e
sv
porno izle

Giresun Belediyesi İtfaiye Eri Alımı İlanı

317 Okunma — 02 Şubat 2011 23:06
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Kpss 65+ ve 75+ puanlarla, yüksek okul fakülte mezunu 32 adet itfaiye personeli alınacaktır. Giresun Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 02 Şubat 2011

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İTFAİYE ERİ MEMURU ALIM İLANI

657 sayılı D.M.K.nun 48. maddesi (A) fıkrasındaki şartları ve 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliği ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre, boş bulunan, aşağıda; sınıfı, unvanı, derecesi, adedi, cinsiyeti, , öğrenim durumu, KPSS taban puanı türü belirtilen 32 adet İtfaiye Eri kadrosuna sözlü sınav ile memur alımı yapılacaktır.

ATAMA YAPILACAK KADROLAR İLE ARANILAN NİTELİK:SINIFI UNVANI        KADRO DRC.            ADETİ CİNSİYETİ     KPSS PUAN TÜRÜ   EĞİTİM DURUMU

GİH     İTFAİYE ERİ  7          6          E/K      KPSS P3         Mühendislik Fakültesinin İnşaat Mühendisliği Bölümü

GİH     İTFAİYE ERİ  10        2          E/K      KPSS P3         Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü

GİH     İTFAİYE ERİ  10        1          E/K      KPSS P3         Mühendislik Fakültesinin Makine Mühendisliği Bölümü

GİH     İTFAİYE ERİ  10        1          E/K      KPSS P3         Mühendislik Fakültesinin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

GİH     İTFAİYE ERİ  10        1          E/K      KPSS P3         Mühendislik Fakültesinin Gıda Mühendisliği Bölümü

GİH     İTFAİYE ERİ  10        1          E/K      KPSS P3         Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin Mimarlık Bölümü

GİH     İTFAİYE ERİ  10        20        E/K      KPSS P93       2 yıl süreli yüksekokul mezunu

BAŞVURU ŞARTLARI:

1) 657 sayılı D.M.K.’nun 48. maddesi A fıkrası şartlarını taşıyor olmak

2) Tartılma ve Ölçülme aç karnına,soyunuk ve çıplak ayaklı olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 m,kadınlarda en az 1,60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak .

3) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.

3) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut tecilli olmak.

4) 2010 KPSS ye girmiş, lisans mezunları KPSSP3 türünden 65 ve üzeri, ön lisans mezunları

KPSSP93 türünden 75 ve üzeri puan almış olmak.

5) Sınav Tarihi olan 25.02.2011 tarihi İtibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak,

Belediyemize başvuran adaylar yukarıda belirtilen her kategori için ayrı ayrı olmak üzere, KPSS başarı puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak, alınacak boş kadro sayısının 3 katı oranında aday sınava çağırılacak olup, sınava çağırılan adayların listesi Belediyemizin www.giresun.bel.tr. İnternet sitesinden ve ilan panosunda yayınlanacaktır. Sınava çağrı için başka duyuru yapılmayacaktır.

Sözlü sınavına çağrılan adaylar, 24.02.2011 tarihinde sınava giriş belgelerini Giresun Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden alacaklardır. Adaylar sözlü sınava gelirken nüfus cüzdanı ve sınava giriş belgelerini yanlarında bulunduracaklardır.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:

Başvurular, 17.02.2011 Perşembe günü saat 08.30 – 17:00 arası kabul edilecektir. Başvurular, Giresun Belediye Başkanlığı Taşbaşı Sosyal Tesislerinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne şahsen yapılacaktır. Faks, Posta ve Elektronik Posta (e-mail) ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Eksik belge ve bilgi ile nitelikleri uymadığı sonradan tespit edilen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

1) Adaylar tarafından doldurulacak olan Başvuru formu ( Boş Başvuru formu örneği kurumdan temin edilecektir.)

2) 2010 yılında ÖSYM tarafından yapılan KPSSP3 veya KPSSP93 sonuç belgesinin fotokopisi (Belgenin Aslı başvuru sırasında adayın yanında olacaktır.)

3) Sağlık Raporu (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden)

4) Boy ve kilo ölçülerini gösterir belge,( Giresun Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünden her adayın ölçülerini gösterir belge temin edilecektir.)

5) Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli sureti (T.C. Vatandaşlık no.su olan)

6) Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya fotokopisi.

7) İkametgâh ilmühaberi

8) Son altı ay içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf ( 1 adedi Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

9) Sabıka kaydı olmadığına dair belge (Sınav tarihinden geriye doğru 30 gün içinde alınmış)

10) Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge aslı veya tasdikli sureti

SINAV YERİ ZAMANI:  Sınav Tarihi : 25.02.2011 Sınav Saati : 08.30

Sınav Yeri : Giresun Belediyesi Taşbaşı Sosyal Tesisleri

Adaylar dayanıklılık testi için yanlarında eşofman ve spor ayakkabı getireceklerdir.

SÖZLÜ SINAV KONULARI:

1) T.C. Anayasası,

2) Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi,

3) Genel Kültür,

4) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

5) Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuatlar,

6) Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 16.maddesinin 5. bendi gereği dayanıklılık testi.

SINAV ŞEKLİ, DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE İLANI:

1) Sözlü sınavlar duyurulmuş olan yer ve saatte başlar ve geç gelenler alınmazlar.

2) Sözlü sınavda değerlendirme, 100 tam puan üzerinden yapılır, sözlü sınavda en az 70 puan almak şarttır.

3) Sözlü Sınavda alınan not, atamaya esas nottur.

4) Sözlü Sınav sonuçları, başarı sırasına göre belediye ilan tahtasında ilan edilir ve kazananlara yazılı olarak bildirilir.

5) Başvuru sırasında istenilen belgeler eksik teslim edilirse, sınava çağrılmaz.

6) Atama yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılır.

7) Sınav komisyonu sınavı iptal edebilir ve durum sınava girecek adaylara bildirilir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.