e
sv
sakarya escort sakarya escort bayan sakarya escort serdivan escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
karasu escort akyazı escort serdivan escort akyazı escort ferizli escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort sakarya escort izmit escort arifiye escort erenler escort hendek escort kocaali escort pamukova escort taraklı escort geyve escort

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

847 Okunma — 11 Kasım 2010 06:57
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

HemşireEskişehir Osmangazi Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı İlanı 11 Kasım 2010

ESKİŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL(657 SAYILI KANUNUN 4/B ALIM İLANI

Üniversitemiz Sağlık, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesine (giderleri döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere) 5620 Sayılı Kanun ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, KPSS (B) gurubu puan sırasına konulmak kaydıyla sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER

Hemşire 3 Lisans Hemşirelik veya Lisans Sağlık Memurluğu programından mezun olmak. En az 6 (Altı) ay bir sağlık kurumunda çalışmış olmak.

Diğer Sağlık Personeli (Hemşire) 8 Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik veya Sağlık Meslek Lisesi Sağlık Memurluğu programından mezun olmak. En az 6(Altı) ay bir sağlık kurumunda çalışmış olmak.

Diğer Sağlık Personeli (Hemşire) 4 Lisans Hemşirelik veya Lisans Sağlık Memurluğu programından mezun olmak. En az 6(Altı) ay bir sağlık kurumunda çalışmış olmak.

Lise Mezunları için 2008 KPSS (B) grubu KPSSP94 puam,

Lisans Mezunları için 2010 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı değerlendirilecektir.

1- Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

Genel Şartlar:

1. Türk vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. (Değişik:23/Ol/2OO8-5728/317md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Aynasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar,, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

4. Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

5. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek (…) akıl hastalığı (…) bulunmamak.

2- İlan tarihinden 1 yıl öncesine kadar Sözleşmeli Personel Pozisyonunda çalışmamış olmak.

3- Liseler için 2008 KPSS (B) grubu sınavına girmiş bulunmaları, Lisans için 2010 KPSS (B) grubu sınavına girmiş bulunmaları

4- İlgililer, ilânın gazetede yayınlandığı günü izleyen 15 gün içinde sadece 1 tercih yaparak başvuruda (mesai saati bitimine kadar) bulunabileceklerdir. www.ogu.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir.Postayla yapılan müracaatların son başvuru tarihine kadar Personel Daire Başkanlığına ulaşması gerekmekte olup postadaki gecikmeler veya son başvuru tarihinden sonra ulaşacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

5- KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra işe alınmaya hak kazananların isimleri, başvuru bitim tarihinden sonra www.ogu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere aynca tebligat yapılmayacaktır.

İstenilen Belgeler;

1 – Başvuru formu

2- Diploma veya mezuniyet belge fotokopisi

4- Liseler için 2008 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, Lisans için 2010 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

5- Nüfus cüzdanı fotokopisi

6- Çalışma Belgesi (Çalıştığı Kurumdan göreviyle ilgili yazı)

7- Çalıştığı süreye ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü

8- Fotoğraf (1 adet)

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort bayan sakarya escort serdivan escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
karasu escort akyazı escort serdivan escort akyazı escort ferizli escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort sakarya escort izmit escort arifiye escort erenler escort hendek escort kocaali escort pamukova escort taraklı escort geyve escort