e
sv
porno izle

Kırıkkale Üniversitesi Sözleşmeli Memur Alacak

378 Okunma — 10 Ocak 2011 18:24
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Kırıkkale Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 10 Ocak 2011

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesinde (giderleri döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 17(onyedi) sözleşmeli personel alınacaktır.ÜNVANI    ADEDİ    NİTELİK
Hemşire **    3 (üç)    Lisans mezunlarından en az 1 yıllık Ameliyathane tecrübesi veya yoğun bakım sertifikası bulunmak (belgelendirmek kaydıyla)
Hemşire **    3 (üç)    Ön lisans mezunlarından en az 1 yıllık Ameliyathane tecrübesi veya yoğun bakım sertifikası bulunmak (belgelendirmek kaydıyla)
Hemşire **    5 (beş)    Sağlık Meslek Lisesi mezunlarından en az 1 yıllık Ameliyathane tecrübesi veya yoğun bakım sertifikası bulunmak (belgelendirmek kaydıyla)
Diğer Sağlık Personeli    2(iki)    Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü mezunu olmak
Diğer Sağlık Personeli    1(bir)    Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği ön lisans programından mezun olmak
Diğer Sağlık Personeli    1(bir)    Meslek Yüksekokullarının Cerrahi veya Ameliyathane Teknikerliği Bölümünden mezun olmak
Röntgen Teknisyeni    2 (iki)    Meslek Yüksekokullarının Radyoloji Bölümü mezunu olmak

NOT (**):Hemşire kadrolarına nitelikler kısmında belirtilen şartları taşımayan adaylarında başvuruları kabul edilecektir. Ancak; “Nitelikler” kısmında belirtilen şartları taşıyan aday sayısı ilan edilen kadro sayısından az olması halinde söz konusu kadrolar için aranan öğrenim durumuna sahip olup, 1 yıllık ameliyathane tecrübesi veya yoğun bakım sertifikası bulunmayan adaylarda 2010 KPSS puan sıralamasına göre atama yapılmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

I-GENEL ŞARTLAR:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

e) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

f) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

1- 2010 KPSS (B) gurubu sınavlarından herhangi birine girmiş olmaları ortaöğretim adayları için hesaplanan puan türü KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93, lisans mezunları için hesaplanan puan türü KPSSP3 puan türü dikkate alınacaktır.

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

III-BAŞVURU ŞEKLİ:

Adaylar müracaatlarını ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde (mesai saati bitimine kadar) aşağıdaki evraklarla birlikte Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği’ne şahsen başvuruda bulunacaklardır. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

IV-BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

Başvuru formu (Tıp Fakültesi Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği’nden temin edilecektir)

2010 KPSS (B) sonuç belgesi fotokopisi (Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanları başvuruları geçersiz sayılacaktır).

V-BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

2010 KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 3 (üç) iş günü içerisinde, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği’nde ilan edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır.

Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde aşağıdaki belgeleri tamamlayarak Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip atama yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 20 gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

VI-ATAMADA İSTENEN BELGELER:

2010 KPSS (B) sonuç belgesinin aslı veya onaylı sureti (Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanları başvuruları geçersiz sayılacaktır).

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Mezuniyet belgesi (noter tasdikli veya aslı görüldükten sonra Personel Daire Başkanlığımızca onaylanmış sureti)

Tam teşekküllü Devlet Hastanesinden veya Üniversite Hastanelerinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu (sözleşme esnasında teslim edilecek)

6(altı) adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş)

Askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair belge(Erkekler İçin)

Not:Halen kurumumuzda 657 sayılı kanun’un 4/B maddesi statüsünde sözleşmeli personel olarak çalışan personelin başvuruları kabul edilmeyecektir.

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort izmir escort eporner
akyazı escort sakarya escort ferizli escort sakarya escort geyve escort sakarya escort hendek escort sakarya escort karasu escort sakarya escort sapanca escort serdivan escort webmaster forum ankara travesti