e
sv
sakarya escort sakarya escort sakarya escort

Erciyes Üniversitesi 20 Mayıs Sözleşmeli Memur Alımı İlanı

410 Okunma — 20 Mayıs 2010 13:55
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

saglikErciyes Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre; 20 Mayıs 2010 Eczacılık fakültesi mezunlarından 1 Adet Eczacı, Sağlık yüksek okullarının hemşirelik veya sağlık memurluğu bölümünden mezun olanlardan kpss 2008 b grubu minimum 50 puan almak ( Hemşirelik 35 kontenjan ), 16 Adet Büro Personeli , 8 adet biyolog fen veya fen edebiyat fakültelerinin biyoloji bölümü mezunlarından,   2 sağlık teknikeri alınacak.

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 Tarihli Resmi Gazete’de 26566 Sayı ile yayımlanan esasların Ek 2. Maddesi (b) bendinde belirtilen yönteme göre Üniversitemiz Hastanelerinde görevlendirmek üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

ÜCRET VE ÖZELLİKLERİN BELİRTİLDİĞİ RESMİ TAM BOY GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

tablo1

GENEL ŞARTLAR:

a) T.C. Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,

d) Erkek adayların, askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

e) 657 Sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

2- 2008 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak (ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93, lisans mezunları için KPSSP3 puanları esas alınacaktır.)

3- Eczacı için KPSS sınav şartı aranmamaktadır.

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5- İlanın yayın tarihi itibarı ile 01.01.1974 yılı ve sonrası doğumlu olmak.

6- 5917 Sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrasının (a) bendi gereğince 2010 yılı itibarı ile herhangi bir kamu kurumundan ayrılmış yada çalışıyor olmamak.

7- Hemşire pozisyonu için yukarıda belirtilen puan türü ve minimum puana sahip olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

1- Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığından temin edecekleri başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde www.erciyes.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

1- Öğrenim Belgesi aslı ve fotokopisi

2- 2008 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi veya Internet çıktısı

3- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

4- Fotoğraf (1) adet

5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı ve fotokopisi

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort