e
sv
sakarya escort sakarya escort bayan sakarya escort serdivan escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
karasu escort akyazı escort serdivan escort akyazı escort ferizli escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort sakarya escort izmit escort arifiye escort erenler escort hendek escort kocaali escort pamukova escort taraklı escort geyve escort

Hazine Uzman Yardımcısı Alım İlanı 2010

338 Okunma — 21 Ağustos 2010 16:48
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

haz1Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı Alım İlanı
21 Ağustos 2010

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığından:
T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI HAZİNE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

1- GENEL

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına, Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere, giriş sınavı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Hazine Uzman Yardımcısı alınacaktır.

ALAN ADET
İktisat 15 – İşletme 8 – Hukuk 5 – Endüstri Mühendisliği 4 – Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 – Makine Mühendisliği 4
TOPLAM 40
Hazine Müsteşarlığı, yapılacak sınavlar sonucunda yukarıda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı kadar eleman alabilir veya yukarıda belirtilen alanlar ve sayılar arasında değişiklik yapabilir.

2- SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

Hazine Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir:

a) Sadece yukarıda belirtilen alanlardan mezun durumda olmak,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

c) En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak,

d) T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27-28 Haziran 2009 ve 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS);

İktisat alanı için KPSSP-22 puan türünden en az 85 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (300) kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece İktisat bölümü mezunları kabul edilecektir),

İşletme alanı için KPSSP-23 puan türünden en az 85 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (160) kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece İşletme bölümü mezunları kabul edilecektir),

Hukuk alanı için KPSSP-21 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (100) kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece Hukuk bölümü mezunları kabul edilecektir),

Endüstri Mühendisliği alanı için KPSSP-16 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (80) kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece Endüstri Mühendisliği bölümü mezunları kabul edilecektir),

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanı için KPSSP-1 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (80) kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece Elektrik- Elektronik Mühendisliği bölümü mezunları kabul edilecektir),

Makine Mühendisliği alanı için KPSSP-1 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (80) kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece Makine Mühendisliği bölümü mezunları kabul edilecektir),

e) 27-28 Haziran 2009 ve 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’nın yabancı dil bölümünden (İngilizce, Almanca, Fransızca) en az 42 (%70) soruya doğru cevap vermiş veya Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından (KPDS 2008 Kasım, 2009 Mayıs-Kasım, 2010 Mayıs) en az (C) düzeyinde puan almış olmak,

f) 01.01.2010 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1980 tarihinde ve sonrasında doğanlar sınava başvurabilecektir),

Hazine Uzman Yardımcılığı giriş sınavında daha önce iki defa başarısız olanlar sınava kabul edilmeyeceklerdir.

3 – BAŞVURU

Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı için başvurular, 4 üncü maddede belirtilen belgelerle birlikte, 23.08.2010 tarihinden itibaren 07.09.2010 günü mesai saati bitimine (Saat 18:00) kadar şahsen veya  T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No:36 5. Kat 06510 Emek / ANKARA  adresine posta yoluyla (iadeli taahhütlü) yapılacaktır.

07.09.2010 tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yoluyla yapılan başvurularda, başvuru için istenen belgelerin Müsteşarlık Genel Evrakına en geç 07.09.2010 tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 – BAŞVURU BELGELERİ

Adaylar;

a) Müsteşarlığın internet sayfasından (http://www.hazine.gov.tr) veya Personel Dairesi Başkanlığından temin edip dolduracakları  İş Talep Formu ,

b) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

c) Kendi el yazılarıyla yazdıkları kısa özgeçmişleri (Kompozisyon biçiminde ve bir sayfayı geçmeyecek şekilde),

d) Yüksek öğrenim diplomalarının veya mezuniyet belgelerinin (yabancı ülkelerdeki fakültelerden veya yüksek okullardan mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) aslı,

e) KPSS puan belgelerinin aslı (KPSS puan belgesinin fotokopisi ile birlikte),

f) 4,5×6 ebadında, yeni çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğrafları,

ile birlikte yukarıda verilen adrese başvuracaklardır.

Adaylardan istenilen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydıyla, fotokopileri Personel Dairesi Başkanlığınca tasdik edilebilecektir.

Posta yolu ile başvuru yapacak adaylar, noter onaylı suretleri gönderebilirler ya da asıllarını göndermeleri durumunda fotokopileri Personel Dairesi Başkanlığınca tasdik olunacaktır. Belgelerin asılları ise adaylara iade edilecektir.

5 – SINAV ŞEKLİ

Sınav, yazılı (klasik) ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Yazılı sınav; İktisat, İşletme, Hukuk, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Makine Mühendisliği olmak üzere 6 farklı alanda yapılacak olup, adaylar sınav başvurularında bu alanlardan mezun oldukları alanı (bölümü) tercih edebileceklerdir.

Yazılı sınav sonucunda oluşacak sıralamaya göre Hazine Müsteşarlığı, Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Hazine Uzmanlığı Yeterlik Sınavına İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde yer alan  Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Her öğrenim dalında adayların aldığı notların ağırlıklı standart puanları hesaplanarak, en küçüğü alınan en düşük not ve en yükseği 100 olan dağılıma dönüştürülür. Adaylar en yüksek puandan başlamak üzere yukarıdan aşağıya sıralanırlar. Müsteşarlık bu sıralama dahilinde öğrenim dalı kontenjanı sayısının dört katına kadar adayı sözlü sınava davet eder.  hükmüne istinaden sözlü sınava çağrılacak aday sayısını belirler.

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı sayılabilmek için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasının 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan olması gerekmektedir. Sınavda alınan ortalama puanlar, en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve en yüksek puan almış adaydan başlayarak kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır. Bu nedenle ortalama 70 puan alan her aday sınavı kazanmış sayılmaz.

6 – SINAV KONULARI

Sınav konuları aşağıda belirtilmiştir:

a) İktisat Alanı: Makro İktisat, Mikro İktisat, Kalkınma İktisadı, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Para-Banka, Ekonometri

b) İşletme Alanı: Temel İşletme Kavramları, İşletme Yönetimi, Üretim ve Finans Yönetimi, İşletme Finansmanı, Mali Tablolar Analizi, Muhasebe,

c) Hukuk Alanı: Hukukun Temel İlkeleri, İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı), Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hükümleri Hariç), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Sigorta Hukuku), İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler), İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,

d) Endüstri Mühendisliği Alanı: Yöneylem Araştırması, Sistem Analizi, Üretim Yönetim Sistemi, Üretim Planlaması, Yönetim Bilgi Sistemleri, Finansal Muhasebe,

e) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Alanı: Bilgisayar Programlama, Matematik ve Mühendislik Uygulamaları, Sayısal Mantık Tasarımı, Sinyaller ve Sistemler, Haberleşme, Mikro İşlemciler,

f) Makine Mühendisliği Alanı: Mukavemet, Dinamik, İmalat, Termodinamik, Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği, Kontrol.

Yazılı sınavda, iktisat alanından sınava giren adaylar sadece iktisat konusundaki alan bilgisi sorularını, diğer alanlardan sınava giren adaylar ise sınava girdikleri alan bilgisi soruları ile genel iktisat sorularını cevaplandıracaklardır.

Yazılı sınavda, bölümler itibariyle soruların ağırlıkları aşağıdaki şekilde olacaktır:

– İktisat Alanından Sınava Giren Adaylar İçin; (% 100) Alan Bilgisi,

– Diğer Alanlardan Sınava Giren Adaylar İçin; (% 80) Alan Bilgisi, (% 20) Genel İktisat,

Sözlü sınavda, adayların yazılı sınavda sorumlu oldukları konulara ilişkin bilgi düzeyleri, konulara hâkimiyetleri ile hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları gibi hususlar göz önüne alınarak değerlendirme yapılacaktır.

7 – SINAV TARİHİ VE YERİ

a) Yazılı Sınav, 16.10.2010 tarihinde  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cebeci/ANKARA  adresinde yapılacaktır. Sınav, saat 10.30’da başlayacak ve tek oturumda yapılacaktır.

Yazılı sınava katılacak adayların isimleri, Hazine Müsteşarlığı internet sayfasında (http://www.hazine.gov.tr) ve Hazine Müsteşarlığı yerleşkesindeki panolarda ilan edilecektir. Ancak, sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler giriş sınavına alınmayacaklardır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılacaktır.

b) Yazılı sınav puanlarına g

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort bayan sakarya escort serdivan escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
karasu escort akyazı escort serdivan escort akyazı escort ferizli escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort sakarya escort izmit escort arifiye escort erenler escort hendek escort kocaali escort pamukova escort taraklı escort geyve escort