e
sv
sakarya escort sakarya escort sakarya escort

Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli 4/B Memur Alımı

318 Okunma — 29 Eylül 2010 17:29
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

erciyes2T.C. Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Memur Alımı İlanı 29 Eylül 2010

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Büro Personeli Alımı

GENEL ŞARTLAR: 1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:
a) T.C. Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak,

e) 657 Sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 Tarihli Resmi Gazete’de 26566 Sayı ile yayımlanan esasların Ek 2. Maddesi (b) bendinde belirtilen yönteme göre Üniversitemizde istihdam edilmek ve ücreti öz gelirden karşılanmak üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınarak aşağıda belirtilen pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır.
2- 2008 KPSSP93 (B) grubu sınavına girmiş olmak ve minimum 65 puan almış olmak.

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- İlanın yayın tarihi itibarı ile 18 yaşını doldurmuş olmak.

5- 5917 Sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrasının (a) bendi gereğince 2010 yılı itibarı ile herhangi bir kamu kurumundan ayrılmış ya da çalışıyor olmamak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığından temin edecekleri başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 3 (üç) iş günü içerisinde www.erciyes.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Kadronun 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananın başvurusu olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilmesi halinde yerine yedek kazanan aday yerleştirecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

1- Öğrenim Belgesi aslı ve fotokopisi

2- 2008 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi fotokopisi veya Internet çıktısı

2- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

3- Erkek adaylar için terhis belgesi aslı ve fotokopisi

4-Fotoğraf (1) adet

5- Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak pirim gün sayısını gösterir onaylı belge.

6- İs talep formu–http://personeldb.erciyes.edu.tr/4_b_is_talep_formu.doc

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort