e
sv
porno izle

Kadro Alamayan Sözleşmeli Katipler için Yürütmeyi Durdurma Kararı !

892 Okunma — 14 Aralık 2011 01:00
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Arkadaşlar 4 haziran mağduru sözleşmeli katiplerin kadro almak için başlattıkları yargı süreci bidiğiniz gibi devam etmekte. Daha önce yazılarımızda da % 99 ihtimalle yargılama sonucunda sözleşmeli katiplerin kadro sorununun çözüleceğini belirtmiştik çünkü ortada apaçık bir eşitsizlik var. Bir çok kişi hakkında henüz karar verilmedi. Bizlere ulaştıralan bir karara göre Ankara 17. İdare Mah. 2011/2826 kararıyla kadro verilmeyen zabıt katiplerini haklı bularak oy birliğiyle yürütmenin durdurulması kararı verdi. Diğer idare mahkemelerinden farklı kararlar çıksa bile bu kararın çıkması herkes açısından önemli. Bu karar tek başına sözleşmeli katiplere kadro verileceği yada verilmeyeceği anlamına gelmiyor. Esastan karar verilinceye kadar dava konusu işlem hakkında yürütmenin durdurulması kararı verildi. Adalet Bakanlığının savunma dilekçesi kendisine ulaşanlar veya ulaşmayanlar bu kararı dosyalarına ek belge olarak gönderebilirler.  Ayrıca yürütmenin durdurulması kararında söz konusu mağduriyete neden olan kadro verilmeme işleminin HAKKANİYETE, HUKUKA ve Anayasa Mahkemesinin EŞİTLİK ilkesine aykırı olduğuna vurgu yapılmıştır.

Kararın detayları:
Şözleşmeli zabıt katibi olarak görev yapan davacının atama onayının 23.05.2011 tarihinde yapıldığı ve aynı durumda olan emsallerinin 04.06.2011 tarihi itibariyle ilgili komisyonlarca görevlerine başlatıldığı, ilgilinin ise postada gecikme ve araya haftasonunun girmesi nedeniyle belirtilen tarihten sonra görevine başlatıldığı hususu dikkate alındığında, Anasaya Mahkemesi kararlarında yer bulan eşitlik ilkesi ve haklı beklenti duyarak sözleşmeli personel olarak ataması uygun görülen davacının 632 sayılı kanun hükmünde kararname gerekçe gösterilerek kadrolu memur olarak atama izni verilmemesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka ve hakkaniyete uyarlık bulunmamaktadır.

Nitekim benzer uyuşmazlıklarda Danıştay Beşinci Dairesinin görüşleri de bu yondedir. (Bkz. Danıştay 5. Dairesinin 25.11.1997 günlü, E:1995/1598, K:1997/2722 sayılı kararı; 24.04.1999 günlü, E:1996/2339, K:199/1138 sayılı kararı)

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA,  kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere 19/09/2011 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Kararın Orjinal Halini Aşağıdaki Bağlantılardan Görebilirsiniz.

SAYFA 1SAYFA 2 SAFYA 3 SAYFA 4

Mağdur olan tüm sözleşmeli katipler için hayırlı olsun şimdiden.

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort izmir escort eporner
akyazı escort sakarya escort ferizli escort sakarya escort geyve escort sakarya escort hendek escort sakarya escort karasu escort sakarya escort sapanca escort serdivan escort webmaster forum ankara travesti