e
sv
sakarya escort sakarya escort sakarya escort

Dernekler Dairesi Başkanlığı Sözleşmeli Memur Alımı

334 Okunma — 10 Ekim 2010 15:54
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 11 Ekim 2010

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

Dernekler Dairesi Başkanlığında boş bulunan 3 adet Mühendis (1 adet Dernekler Dairesi Başkanlığı, 2 adet Ankara İl Dernekler Müdürlüğü) 2 adet Büro Personeli (1 adet Dernekler Dairesi Başkanlığı, 1 adet İstanbul İl Dernekler Müdürlüğü) pozisyonlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca Sözleşmeli Personel alınacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANILACAK ŞARTLAR

1-GENEL ŞARTLAR

· 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

· Son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (05/11/1970’den sonra doğanlar),

· Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya erteletmiş olmak,

· Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile özürlü bulunmadığına dair yazılı beyanı bulunmak.

2-ÖZEL ŞARTLAR:

A-MÜHENDİS POZİSYONU İÇİN ARANILACAK NİTELİKLER:

3 Adet Mühendis (1 Adet Dernekler Dairesi Başkanlığı, 2 Adet Ankara İl Dernekler Müdürlüğü):

· Fakültelerin; Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, lisans programları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az 4 (dört) yıl süreli Fakültelerin birinden mezun olmak,

· 2010 KPSSP3 grubu puan türünden en az 75 puan almış olmak,

· ASP.Net 2005/2008, Javascript, Ajax, CSS, XML, HTML, Microsoft SQL SERVER, MySQL veya Ms Access, C#, Web Servisleri konularının herhangi birinden en az bir sertifika sahibi olmak,

· En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek.

B-BÜRO PERSONELİ POZİSYONU İÇİN ARANILACAK NİTELİKLER:

2 Adet Büro Personeli (1 Adet Dernekler Dairesi Başkanlığı, 1 Adet İstanbul İl Dernekler Müdürlüğü):

· Herhangi bir lisans programından mezun olmak,

· 2010 yılı KPSSP3 puan türünden en az 75 puan almış olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ :

· Başvurular; İçişleri Bakanlığının (www.icisleri.gov.tr) veya Dernekler Dairesi Başkanlığının (www.dernekler.gov.tr) adresli sitelerinde, adaylar için bulunan İş Talep Formunu, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte 01-05 Kasım 2010 tarihleri arasında saat: 18.00’a kadar İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı, Namık Kemal Mah. İnönü Bulvarı A Blok Kat:2 Çankaya/ANKARA adresine şahsen yapılacaktır. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

01-05 Kasım 2010 tarihleri arasında müracaatta bulunacak adaylar, Bakanlığımız internet sitelerinden temin ederek dolduracakları iş talep formuna aşağıda belirtilen diğer belgeleri de ekleyerek başvuruda bulunacaklardır.

İSTENİLEN BELGELER:

· KPSS Sonuç Belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi,

· Diplomanın aslı ile birlikte fotokopisi,

· Mühendis pozisyonuna müracaat edecek adaylar için ayrıca ilgili özel şartlar bölümünde belirtilen sertifikaların aslı ile birlikte fotokopisi,

· Yine Mühendis kadrosuna müracaat edecekler için bildiği programlama diline ait belgelerin aslı ile fotokopisi.

( Belge fotokopisi Kurum tarafından tasdik edildikten sonra aslı iade edilecektir).

DİĞER HUSUSLAR:

· Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

· Adaylar yukarıda ilan edilen kadrolardan ancak birine müracaat edebilecektir.

· Şahsen başvuru esnasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belge olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

· Başvurusu kabul edilen adaylar başvuru süresi bittikten sonra unvanları itibariyle KPSS puanı esas alınarak sıralamaya tabi tutulacak ve en yüksek puan alan adaydan başlanarak ilan edilen kadro sayısı kadar asil ve yeteri kadar yedek aday ilan edilerek sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

· Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine kazanma sırasına göre yedeklerden atama yapılacaktır.

· Alınmayı hak eden adayların listesi, atama evrakları ve diğer hususlar İçişleri Bakanlığının (www.icisleri.gov.tr) veya Dernekler Dairesi Başkanlığının (www.dernekler.gov.tr) sitelerinde, ilan edilecek olup ayrıca adayların adreslerine de tebligat yapılacaktır.

YERLEŞTİRME YAPILACAK 4/B SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARIN TAVAN ÜCRETLERİ     MESLEKİ TERCÜBESİ    M Ü HEND İ S    B Ü RO PERSONEL İ
*    5 yıldan az    2.103,06    1.255,68
*    5 yıldan-10 yıla kadar    2.153,50    1.313,68
*    10 yıldan -15 yıla kadar    2.201,15    1.368,68
*    15 yıldan -20 yıla kadar    2.225,60    1.425,68
*    20 yıldan fazla    2.319,26    1.489,68

(*)Yukarıdaki pozisyonlar için tecrübe yıllarına göre Brüt Tavan Ücretleri farklılık gösterebilir. Ek ödemeler dahil değildir.

DERNEKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort