e
sv
sakarya escort sakarya escort sakarya escort

Bayındırlık İskan Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı 2009

437 Okunma — 12 Kasım 2009 17:23
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

BayndrlkveskanBakanlBAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞINA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklere göre istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen unvanlarda, KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Kurumumuz tarafından yapılacak yerleştirme ile Sözleşmeli Personel alınacaktır.

1. UNVANLAR VE ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

v 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

B) ÖZEL ŞARTLAR

1) Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı

a) Fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) Literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilmek,

c) Bilgisayar programlaması hakkında bilgi sahibi olmak,

d) 2008 yılına ait Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak (KPSSP3 puan türü).

2) Çözümleyici

a) En az lisans düzeyinde yüksek öğrenimli olmak,

b) İstihdam edileceği Bilgi İşlem Merkezindeki Oracle Developer veya JAVA programlama dili ile diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek,

c) En az 1 yıl Bilgi İşlem Merkezinde Programcı olarak çalıştığını belgelemek,

d) 2008 yıllarına ait Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak (KPSSP3 puan türü),

e) 2005-2006-2007 veya 2008 yılında yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (KPDS) katılıp, en az (D) düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olmak; ancak, yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden Lisans düzeyinde mezun olanlar, yurtiçinde Lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde “Test Of English as a Foreign Language” (TOEFL) sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya “İnternational English Language Testing System” (IELTS) sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.

f) 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Karar ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel

Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” a eklenen Değişik: 02.03.2009-2009/14799 Bu Esaslara ekli “3 sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday arasından ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav başarısı sırasına göre yerleştirme yapılacaktır” hükmü gereğince sözlü sınav yapılacaktır.

3) Programcı

a) En az ön lisans düzeyinde yükseköğrenimli olmak,

b) 2008 yılına ait Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak (Lisans mezunları KPSSP3, Ön Lisans mezunları KPSSP93 puan türü),

c) Yükseköğrenimi sırasında, Bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar Kurslarını bitirdiğine ilişkin onaylı Sertifika sahibi olmak,

d) 2005-2006-2007 veya 2008 yılında yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (KPDS) katılıp, en az (D) düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olmak; ancak, yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan fakülte, yüksekokul ve Bilgisayar Programcılığı alanında Meslek Yüksekokulu mezunu olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde “Test Of English as a Foreign Language” (TOEFL) sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya “İnternational English Language Testing System” (IELTS) sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.

e) 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Karar ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel

Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” a eklenen Değişik: 02.03.2009-2009/14799 Bu Esaslara ekli “3 sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday arasından ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav başarısı sırasına göre yerleştirme yapılacaktır” hükmü gereğince sözlü sınav yapılacaktır.

4) Tekniker

a) Meslek Yüksekokullarının ilgili bölümünden mezun olmak,

b) 2008 yılına ait Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak (KPSSP93 puan türü).

2. BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

– Adaylar Bayındırlık ve İskan Bakanlığının www.bayindirlik.gov.tr sitesinde kendine uygun bulunan unvan için hazırlanan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra elektronik ortamda göndereceklerdir. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta veya diğer şekilde yapılan ve daha önce yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

– Elektronik ortamda doldurulan başvuru formu doldurulduktan sonra çıktısı alınarak saklanması, sonuçlar açıklandıktan sonra kazanan adayların başvuru formunu imzalı ve fotoğraflı olarak Bakanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir.

– Başvurular en geç 01.12.2009 tarihinde sona erecektir.

– Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.

3. YERLEŞTİRİLME SONUÇLARININ DUYURULMASI

– Elektronik ortamda yapılan başvurular KPSS puanı dikkate alınarak başarı sıralamasına göre

yerleştirme yapılacaktır.

– Yerleştirilmesi yapılan adayların listesi www.bayindirlik.gov.tr sitesinde yayınlanacaktır.

TAŞRA TEŞKİLATI SÖZLEŞMELİ DAĞILIM LİSTESİ
TAŞRA

İnşaat Mühendisi

Elektrik Mühendisi

Harita Mühendisi

Makine Mühendisi

Mimar

Şehir Plancısı

Elektrik Teknikeri

TOPLAM
Adıyaman                 1           2                 3
Ağrı     1                 2     1                 4
Artvin     1           1           1                 3
Bingöl     1                 1           1           3
Bitlis     1                       3                 4
Burdur     2     1                                   3
Diyarbakır           1                       1           2
Elazığ                             1                 1
Erzincan     2                       3                 5
Erzurum     1           1     1     3                 6
Gümüşhane     1                                         1
Hakkari           1     1           3                 5
Kars           1                 3           1     5
Malatya                 1           3                 4
K.Maraş                             3                 3
Mardin     1                 1     3                 5
Muş           1     1           1     1           4
Rize     1                                         1
Siirt     1                       3                 4
Sivas     1                       1                 2
Tunceli           1                 1     1           3
Şanlıurfa     1                                         1
Van     1                                         1
Bayburt                 1           1                 2
Batman     1                       1                 2
Şırnak                       1     2                 3
Ardahan     1     1           1     1                 4
Iğdır     1                                         1
TOPLAM     19     7     7     7     40     4     1     85
BRÜT ÜCRET DAĞILIMI     1,977.9

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort