e
sv
sakarya escort sakarya escort sakarya escort

Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı Alımı 2011

607 Okunma — 13 Ocak 2011 18:25
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

13 Ocak 2011 Ulaştırma Bakanlığına Kpss puanı ile Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı alımı yapılacaktır. Alım ile ilgili detaylar aşağıda belirtilmiştir.
T.C. Ulaştırma Bakanlığından: Yapılacak sınavla Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı alınacak.

Ulaştırma Bakanlığında görevlendirilmek üzere boş bulunan 8 adet Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrosuna sınavla personel alınacaktır.

UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVINA KATILMA ŞARTLARI:

1 – 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2 – En az dört yıllık lisans eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarının veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının; Maliye (3 adet), İktisat (1 adet), İşletme (1 adet), Metalurji Mühendisliği veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (3 adet) bölümlerinden mezun olmak.

3 – 2011 Yılı Ocak ayının ilk günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,

4 – 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (KPSS) “KPSSP 108” puan türünden asgari 80 puan almış olmak,

5 – İngilizce’yi Avrupa Birliği ile ilgili görevin gerektirdiği ilişkileri yürütecek düzeyde bilmek ve bunu aşağıda sayılanlardan en az biriyle kanıtlamak;

a) İlan tarihinden önceki 5 yıl içinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 70 puan almış olmak veya,

b) İlan tarihinden önceki 2 yıl içinde TOEFL (IBT) Sınavından en az 65 puan almış olmak veya,

c) İlan tarihinden önceki 2 yıl içinde IELTS Sınavından her bölümden en az 6,5 puan almış olmak.

6 – Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya erteletmiş olmak,

7 – Sağlık durumlarının yurtiçi ve yurt dışında görev ve yolculuk yapmaya elverişli olması,

8 – Sınav için başvuran adaylardan yukarıda adı geçen KPSS puan türünde puan sıralamasında en yüksek puanı alanlardan, atama yapılacak boş kadroların 4 katı aday (32 adet aday) Kurumun yapacağı sözlü sınava çağrılacaktır. Sınava katılabilecek aday Bakanlığın Web sitesi (www.ubak.gov.tr) ile Bakanlık H Blok girişinde ilan edilecektir.

9 – Bakanlığımızca 24.01.2011 tarihinde yapılacak Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcılığı giriş sınavı sonucunda başarısız olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

SINAV ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:

Giriş Sınavı sadece sözlü sınav olarak yapılacaktır.

a) Sınav Tarihi : 21 Şubat 2011

b) Sınav Yeri : Ankara

SINAV DEĞERLENDİRME:

Giriş Sınavı Kurulu üyeleri sözlü sınavda adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sözlü sınavda değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır. Giriş sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sözlü sınav sonuçlarını gösterir. 70 puan alan adaylar başarılı sayılır. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını başarmış kabul edilir. Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya girmeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER:

Başvurular 24.01.2011 günü başlayıp 04.02.2011 günü mesai bitiminde sona erecektir.

– İş Talep Formu

– 2 adet vesikalık fotoğraf

– Nüfus cüzdanı örneği (Aslının ibrazı halinde bir örneği tasdik edilecektir)

– İkametgah ilmühaberi

– Adaylar kendi el yazıları ile yazılmış, anne ve babasının adı ile meslek ve işleri, ilk, orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okulları, yükseköğrenimden sonra ne gibi işler yaptığını ve hakkında bilgi verebilecek 2 kişinin isimleri ile iş ve ikametgah adreslerinin de belirtildiği özgeçmişini vermek zorundadır.

– Yüksek öğrenim diploması veya mezuniyet belgesi (Aslının ibrazı halinde bir örneği tasdik edilecektir)

– Yabancı okullardan mezun olanlar için YÖK’den alınmış denklik belgesi (Aslının ibrazı halinde bir örneği tasdik edilecektir)

– Yabancı dil belgesi (Aslının ibrazı halinde bir örneği tasdik edilecektir)

– Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesinin aslı

– Adli Sicil kaydını gösterir Cumhuriyet Savcılığı belgesinin aslı (son 3 ay içerisinde alınmış)

– Erkek adaylar için askerlik durum belgesi(Aslının ibrazı halinde bir örneği tasdik edilecektir)

– Sağlıklı ve her türlü iklim koşullarına dayanıklı olduğuna dair tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu (sınavı kazandıktan sonra verilebilir)

– Yukarıdaki belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Söz konusu belgelerin Ulaştırma Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığından veya Bakanlık Web adresinden (www.ubak.gov.tr) temin edilecek başvuru formuyla birlikte Hakkı Turayliç Cad.91. Sokak No: 5 Emek/ANKARA 06510 adresindeki Ulaştırma Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığına belirtilen tarih ve saatte şahsen veya posta ile teslim edilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

SINAV GİRİŞ BELGESİ:

Sınava girebileceklere Personel Dairesi Başkanlığınca “Sınava Giriş Belgesi” verilir. Sınavda bu belge ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya fotoğraflı ve onaylı emsali bir kimlik belgesinin bulundurulması zorunludur.

Sınava katılmayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort