e
sv
porno izle

Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı İlanı

296 Okunma — 25 Ekim 2010 14:59
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı İlanı BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN İlan Tarihi: 25 Ekim 2010
Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile 19 Eylül 2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren aynı yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik hükümleri çerçevesinde Öğretim Görevlisi alınacaktır.

1- Genel Şartlar

a) 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) ALESden lisans öğreniminde mezun olunan alanda en az 70 puan almış olmak (özel yetenek sınavı ve yabancı dil puanı ile lisans öğrenimi yapanların öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ALESten hangi puan türünde en az 70 puanı sağlıyorsa o puan türü dikkate alınır).

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak şartı aranır.

d) Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

2- Özel Şartlar

Öğretim Görevlisi

a) Lisans düzeyinde öğretim yapılan birimlere (Rektörlüğe bağlı bölümler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında (lisans eğitimi sonrası) on yıl tecrübeli olmak.

b) Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri ile ön lisans düzeyinde eğitim yapan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans eğitimi sonrası alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak. (Tezli Yüksek Lisans mezunu olanlarda tecrübe aranmayacaktır.)

c) Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notu hesaplanırken 4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

3- Muafiyet

a) Doktorasını tamamlamış olanlar, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe girdiği tarihte (31.07.2008) Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının başvurularında merkezi sınav (ALES),

b) Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.

Başvuru Şekli

a) İlan edilen kadrolara başvuracak adaylar başvuru genel ve özel şartlarına göre başvurdukları bölüm, anabilim dalı/programı belirten dilekçelerine (adres ve telefon numarası yazılacak) aşağıda yazılı belgeleri ekleyerek ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır.

Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli başvurular ile internet üzerinden yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

– Özgeçmiş
– Lisans belgesi
– Yüksek Lisans/doktora belgesi (ilan edilen kadroya bağlı olarak)
– Lisans transkripti
– ALES belgesi
– Yabancı Dil Belgesi
– Nüfus Cüzdanı fotokopisi
– 1 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
– Askerlik ile ilişiklerinin olmadığına dair belge
– Kamuda çalışıyor yada çalışmışlığı varsa hizmet belgesi
– Tecrübe belgesi (Çalışılan işyerinden alınan belgeye Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belgenin de eklenmesi gerekmektedir.)
– Varsa bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya

b) Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilirler.

c) Adayların ilan edilen kadronun derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımaları gerekmektedir.

d) Tüm belgelerin asılları sınavın kazanılması durumunda ibraz edilmek zorundadır. Başvuran adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldı ise iptal edilecektir. Başvuruda bulunan aday bu şartı kabul etmiş sayılır.

Ön değerlendirme ve Giriş Sınavı sonuçları belirtilen tarihlerde Üniversitemiz web sayfasında yayınlanacak olup bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

Üniversitemiz Web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğindedir.

Güzel Sanatlar Fakültesi Baskı Sanatları Bölümünden yada Güzel Sanatlar Fakültesi veya Eğitim Fakültesi Resim Bölümünden mezun olmak.
Öğretim Görevlisi
1
08 Kasım 2010

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.