e
sv
sakarya escort sakarya escort sakarya escort

Denizcilik Müsteşarlığı Sözleşmeli Memur Alımı

371 Okunma — 12 Ekim 2010 15:30
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Denizcilik Müsteşarlığı Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 14 Ekim 2010

DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞINDAN; SÖZLEŞMELİ STATÜDE PERSONEL ALIMI DUYURUSU

Denizcilik Müsteşarlığına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslara dair 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri ve kadro pozisyonlarına istihdam için belirlenen nitelikler çerçevesinde Taşra Teşkilatında; 5 (beş) Deniz Trafik Başkılavuzu, 5 (beş) Deniz Trafik Kılavuzu, 2 (iki) Deniz Trafik Kılavuz Yardımcısı ve 2 (iki) Mühendis olmak üzere toplam 14 (ondört) pozisyona, ÖSYM Başkanlığınca yapılan ve müracaat tarihi itibariyle geçerliliği devam eden (lisans mezunları için 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde, önlisans mezunları için 21 Eylül 2008 tarihinde yapılan) Kamu Personeli Seçme Sınavlarına (KPSS) (B) giren adaylar arasından aşağıdaki sözleşmeli personel pozisyonları için öngörülen puan türünden puan almış olanlar içerisinden, en yüksek puan almış olandan başlamak üzere yapılacak sıralama sonucunda, belirtilen kontenjan kadar personel alımı yapılacaktır.

A) ATAMA YAPILACAK KADRO UNVAN VE POZİSYONLARIN:

a) ÖZEL ŞARTLAR:

I- DENİZ TRAFİK BAŞKILAVUZU:

Üniversitelerin denizcilik ile ilgili eğitim veren lisans düzeyindeki fakülte ve yüksekokulların; Güverte, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Gemi Makineleri, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Gemi İnşa Mühendisliği, Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Deniz Bilimleri veya Deniz Bilimleri ve Teknolojisi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Deniz İşletmeciliği ve Yöneticiliği bölümlerinden mezun olmak veya yurtiçi veya yurtdışında denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen benzeri bölümlerden mezun olup;

a. Uzakyol Vardiya Zabiti, Uzakyol Vardiya Mühendisliği veya daha üstü ehliyetlerle en az 2 (iki) yıl deniz hizmetine sahip olmak, (Mesleğinde 2 (iki) yıl çalışmış olan Gemi İnşa Mühendisleri için bu ehliyetlere sahip olma şartı aranmaz.)

b. ÖSYM Başkanlığınca yapılan ve müracaat tarihi itibariyle geçerliliği devam eden (lisans mezunları için 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan) Kamu Personeli Seçme Sınavlarına girmiş ve KPSSP3 puan türünden puan almış olmak.

II- DENİZ TRAFİK KILAVUZU:

Üniversitelerin önlisans veya meslek yüksek okullarının güverte, gemi makineleri, gemi makineleri işletme, deniz elektroniği ve deniz haberleşme bölümlerinden mezun olup;

a. Vardiya zabiti, makine zabiti veya üstü ehliyetlerden birine sahip olarak en az 1 (bir) yıl deniz tecrübesine sahip olmak.

b. ÖSYM Başkanlığınca yapılan ve müracaat tarihi itibariyle geçerliliği devam eden (önlisans mezunları için 21 Eylül 2008 tarihinde yapılan) Kamu Personeli Seçme Sınavlarına girmiş ve KPSSP93 puan türünden puan almış olmak.

III- DENİZ TRAFİK KILAVUZ YARDIMCISI:

Üniversitelerin Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksek Okulu Denizcilik İşletmeleri Yönetimi bölümünden mezun olup;

a. Denizcilik alanında mesleğinde 4 yıl çalıştığını belgelemek,

b. ÖSYM Başkanlığınca yapılan ve müracaat tarihi itibariyle geçerliliği devam eden (lisans mezunları için 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan) Kamu Personeli Seçme Sınavlarına girmiş ve KPSSP3 puan türünden puan almış olmak.

IV- MÜHENDİS

Üniversitelerin denizcilik ile ilgili eğitim veren lisans düzeyindeki fakülte ve yüksekokulların; Gemi Makineleri, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Gemi İnşa Mühendisliği, Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Deniz Bilimleri veya Deniz Bilimleri ve Teknolojisi bölümlerinden mezun olmak veya yurtiçi veya yurtdışında denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen benzeri bölümlerden mezun olmak,

a. ÖSYM Başkanlığınca yapılan ve müracaat tarihi itibariyle geçerliliği devam eden (lisans mezunları için 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan) Kamu Personeli Seçme Sınavlarına girmiş ve KPSSP3 puan türünden puan almış olmak.

V- Deniz Trafik Başkılavuzu, Deniz Trafik Kılavuzu, Deniz Trafik Kılavuz Yardımcısı ve Mühendis pozisyonları için; Denizcilik literatürünü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bildiğini belgelemek, (İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca dillerinin birinden; Kamu Personeli Dil Sınavı (KPDS), Üniversiteler Arası Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (ÜDS), Test of English as a Foreign Language (TOEFL), International English Language Testing System (IELTS) sınavlarına son 5 (beş) yıl içersinde girmiş, öğrenimi süresinde hazırlık sınıfında başarılı olmuş veya Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen yabancı dil kurslarında seviyesini belirtir sertifika sahibi olmak.)

b) GENEL ŞARTLAR:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak.

2) Erkek adaylar için, askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak veya halen askerlik görevini yapıyor olmamak.

3) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

B) BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER:

1) Sınav başvuru formu (Müsteşarlığımız www.denizcilik.gov.tr internet adresinden veya Denizcilik Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir.)

2) Üniversite diploması veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) aslı veya onaylı örneği,

3) Deniz Trafik Başkılavuzu, Deniz Trafik Kılavuzu, Deniz Trafik Kılavuz Yardımcısı ve Mühendis pozisyonları için; Denizcilik literatürünü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bildiğini belgelemek, (İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca dillerinin birinden; Kamu Personeli Dil Sınavı (KPDS), Üniversiteler Arası Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (ÜDS), Test of English as a Foreign Language (TOEFL), International English Language Testing System (IELTS) sınavlarına son 5 (beş) yıl içersinde girmiş, öğrenimi süresinde hazırlık sınıfında başarılı olmuş veya Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen yabancı dil kurslarında seviyesini belirtir sertifika sahibi olmak.) belge sunmak.

4) Deniz Trafik Başkılavuzu ve Deniz Trafik Kılavuzu pozisyonlarına yerleşmek üzere müracaatta bulunacak adaylarda özel şartlarda belirtilen mezun oldukları okul için öngörülen ehliyet ile denizcilik alanında çalıştığına dair çalıştığı kurum/kuruluş yetkilileri imzalı, düzenlenmiş çalışma belgelerinin onaylı sureti,

5) KPSS Sonuç belgesinin aslı, onaylı sureti veya ÖSYM internet sitesinden alınmış bilgisayar çıktısı. (Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.)

6) İki adet yeni çekilmiş 4,5X6 ebadında renkli vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

7) Aday tarafından el yazısı ile kompozisyon biçiminde yazılmış ve imzalanmış, kendisi, ailesi, bitirdiği okullar, yapmış olduğu işler hakkında bilgilerin yer aldığı öz geçmiş.

Belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı nca tasdik edilebilecektir.

C) MÜRACAAT:

Adayların 08/11/2010 tarihi mesai bitimine kadar Denizcilik Müsteşarlığı nın  G.M.K. Bulvarı 128/A Maltepe/ANKARA” adresine şahsen veya postayla başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurularda olabilecek gecikmelerden Müsteşarlığımız sorumlu olmayacak, postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra yapılan başvurular geçerli sayılmayacaktır. Başvuru evrakındaki yanlışlık ve noksanlıklar ile eksik bilgi ve belgelerden başvuru sahibi sorumlu olup süresi içerisinde tamamlanmadığı takdirde başvuru geçerli sayılmayacaktır.

D) ATANMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN İLANI:

Atanmaya hak kazanan adayların listesi, 26/11/2010 tarihinden itibaren www.denizcilik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

E) ATANMAYA HAK KAZANANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER:

1) Renk körlüğünün bulunmadığı, her türlü iklim şartlarında çalışabileceğinin belirtildiği veya memur olabileceğinin ifade edildiği Sağlık Kurulu Raporu (son 6 ay içerisinde alınmış),

2) Müracaat sırasında vermiş olduğu fotoğraflara ek olarak, 4 adet yeni çekilmiş 4,5X6 ebadında renkli vesikalık fotoğraf,

3) Erkek adaylar için askerlik görevini yaptığını, bu görevden muaf olduğunu veya tecil ettirdiğini gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti.

F) ATANMA:

1) Her bölüm için kontenjan sayısı kadar asil ve yedek sıra belirlenerek, www.denizcilik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

2) Asil atanmaya hak kazanan adayın atanma isteğinden vazgeçmesi halinde yedek listesinden sıra ile atama yapılacaktır.

3) Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

G) DİĞER HUSUSLAR:

Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı, yerleştirilme sonucunun ilanından itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süreden sonra yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

İlanen duyurulur.

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort