e
sv
sakarya escort sakarya escort sakarya escort

Dicle Kalkınma Ajansı Personel Alımı Kasım 2010

311 Okunma — 05 Kasım 2010 08:19
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Dicle Kalkınma AjansıDicle Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 05 Kasım 2010. Personel alımları hukuk müşavirliği iç denetmenlik ve uzman kadrolarına yapılacaktır. Toplam 14 adet personel alınacaktır.

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un onsekizinci maddesi ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği nin ilgili madde hükümleri çerçevesinde; Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak illerinde çalıştırılmak üzere; takım çalışmasına yatkın, iletişim becerisine sahip, analitik düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, seyahat engeli olmayan kişiler arasından (12) uzman , (1)  İç Denetçi , (1) adet  Hukuk Müşavirliği hizmetinden sorumlu uzman personel  ve destek personel statüsünde (1) adet  Bilgi İşlem Görevlisi  istihdamını gerçekleştirecektir.

Dicle Kalkınma Ajansının merkezi Mardin ili olup, Ajans faaliyet alanlarını Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle sınavda başarılı olanlar, bu illerden, Ajansın uygun göreceği herhangi birinde çalışacaktır.

SINAV BAŞVURU TARİH VE SAATLERİ: 22 Kasım 2010  03 Aralık 2010 tarihleri arasında saat 8: 30 – 18: 00 (haftasonu ve resmi tatil günleri hariç)

SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN İLANI: 07 Aralık 2010

SINAV TARİHİ VE SAATİ: Sınav 18 Aralık 2010 tarihinde saat 10: 00 da başlayacaktır. Sınavın yapılacağı gün ve saatler 11 Aralık 2010 tarihinde Ajansın web sitesinde ilan edilecektir.

BAŞVURU VE SINAV YERİ: Dicle Kalkınma Ajansı Toplantı Salonu Savurkapı Mahallesi Meydanbaşı Mevkii No: 31 / MARDİN

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

Adayların aşağıda belirtilen genel şartlar ile birlikte başvuruda bulunacakları pozisyonlara ilişkin özel şartları da taşımaları gerekmektedir.

1. GENEL ŞARTLAR

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

ç) Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini yapmış veya başvuru tarihi itibari ile en az altı ay tecil ettirmiş veya muaf olduğunu belgelemek.

d) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak ve yurt içi/yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.

2. ÖZEL ŞARTLAR

2.1 İç Denetçi Bakımından

a) Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslar-arası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge plânlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yüksek-öğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Kamuda denetim elemanı olarak en az 10 yıl çalışmış olmak,

c) Son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (sadece TOEFL ya da IELTS) sahip olmak,

2.2. Hukuk Müşaviri Bakımından;

Hukuk Müşaviri Olarak İstihdam Edilecek Uzman Personel İçin Üniversitelerin Hukuk bölümünden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak, avukatlık ruhsatnamesine ve uzman personel bakımından sayılan diğer özel şartlara sahip olmak.

2.3.Uzman Personel Bakımından

i) KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı ile Başvuracak Adaylar;

a) Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge plânlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (sadece TOEFL ya da IELTS) sahip olmak,

c) KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden en az 80 puan almış olmak.ALAN    KPSS
PUAN TÜRÜ        TABAN PUANI
Hukuk            P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P11, P21, P68, P70, P106, P108    80
İktisat            P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P18, P22, P68, P70, P106, P108    80
Maliye            P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P24, P68, P70, P106, P108    80
İşletme            P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8,P19, P23, P68, P70, P106, P108    80
Kamu Yönetimi        P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P30, P37, P68, P70, P106, P108    80
Uluslar arası İlişkiler    P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P33, P68, P70, P106, P108    80
İstatistik            P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P 25, P68, P70, P75, P106, P108    80
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri    P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P 14, P46, P48, P68, P70, P106, P108, P115    80
Matematik        P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P68, P70, P106, P108    80
Sosyoloji            P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P68, P70, P106, P108    80
Şehir ve Bölge Planlama    P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P68, P70, P106, P108    80
Mimarlık/ Mühendislik    P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P68, P70, P106, P108    80

ii) KPSS ye Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar;

a) Son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (sadece TOEFL ya da IELTS) sahip olmak,

b) Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge plânlama ile mühendislik veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

c) Başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak;

A) Planlama, Programlama,

B) Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,

C) Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi,

Ç) İzleme ve Değerlendirme,

D) Tanıtım, Danışmanlık,

E) Şehircilik ve Çevre,

F) Araştırma-Geliştirme,

G) Bilgi ve İletişim Teknolojileri,

Ğ) Finansman,

H) İnsan Kaynakları Yönetimi,

I) Uluslar Arası Ticaret.

2.4. Bilgi İşlem Görevlisi Bakımından;

a) En az ön lisans mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya yurtdışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının birinden mezun olmak,

b) İlk defa atanacaklardan lisans mezunu olanlar için 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8) puan türlerinin herhangi birisinden 65 ve üzeri; ön lisans mezunu olanlar için ise 21 Eylül 2008 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P93 puan türünden 65 ve üzeri puan almış olmak,

c) KPSS şartı aranmaksızın iş deneyimiyle başvuracak adaylar için herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda bu alanda en az 5 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

3. TERCİH NEDENLERİ

3.1. Uzman Personel (İç Denetçi, Uzman ve Hukuk Müşaviri) İçin Tercih Nedenleri:

Aşağıda sayılan alanların birinde veya bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır:

a) Hibe veya Mali Destek Yönetimi,

b) Proje Döngüsü Yönetimi (PDY),

c) Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları,

ç) Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması,

d) Kalkınma Kuramları, Bölgesel ve Yerel Kalkınma,

e) Kent Sosyolojisi ve Sosyal Kalkınma,

f) Kırsal Kalkınma, Tarım Politikaları ve Tarım Ekonomisi,

g) Bölgesel Yatırım Olanakları ve Bölgesel Program Tanıtımı,

h) Kentsel Altyapı ve Çevre Altyapısı, Atık ve Arıtma Sistemleri Uygulamaları,

ı) Hibe ve Proje Yönetimi konularında Denetim ve Usulsüzlük İncelemelerinde deneyim sahibi olmak,

i) 5449 sayılı Kanunda uzmanlar için belirtilmiş eğitim dallarından birinde lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak,

j) Hukuk Fakültesi mezunları için Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak,

k) İkinci yabancı dil bilmek ve bunu belgelemek,

l) Sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek,

m) Hukuk Müşaviri olarak istihdam edilecek uzman personel için ayrıca Avrupa Birliği Hukuku ve Uluslararası Hukuk konuları başta olmak üzere asgari beş yıl deneyime ve yüksek lisans derecesine sahibi olmak.

n) İç Denetçi olarak istihdam edilecek uzman personel için de ayrıca  Uluslararası Kamu Denetçisi Sertifikası ,  Uluslararası İç Denetçi Sertifikası ,  Kamu İç Denetçi Sertifikası na sahip olmak tercih nedenidir.

3.2. Destek Personel (Bilgi İşlem Görevlisi) İçin Tercih Nedenleri:

Adayların KPDS, TOEFL veya IELTS ile belgeleyecekleri dil yeterliliklerine (KPDS den 70 veya buna denk kabul edilen TOEFL veya IELTS dil puanı) sahip olması, Windows Server 2008, Linux işletim sistemleri, Microsoft Exchange Server 2007, Hp server sistemleri, web sunucusu kurulum ve yönetimi, Network topolojileri, domain yapıları, İletişim teknolojileri, IP santraller, Firewaller ve internet güvenliği, veri yedekleme ve kurtarma, web tasarımı konularında bilgi sahibi olan, Office uygulamalarına hakim, photoshop, dreamweaver gibi tasarım uygulamalarını kullanabilen, Printer, fotokopi makinesi, barkot yazıcılarının bakım ve onarımlarını yapabilecek, kablolama konusunda pratik beceriye sahip, MCSE sertifikasını olan veya daha önce bilgi işlem sorumluluğu yapmış olması tercih nedenidir.

BAŞVURU

1. Başvuru Şekli ve Yeri: Adayların, sınava katılabilmek için adayların Ajansın web sayfasından (http://www.dika.org.tr) veya Ajans Hizmet Binası ndan temin edilecek olan İş Talep Formu’nu eksiksiz bir şekilde doldurup, başvuruda istenen diğer belgeler ile beraber son başvuru tarihine kadar  Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Savurkapı Mahallesi Meydanbaşı Mevkii No: 31 / MARDİN  adresine elden teslim etmeleri veya son başvuru tarih ve saatine kadar ulaşmak kaydıyla posta veya kargo yolu ile göndermeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Eksik bilgi ve belgeyle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

2. Başvuru Tarihi: Başvurular 22 Kasım 2010 Pazartesi günü başlayacak ve 03 Aralık 2010 Cuma günü saat 18: 00 de sona erecektir.

3. Başvuru İçin İstenen Belgeler:

a) www.dika.org.tr internet adresinden temin edilecek İş Talep Formu,

b) Diploma ya da Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti,

c) Üç (3) adet vesikalık fotoğraf,

d) KPDS sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgenin aslı ya da tasdikli sureti,

e) KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, KPSS Sonuç Belgesinin aslı ya da tasdikli sureti,

f) Tercih sebebi niteliklerini ispatlayıcı diğer bilgi ve belgelerin asılları veya kurumca onaylı sureti,

g) İş tecrübesi ile başvuran adaylar için, resmi iş döküm belgesi (Başvuru için SGK internet sitesinden alınacak çıktı yeterlidir, ancak sınavda başarılı olan adayların sözleşme aşamasında resmi onaylı iş döküm belgesi sunması talep edilecektir),

h) İş tecrübesi ile başvuran adaylar için ayrıca daha önce görev yapılan işyerlerinden temin edilmiş pozisyon, görev süresi ve görev tanımı bilgilerini de içeren referans mektubu veya ilgili alanda çalıştığını ispatlayıcı doküman,

i) T.C. Kimlik numarası içeren nüfus cüzdanı fotokopisi,

j) Özgeçmiş,

k) Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini yapmış, başvuru tarihi itibari ile en az altı ay tecil ettirmiş veya muaf olduğunu gösteren belgenin aslı veya tasdikli sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi.

Yukarıda sayılan belgelerin asılları, başvuru esnasında ya da sözlü sınava girmeden önce ibraz edilmek kaydıyla, suretleri Genel Sekreterlikçe tasdik edilerek kabul edilebilecektir.

SINAVA GİRİŞ VE SINAV ŞEKLİ

Ajansa yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe değerlendirildikten sonra sözlü sınava katılacak adaylar 07 Aralık 2010 tarihinde Dicle Kalkınma Ajansı internet sitesinde (http://www.dika.org.tr/) ilan edilecektir. Sınav daveti Ajansın internet sitesinden yapılacağından adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adayların KPSS ve yabancı dil puanları, deneyim ve sayılan diğer tercih nedenleri dikkate alınarak Genel Sekreterlikçe yapılacak değerlendirme sonucunda en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere en fazla 4 (Dört) katına kadar aday (İç Denetçi, Hukuk Müşaviri ve Bilgi İşlem Görevlisi için ayrı ayrı en fazla 4 (Dört), Uzman Personel için de en fazla 48 (Kırksekiz) aday) sözlü sınava çağırılabilecektir.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar mülakat tarihinde nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle birlikte mülakatın yapılacağı yerde hazır bulunacaklardır.

Sınav kurulu üyeleri, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan isteyebilir.

DEĞERLENDİRME

Sınav Kurulu Üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu, 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş) tir. Ancak sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği nin ilgili hükümleri uygulanır.

Belli bir uzmanlık alanındaki adayların başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir uzmanlık alanından sınava katılıp başarılı olmuş adaylar arasından doldurulabilir. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu taktirde boş pozisyon sayısından daha az sayıda personel alma, yeterli niteliğe sahip adayın bulunamadığı durumlarda personel istihdam etmeme hakkına sahiptir.

SINAV SONUCUNUN DUYURULMASI

Sınav sonucu, Genel Sekreterlik tarafından, Sınav Kurulunun sonuçları kendisine intikal ettirdiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde Ajansın web sitesi olan www.dika.org.tr adresinde ilan edilir ve göreve başlama çağrısı ile birlikte kazanan adaylara yazılı olarak tebliğ edilir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı na suç duyurusunda bulunulur.

SÖZLEŞME SÜRECİ VE DENEME SÜRESİ

Sınavı kazananların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.

Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamamış olanların görevlendirilmesi yapılmaz.

Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve sözleşmeleri feshedilerek, kendileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılır. Belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz.

Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile iki ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılır. Söz konusu sözleşme, Ajans adına Yönetim Kurulu başkanı tarafından imzalanır.

Deneme süresi içinde personelden, deneme süresini geçirmiş personelden beklenen görevleri yerine getirmesi istenir. Bu sürenin sona erme tarihinden 10 gün önce ilgili yönetici, personel hakkında görüş ve değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlar ve bunu Genel Sekretere sunar. Söz konusu rapor, Genel Sekreterin görüşü ile beraber Yönetim Kuruluna sunulur.

Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, Yönetim Kurulunun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.

Ajansta görev yapacak iç denetçi, hukuk müşaviri, uzman ve destek personele ilişkin ücretler aşağıdaki gibidir. Ücretler aşağıda belirtilen asgari ve azami limitler dahilinde Dicle Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir.Pozisyon    Asgari (Net)    Azami (Net)
İç Denetçi ve Hukuk Müşaviri    4.500 TL    6.000 TL
Uzman Personel    3.500 TL    4.500 TL
Destek Personel    1.500 TL    2.000 TL

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort