık, öğrenim ve can güvenliği mazeretlerine dayalı olan veya hizmet gereği yapılan naklen atamalar toplu nakil işlemine tabi olmadan yıl içinde yapılmaya devam edildiğinden, bu kapsamdaki personel çalışma kapsamına alınmamış olup, bu durumdaki personel 2 nci maddedeki şartları taşımaları halinde başvuruda bulunabilecektir.

II) KOMİSYONLAR ARASI TAYİN BAŞVURU ŞEKLİ VE ZAMANI:

1- a) Başvurular EK-1 Başvuru Formunun “A” bölümünün doldurulması suretiyle yapılacaktır.

b) Başvurular 02/05/2012 Çarşamba günü başlayıp, 11/05/2012 Cuma günü mesai saati bitimi itibariyle sona erecektir. Son başvuru tarihi olan 11/05/2012 Cuma günü mesai saati sonuna kadar komisyona ulaşmayan evraklar dikkate alınmayacaktır.

Bu nedenle ilgililerin başvuruda bulunurken posta süresini gözetmeleri gerekmektedir.

c) Komisyon merkezinde görev yapan personel; doğrudan bağlı bulunduğu adalet komisyonu başkanlığına, mülhakat adliyelerinde görev yapanlar ise; görev yaptıkları yerin Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla ilgili adalet komisyonu başkanlığına Ek-1 başvuru formunun “A” bölümünü eksiksiz ve açıklamalara uygun bir şekilde doldurarak teslim edeceklerdir.

2- Son başvuru tarihi olan 11/05/2012 Cuma günü mesai bitiminden sonra yapılacak olan başvuruların komisyon tarafından kabul edilmeyeceğinin bilinmesi gerekmektedir.

EKLER:

1- Komisyonlararası Nakil Başvuru Formu (Ek-1)

2- Komisyonlararası Nakil Başvuru Formu (Ek-1 Örnek)

3- Komisyonlararası Nakil Talepleri Birleştirme Tutanağı (Ek-2)

4- Başvuru Formu Doldurma Esasları (Ek-3)

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort