e
sv
sakarya escort sakarya escort bayan sakarya escort serdivan escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
karasu escort akyazı escort serdivan escort akyazı escort ferizli escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort sakarya escort izmit escort arifiye escort erenler escort hendek escort kocaali escort pamukova escort taraklı escort geyve escort

Çevre ve Orman Bakanlığı Uzman Yardımcılığı 2010

375 Okunma — 14 Eylül 2010 17:20
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

cevreormanÇevre ve Orman Bakanlığı Uzman Yardımcılığı Alım İlanı 14 Eylül 2010

Çevre ve Orman Bakanlığından :
ÇEVRE VE ORMAN UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAV DUYURUSU

Çevre ve Orman Bakanlığınca, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 10 adet 8 inci derecede Çevre ve Orman Uzman Yardımcısı kadrosuna, Hukuk Fakültesi mezunlarından atama yapılmak üzere Yarışma Sınavı .

1- YARIŞMA SINAVINA KATILMA ŞARTLARI:

Sınava katılabilmek için;

– En az 4 yıllık lisans eğitimi veren üniversitelerin Hukuk Fakültesi veya buna denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

– ÖSYM tarafından 27-28 Haziran 2009 veya 10  11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) Puan No: KPSSP103’den asgari 70 puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde öğrenim dalları itibariyle alınacak Çevre ve Orman Uzman Yardımcısı sayısının 6 katı aday arasına girmek, 2010 yılı KPSS sınav sonuçlarının iptal edilmesi halinde, adayların 2009 yılı KPSSP103 puanı esas alınır.

– Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az (C) düzeyinde puan almış olmak,

– 01/01/2010 tarihinde otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak,

– Erkek adaylar için başvuru ve sınav tarihi itibariyle askerlik hizmetini yapmış, muaf veya erteletmiş olmak,

– 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak, şartları aranır.

Son sıradaki adayla, aynı puanı almış adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.

2- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Bakanlığımızın Söğütözü Caddesi No:14/E Beştepe/ANKARA adresindeki Ek Hizmet Binası veya www.cevreorman.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formunun doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte 23.09.2010 gününden 08.10.2010 tarihi mesai saati bitimine kadar aynı adrese teslim edilmesi gerekmektedir. (Hafta sonu tatilinde de başvurular kabul edilecektir.)

Sınava katılmaya hak kazanan adayların, 14-15 Ekim 2010 tarihlerinde, mesai saatleri içerisinde aynı adresten, fotoğraflı Yarışma Sınavına Giriş belgesini imza karşılığı şahsen alması gerekmektedir.

Başvuru formları ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi www.cevreorman.gov.tr internet adresinde ve Söğütözü Caddesi No:14/E Beştepe/ANKARA adresinde B Blok Giriş Kapısında ilan ile edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

a) KPSS sınav sonuç belgesi aslı ve Bakanlığımızca onaylanmak üzere fotokopyası,

b) KPDS (İngilizce, Almanca, Fransızca) sınav sonuç belgesi aslı ve Bakanlığımızca onaylanmak üzere fotokopyası,

c) Yüksek öğrenim mezuniyet belgesi veya denklik belgesinin aslı ve Bakanlığımızca onaylanmak üzere fotokopyası (iki adet),

d) Nüfus cüzdanının aslı ve Bakanlığımızca onaylanmak üzere fotokopyası,

e) İki adet vesikalık fotoğraf (4.5x 6 cm. son altı ay içerisinde çekilmiş olacak.),

4- SINAVIN ŞEKLİ:

Yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları, davranışları, zekâ ve kavrayış durumları, anlatım ve temsil yetenekleri gibi hususlar da dikkate alınarak, Atatürk ilkeleri ve İnkılâp Tarihi, Genel Kültür ve Genel Yetenek, Bakanlığın Görev Alanına ilişkin konular ile Mesleki Bilginin Alt Konularından sınava tabi tutulacaklardır.

Mesleki Bilgi Konusunun Alt Konuları:

Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargı, Medeni Hukuk (Aile ve Miras Hukuku hariç.), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ceza Hukuku (Genel ve Özel Hükümler), Ceza Usul Hukuku, Uluslararası Hukuk, Çevre Hukuku

5- SINAV YERİ VE TARİHİ:

Sözlü Sınav: 04.11.2010 tarihinde saat: 09.00’da Söğütözü Caddesi No:14/E Beştepe/ANKARA adresindeki Bakanlık merkez binasında yapılacaktır. Aynı gün bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir.

Adayların, sınav saatlerinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, Sınava Giriş Belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.

6- SÖZLÜ SINAVA GİRECEK ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER;

Sözlü Sınava katılmaya hak kazanan adayların, Bakanlık İnternet sitesinde ilanını müteakip 10 gün içerisinde, aşağıda belirtilenleri, Çevre ve Orman Bakanlığı Söğütözü Caddesi No:14/E Beştepe/ANKARA adresindeki Ek Hizmet Binasında elden teslim etmeleri gerekmektedir.

a) Sağlıkla ilgili olarak, her bölge ve iklim şartında görev yapmaya engel bir hali bulunmadığına dair yazılı beyanı,

b) Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

c) Kendi el yazılarıyla yazdıkları kısa özgeçmişleri

d) Aday tarafından doldurulmuş güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin form (5 nüsha),

e) Sabıka kaydının bulunmadığına dair beyanı,

f) 4 (dört) adet vesikalık fotoğrafı (4.5x 6 cm. son üç ay içerisinde çekilmiş olacak.)

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

7- DEĞERLENDİRME:

Değerlendirme Çevre ve Orman Uzman Yardımcılığı giriş ve Çevre ve Orman Uzmanlığı Yeterlik Sınavları ile Atama, Yetiştirilme, Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Adayların Çevre ve Orman Uzman Yardımcılığına atanmaları başarı derecesi sıralamasına göre yapılır.

8- YARIŞMA SINAVI SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Yarışma Sınavını kazananların listesi Bakanlığımız web sitesinde (www.cevreorman.gov.tr) ve Söğütözü Caddesi No:14/E Beştepe/ANKARA adresindeki Ek Hizmet Binasında ilan edilecektir. Yarışma Sınavı kazanan Uzman Yardımcısı adaylarına ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort bayan sakarya escort serdivan escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
karasu escort akyazı escort serdivan escort akyazı escort ferizli escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort sakarya escort izmit escort arifiye escort erenler escort hendek escort kocaali escort pamukova escort taraklı escort geyve escort